سمتِ شرقی غم

۷ حمل (فروردین) ۱۳۹۶

من از دیارِ سپیدار های غمگینم
ز سمتِ شرقی غم می آیم

. . . . . . . . . . . . . .

              ز روزگارِ دیارم غروب می بارد
و
    باد های مسافر
پیام آورِ دلگیرِ قصه های شب اند
 

---------------
برلین،   دوهزار و هفده ترسایی

***
***به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رفعت حسینی