اعتراض نامه انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان بر آزادی قصاب افغانستان، اسد الله سروری

۱۲ قوس (آذر) ۱۳۹۵

بنام خدای دادگستر

ان ربک الامرصاد

 

اعتراض نامه انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان بر آزادی قصاب افغانستان اسد الله سروری

 

هموطنان گرامی، ورثۀ شهدای مظلوم سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸

طوریکه از رسانه ها و مطبوعات خبر شدید قاتل هزاران هموطن ما قصاب خونآشام اسد الله سروری با پا در میانی استانکزی و دیگر تفاله های حزب جنایتکاران دموکراتیک و با درخواستنامه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از زندان آزاد گردیده است.

زنده بودن این جلاد خود توهین بزرگ به تمامی ورثه و بازمندگان شهدا بوده و بیانگر این واقعیت تلخ جامعه افعانیست که دراین جا فرهنگ معافیت نهادینه شده و جنایتکاران مصونیت قَضایی دارند.


سروری بعد از سقوط رژیم نجیب بر اساس معامله مهمان گرامی شورای نظار در پنجشیر بود. در تمام این دوران از زنده گی مرفه برخوردار بوده از وی حتی به اندازه ی یک صفحه هم تحقیق نگردید. در حالیکه اسراری زیاد از کشتار انسان های این سر زمین و محل گور های دستجمعی، آمران و مجریان کشتار جمعی هنوز مخفی مانده است.

هنوز ورثه شهدا از سرنوشت عزیزان شان اطلاعی دقیق ندارند.

 محاکمه ساختگی و مسخره وی در سال ۲۰۰۵ در غیاب ورثه شهدا برگزار شد و مورد اتهام هم صرف شرکت در براندازی حکومت وقت بود. در این محاکمه گرچه او به اعدام محکوم شد اما در مراحل بعدی با وساطت تفاله های حزب که در رده های بالای حکومت بودند حکم اعدام به ۱۹ سال حبس تنزیل یافت و دوران مهمانی وی در پنجشیر نیز در نظر گرفته شد.

ما ورثه شهدا این محاکمه و حکم ان را دسیسه و صحنه سازی مضحکی بیش نمدانیم و خواستار از سر گیری محاکمه سروری به دلایل زیر میباشیم .

1 - سروری در محاکمه قبلی صرف به اتهام توطئه علیه حکومت بر حال و شرکت در سقوط آن محاکمه شده بود.

2 - اتهام اصلی که شرکت مستقیم در کشتار بیش از دوازده هزار انسان مطابق لیست حکومت وقت و بطور مشخص اعدام حدود ۴۸۰۰ تن مطابق لیست افشا شده توسط پولیس هالند باشد هنوز مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و شامل دوسبه ی قبلی نمیباشد.

3 - با تو جه به اینکه عده ی زیادی از اعَضا و مسولین رده های بالای حزب همین اکنون در حکومت غنی-عبدالله سهم دارند ورثه شهدای افعانستان از محاکم این کشور به دلیل برخورد جانبدارانه رد صلاحیت میکنیم و خواستار محاکمه سروری به اتهام مسولیت مستقیم در کشتار افراد شامل در لیست افشا شده توسط پولیس هالتد مشهور به لیست شهدای ۵۰۰۰ در یکی از محاکم بین المللی میباشیم.

4 - انجمن خانواده شهدا از دوسال بدین سو در راستای مستند سازی جنایات در زمینه شناسایی، راجستر و صدور کارت هویت برای شهدای دوران حاکمیت حزب کار میکند. نتایج این سروی که با مراجعه ی مستقیم به ورثه شهدا بدست آمده نشان میدهد که این افراد بدون محاکمه و بدون داشتن حق دفاع از خویش ساعت بعد از دستگیری بعد از شکنجه های فراوان اعدام شده اند. بر مبنای همین تحقیق انجمن درخواست نامه برای سازمان ملل تهیه دیده و در آن خواستار به رسمیت شناختن کشتار های حزب به عنوان " جنایت علیه بشریت" شده است. مسول اصلی این کشتار ها رئیس سازمان اسنخبارات وقت " اگسا" اسد الله سروری میباسد. علاوه بر وی یک تعداد دیگری از افراد در یک کشتار سهیم اند که اسامی شان بعدا افشا خواهد شد. این افراد تا حالا اصلا محاکمه نشده اند.

انجمن خانواده شهدا برخورد غیر مسولانه و بی تفاوتی حکومت وحدت ملی را در رابطه به شهدای کشور و عدم اعاده حیثیت از شهدا، عدم تطبیق پروژه ی عدالت تنتقالی و عدم تعقیب عدلی و ق ضایی مسولین کشتار جمعی و قتل های سیاسی که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک رخ داده ، عدم برآورده ساختن خواسته های فامیل های شهداشدیدا محکوم میکند. این حکومت عملا با قاتلین مردم همدست بوده علیه خواست مردم مبنی بر تطبیق عدالت و محاکمه جنایتکاران عمل میکند.

انجمن خانواده شهدای افغانستان

30 - 11 - 2016به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

راشد رستمی05.12.2016 - 23:15

  هموطن گرامی جناب ضیا ممنونم از پیام و نطر تان.سروری نمونه بارزی از این واقعیت تلخ حامعه ماست که اینجا فرهنگ معافیت نهادینه شده است. جامعه ی که در آن جنایتکار مصون باشد مردم مصونیت ندارند.دولت فعلی همراه با جنایتکاران بوده بر ضد قربانیان عمل میکند.

شایان فرخاری06.12.2016 - 02:46

  خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت --دیده باشی لکه های دامن قصاب را

محمد ضيا04.12.2016 - 00:16

 اسدالله سروري كسي است مكتب خوانده،تحصيل كرده و داراي تحصيلات عالي در يك كشور پيشرفته چون اتحاد شوروي و گذشته ازان فرديست كه اگاهانه در حلقه همسوي سياسي وابسته به حزب كمونيست اتحاد شوروي يعني حزب خلق و پرچم ماموريتِ بگير و ببند و بكش را به خاطر خواستِ يك گروه مزدور و بقاي قدرت لگام گسيخته شان به عهده گرفت و مسؤل شكنجه، زندان و قتل هزاران انسان بي گناه وطن ما، گاهي به جرم هيچ و زماني به جرم بي طرفي و يك وقت ديگر به جرم دگر انديشي، كه انتخاب هر كدام اين پهلو گرفتن ها حق ثابت هر انسان است، مي باشد. شواهد غير إنكار زنده، ليست شهدا و ده ها گور دسته جمعي معلوم و مجهول مبين ان است كه فرد فرد از ز انانيكه از زير ساطور اين قصابِ انسان، جان به سلامت برده اند، زنده هاي شكنجه ديده و هزاران وارث شهداي بانام و گمنام وطن حق دادخواهي و محاكمه عادلانه را از مسؤولين بين المللي حقوق بشر دارند. شهدا قبل ازانكه حرفي در مقابل قاتلان داشته باشند، ان عده فرزندان، برادران و خواهران .... و دوستان و هموطنان بي احساس و بي مسؤوليت را فراخوان مي دهد كه ديگر خاموش ننشينند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان