در رکاب جهل از بسکه عقب بر گشته ایم

۱ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶

در رکاب جهل از بسکه عقب بر گشته ایم

فکر ما ای وای با بوزینه همپا می رود

(؟)


چند روز قبل به کوچه - پس کوچه و پائین و بالای شهر فیض آباد با تنی چند از یاران خود سر زدم, موضوعات چند ذهنم را مشغول ساخت و اینک یکی از آنها.

 ... بعد از مذاکرات طولانی، سخت و پر فراز ونشیب میان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سازمان انقلابی زحمتکتشان افغانستان پروتوکول میان دو سازمان فوق به احتمال زیاد در سال 1366 خورشیدی به امضا رسید.

بدنبال آن در سال 1367 در ساحه حاکمیت رژیم داکتر نجیب الله تصمیم براین شد تا انتخابات شورای ملی (ولسی جرگه و سنا) صورت گیرد.
در ارتباط به این موضوع بین ( س.ا.ز.ا ) و (ح.د.خ.ا) توافق کتبی صورت گرفت تا در ساحات کار مشترک دو تشکل (ح.د.خ.ا) و (س.ا.ز.ا) یک حوزه رقابتی در هر یک از استان ها وجود داشته باشد .و در متباقی حوزه های هر استان " سازمان به کاندیدهای حزب و حزب به کاندیدهای سازمان رای دهند", قبل از معرفی کاندیدهای جانب سازمان " بنا بر ضرورت کاری" اینجانب (قیام) به کابل سفر داشتم و در شعبه تشکیلات دفتر سازمان با محترم خلیل الله رستافی و محترم محمد داود معاون شعبه تشکیلات مرکزی همصحبت شدیم.

جناب خلیل الله رستاقی در ارتباط با عدم تطبیق جانب حزب مبنی بر پذیرش یک تن از اعضای بیروی سیاسی سازمان به حیث رئیس کمیته اطلاعات و فرهنگ در دولت داکتر نحیب الله " ناخوشی به کاندید کمیته مذکور(محترم ظهورالله ظهوری) بوجود آمد" و جناب رستاقی دراین باره در جستجوی راه حل بود, اینجانب پیشنهاد دادم که موصوف به حیث کاندید جانب سازمان از شهرستان جرم بدخشان در ولسی جرگه معرفی گردد, در صورت پیروزی به حیث مسئول گروپ پارلمانی سازا در ولسی جرگه ایفای وظیفه نماید, همچنان محمد نعیم شهی به حیث کاندید از شهرستان کشم معرفی شود متباقی کاندید ها از سوی کمیته ولایتی بدخشان سازا معرفی گردند, این پیشنهاد مورد قبول محترم خلیل الله رستاقی واقع شد , دوان دوان با اجازه در جلسه بیروسیاسی سازمان که جریان داشت اشتراک ورزیده مطرح ساخت و با یک شرط پذیرفته شد, که قیام الدین (قیام)" شهی" را راضی به کاندید شدن نماید,اینجانب به همکاری دوستم سید عبدالوارث جناب" شهی" را منحیث کاندید در شهرستان کشم به سختی راضی ساختم,سرانجام در شهرستان های جرم , راغ , درواز و حوزه سناتوری متباقی کاندید ها به کمسیون موظف برای انتخابات از طرف رهبری تشکیلات ولایتی سازمان معرفی شدند, و بنا بر دلایلی جناب ظهوری از کاندیداتوری خود در شهرستان جرم صرف نظر نمود و در حوزه رقابت با حزب حاکم که شامل قسمت از شهر فیض آباد بود معرفی گردید.

با وجود پایان یافتن زمان معرفی کاندید ها عدهء از شهریان شهر فیض آباد به دفتر جزب (ح.د.خ.ا) مراجعه نمودند و محترم زمری اچکزی را کاندید سناتور در حوزه کاندید جانب سازا پیشنهاد نمودند, منشی کمیته حزبی محترم شیرین افضلی به اینجانب با تماس تلفونی مسئله را مطرح ساخت و در مورد طالب نظر ما شد ؟ من موضوع را با کاندید جانب سازا محترم عاشور محمد ناخوان در میان گذاشتم , هردو به این نتیجه رسیدیم که با وجود از معیاد معرفی کاندید چند روز گذشته است به احترام آنانکه میخواهند کاندید داشته باشند و در انتخابات سهم بگیرند موافقت نمودیم و با جناب افضلی در تماس شده و دیدگاه خود را مطرح ساختیم.

با ختم انتخابات که بدون کمی و کاستی های جدی نبود در حوزه های انتخاباتی شهرستان کشم ( محمد نعیم شهی) و جرم ( عبدالله طلا) کاندید های جانب سازا برنده شدند اما در شهرستان درواز (عبدالروف فطرت) بنا به دلایلی رای نیاورد و در حوزه شهرستان راغ جناب (جاجی بیک چنگیزی) که میبایست بنا بر فیصله کمسیون انتخابات صندوق رای گیری آن حوزه در شهر فیض آباد گذاشته میشد بنا بر دلایل از جمله کمیته ولایتی حزب از رفتن جناب چنگیزی به ولسی جرگه هراس داشت صندوق گذاشته نشد, همچنان بنا بر موضعگیری عبدالبصیر خالد خواسته بود تا (اچکزی) کاندید خودش در برابر کاندید سازمان (ناخوان) پیروز گردد و نیز کاندید سازا "ظهوری" در برابر کاندید حزب "شمس الدین" برنده شود که چنین شد.

اینجانب بعد از نظارت از ساحه قره قوزی الی قریه بتاش به محل کاری کمسیون انتخابات رسیده دریافتم که کاندید جانب سازا جناب ناخوان در برابر جناب اچکزی بازنده اعلان گردیده است , خواستم به محترم زمری خان اچکزی برنده شدنش را در برابر کاندید سازمان ما تبریک گویم اما به خانه خویش تشریف برده بود, به خانه اش سر زده و دروازه اش را تک تک زدم خودش برآمد پیروزیش را برایش تبریک گفته, از رویش بوسه زده و خدا حافظی نمودم , اینجانب با این حرکت مورد تقبیح و ملامت چند تن از اعضای سازمان و دو سه تن از اهالی شهر قرار گرفتم, که با یکی از ایشان در ایالت انتاریو کانادا زندگی داریم, با پیروزی آقای ترامپ برآقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی اوباما به ترامپ پیروزیش را تبریک گفت ونیز موفقیتش را آرزو نمود , یک روز پس از این اتفاق آنکه مرا در ارتباط با تبریک گفتن سناتور زمری اچکزی ملامت کرده بود برایم تلفونی زنگ زد و اعتراف نمود که اکه پهلوان قیام چند دهه قبل چنین مسائل را درک کرده بودید اما عقل اینجانب درک نکرده بود از مزمت که برایت کرده بودم معذرت میخواهم ...

 چند روز پیش به دیدار محترم زمری اچکزی رفته بودم و سرگذشت فوق را برایش حکایه داشتم , همچنان از یک اتفاق دیگر برایش یاد آور شدم : 9 سال قبل به شهر فیض آباد آمده بودم , همزمان عید رمضان بود , یکی از دوستانم شاه محمود موترش را در اختیارم گذاشت تا در روز عید ازش استفاده نمایم و زلگی جان اچکزی فرزند محترم زلمی خان اچکزی برادر زاده سناتور زمری اچکزی گفت: رانندگی اش را من میکنم , یک روز مکمل گشت و گزار داشتیم , تنی چند از اعضای سازمان و انگشت شمار از اهالی شهر فیض آباد برایم گفتند "پهلوان قیام" تو از یک طرف علیه پشتون [ملیت پشتون] مبارزه داری و از سوی با یک تن از پشتون ها یار و همدمی , ما که ندانستیم؟ برایشان جواب دادم , کی میگوید من و مثل من علیه پشتون مبارزه یا جدل داریم بلکه حرف ما این است : افغانستان خانه همه اقوام و ملت های این سر زمین است از جمله ملت پشتون ما در این سرزمین برادر ایم و نه برابر و بایست راه برابری را جستجو کنیم و تا به برابری برای استحکام برادری دست یابیم, در غیر آن دشمنان داخلی و خارجی با استفاده از این نابرابری برادران این سر زمین را بجان هم خواهند انداخت واین برادری را برهم خواهند زد...

 

ادامه داردبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

دانش24.05.2017 - 10:30

  درود بر استاد پهلوان قیام که همیشه واقعیت ها را با دنیایی از اندوخته ها و تجارب بدور از آلایش با همگان شریک میسازند. دوست عزیز جناب قویاش! در مورد نظر شما نکته را که بنده نیز متوجه آن شدم باید خاطر نشان ساخت که به گمانم در متن مورد نظر (,) از نوشتار بنا به اشتباهی تایپی باز مانده است. چنانچه ( افغانستان خانه همه اقوام و ملیت های این سر زمین است از جمله ملیت پشتون , ما در این سرزمین برادر ایم و نه برابر و بایست راه برابری را جستجو کنیم و تا به برابری برای استحکام برادری دست یابیم ) و بعدا با کمال استادی و زیبایی ادامه میدهد ( در غیر آن دشمنان داخلی و خارجی با استفاده از این نابرابری برادران این سر زمین را بجان هم خواهند انداخت واین برادری را برهم خواهند زد... احترام

حبیب قویاش22.05.2017 - 14:54

  اکه قیام درود!نوشه کردن سرگذشت کاریست بس ارزشمند .در سومین سطر از سوی پایین چنین نوشته کرده اید که؛از جمله ملت پشتون ما ......!یک کمی پرسش بر انگیز معلوم شد؟
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   قیام الدین قیام