پیام تسلیت حزب آزادگان افغانستان به بازماندگان شهدا، داعیه داران جنبش روشنایی و مردم افغانستان

۴ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵

به نام خداوند جان و خرد

 

 

 

پیام تسلیت حزب آزادگان افغانستان

به بازماندگان شهدا، داعیه داران جنبش روشنایی و مردم افغانستان

 

افغانستان گذار از سنت‌گرایی به نوگرایی، انتقال از منزلت و پایگاه اجتماعی سلسله مراتب عشیره‌ای به قرارداد اجتماعی، جماعت تحت سلطۀ اندیشه‌های سنگواره شدۀ سنتی به جامعۀ تحت نفوذ اداره عقلانی را تجربه ننموده و با وجود ادعای پایه‌گذاری صوری شالودۀ حقوقی دولت مدرن، فاقد روابط قانونمند در نهادها بوده، توزیع عادلانه خدمات، اعمال حاکمیت قانون در جغرافیای سیاسی، توانایی کاربرد قدرت مشروع، اداره ارگانیک نهاد‌ها و انباشت ثروت و درآمد به هدف توسعۀ اقتصادی را اجرایی ننموده و اشکال موروثی قدرت سنتی را در نهادها تجربه می‌کند.

ویژگی‌های مشروعیت و قابل پذیرش یک نظام سیاسی مبتنی بر تحقق عدالت و رضایت مردم در تصمیم گیری‌ها است. کارآمدی دستگاه سیاسی در سازو کار اجرایی، منشا عملکرد مؤثر برای رفع نارسایی‌ها و کسب مشروعیت سیاسی بوده، مردم می بایست باور داشته باشند که ساختار، عملکردها، اقدامات و تصامیم سیاست‌های مقامات مبتنی بر شایستگی، درست کاری و ارزشی است.

مردم با بلوغ و عقلانیت سیاسی در برابر بی‌عدالتی و توزیع نابرابر امکانات به شدت واکنش نشان می‌دهند. نارواداری دستگاه، عقب نگهداشتن عمدی جغرافیایی و اتنیکی، امتیازدهی و وجه‌المعامله قراردادن منافع ملی و منفعت جویی فردی و گروهی بازیگران سنتی، مواردی از تبارز نفرت و احساسات علیه بی‌عدالتی و امتیازگیری بوده و موج توفندۀ اجتماعی برای برپایی عدالت شکل می‌گیرد و تاریخ ساز می‌گردد.

ما در حالیکه از عدالت خواهی و حرکت مدنی "جنبش روشنایی" برای تبارز خواسته‌های برحق مردم دفاع می‌نماییم و خود را در این همبتسگی انسانی شریک می‌دانیم، نارسایی جدی و اهمال نهاد‌های امنیتی برای حفظ سلامت جان مردم در اعتراضات مسالمت آمیز را قابل پی‌گرد و تعقیب جدی عدلی و قانونی دانسته، ذلت و خفت دشمنان آسایش مردم را در کشتار شهروندان بی‌دفاع با تنفر وانزجار بی‌پایان محکوم می‌نماییم و خود را در ماتم و سوگ هموطنان سهیم می‌دانیم. از اعضاء، هواداران حزب و مردم افغانستان صمیمانه استدعا می‌نماییم تا با اهدای خون به مجروحین این حادثۀ المناک و ناگوار سهم انسانی خویش را ایفاء کنند.

 

 هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



حزب آزادگان