عربستان سعودي در صدد معتدل سأختن اسلام در مملكت است

۱۷ حمل (فروردین) ۱۳۹۷

آيا انديشه غير اسلامي  و غير انساني  دين به نقل  است نه به عقل درهم خواهد شكست؟
درين أواخر سر و صداي شهزاده وليعهد عربستان سعودي محمد ابن سلمان كه ميخواهد اسلام معتدل را در مملكت اش روي كار بياورد  در جرايد غربي بسيار بلند است.   آيا اين وليعهد جوان خواهد توانست كه بعد از  تقريبا  كمي زياد تر از هشتاد سال  كه وهابي ها با آلِ سعود  همدست شدند و مملكت را به نام  عربستان سعودي به وجود بياورند  به يك دموكراسي تبديل كند ؟؟   اگر امكان پذير شود يكي از بزرگترين تحولات قرن بيست و يكم خواهد بود. يكي از مطالب أساسي كه وهابي ها زياد تبليغ كردند اين است كه دين به نقل است نه به عقل كه اين انديشه باعث  ركود مطلق فكري و   ذهني مسلمانان گرديد. مرجع قانون در اسلام. قرآن مجيد ، احاديث ثقه پيامبر اسلام و سنت هاي پيامبر اسلام است كه با زمان ما وفق داشته باشد ، مي باشد. بيان اينكه  دين به  نقل است نه به عقل  نه در قرآن ديده ميشود و نه در احاديث مبارك. براي ريفورم و يا تحول بايد اين طلسم غير شرعي ، غير اسلامي و غير انساني از بين برود تا جامعه  به سوي يك دموكراسي اسلامي سوق داده شود
اساسا دين به عقل است نه به نقل. دين را نبايد كوركورانهً قبول كرد. قرآن مجيد مردم را به تعقل و تفكر دعوت مي كند و مي گويد. افلا تعقلون و يا يتفكرون. امام غزالي  عليه رحمه مي نويسد كه عقل جوهر انسانيت است.  عقل حجت است بين خدا و انسان.  نه تنها كه دروازه هاي اجتهاد در تسنن بسته شد ، وهابي ها خواستند تا  مارك ديني خود را بالاي مردم بقبولانند كه نتيجه آن  بسته كردن آزادي فكر ، زن ستيزي و انسان به جاي اينكه برده خدا باشد بنده عقايد تنگنظرانه به نام دين شد و اين موضوع زير عنوان سنت اسلام و مبارزه با شرك سريع  در كشور هاي اسلامي. پخش گرديد.وهابي ها تفسير قرآن را منع قرار دادند، حقوق زنان را كه اسلام داده است از بين بردند، خطبه ها بايد سانسور شود، و هركس مخالف شان قد اعلم كند به نام كافر بايد كشته شود چنانچه سه صد هزار نفر كه ضد عقايد شان بود در شبه جزيره عرب كشتند.  خوشبختانه. در  زمان  امير شير علي خان ، در رساله جالب شهاب ثاقب ميخوانيم كه علماي وقت افغانستان وهابي ها را از خاك افغانستان كشيدند. در مرحله دوم در زمان امير عبدالرحمن خان در كتاب تقويم الدين ميخوانيم كه براي بار دوم  علماي افغانستان وهابي ها را كشيدند. مرحوم سردار محمد دَاوُدَ  قرارداد مركز وهابي را امضاءنكرد.  تنها  اشرف غني به أساس روش سياسي مثلث گناه يعني ايالات متحده ، عربستان سعودي و پاكستان با عربستان قرارداد مركز وهابي را امضاء كرد و نشان داد كه از حتي از شيرعلي خان و امير عبدالرحمن خان بي عقل تر است.
حالا كه  محمد ابن سلمان ميخواهد تحول بياورد و اسلام معتدل را معرفي كند  اول بايد آزادي فكر و عقيده را اجازه دهد تا مردم آزادانه فكر كنند. زنان با مردان از نكاه مدني مساوي شناخته شود. زيارت كردن   و  در قبرستان دعا كردن آزاد شود تا مردم آزادانه  به روح پدران و مادران شان دعا كنند. پارلمان آزاد با انتخابات به وجود بيايد و مملكت از سلطه خانداني بيرون شود. اين ها همه كشمكش هاي است كه  ابن سلمان در به وجود آوردن  دموكراسي اسلامي   در مقابل رقيب سرسخت خود ايران دارد.  اولين ركن اساسي يك جامعه متمدن در قبال آزادي فكر و عقيده  است  زيرا عقل مردم را مراقبت كردن بزرگترين جنايت بشري است كه تا حال به نام دين صورت گرفته است. قدم دوم تفسير نو قرآن مجيد است نظر به ايجابات عصر حاضر و بلاخره به رسميت شناختن گروه هاي غير وهابي است كه هضم آن براي عربستان بسيار مشكل است.
من منحيث يك مسلمان موفقيت ابن سلمان را آرزو مي كنم. اگر موفق نشود تا آزادي فكر و عقيده را  جامه عمل بپوشد ديگر اقدامات بي نتيجه خواهد بود.پير طريقت خواجه عبدالله انصاري هروي در مورد عقل چه زيبا گفته است:
الهي  آنرا كه عقل دادي ، چه ندادي
و آنرا كه عقل ندادي ، چه دادي ؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

م . ش ف کابل06.04.2018 - 15:44

  بگزارید یک بار تابو کمی بشکند . بعد ابعاد انسانی دموکراسی تقاضا شود . بیل را برداشتن و به یک بارگی همه چیز را پشت و رو کردن عکس العمل غیر قابل جبران دارد .آنهم در یک رژیم فوق العاده بسته .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس