جاسوسان استخبارات پوتین در مداخلۀ انتخابات ۲۰۱۶ امریکا متهم شدند

۱۷ اسد (مرداد) ۱۳۹۷

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   داکتر غلام محمد دستگیر