هفته نامۀ امید - شمارۀ ۱۰۲۴

۱۵ سنبله (شهریور) ۱۳۹۵

فرستنده: محمد قوی کوشان
مدیر هفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

غلام فا روق سروری 06.11.2016 - 12:21

  سلام به همه عزیزان دست اندر کار ! با معذرت یک نوشتۀ شما در مورد عبد الخا لق شهید را از استاد فرزانه عبد الصبور فروزان ضرو رت داشتم . ghula.sarwari411@gmail.com
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید