فراخوان تظاهرات عمومى جنبش روشنايى در شهر لاهۀ هالند

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

 

روشنايى بر ظلمت و تاريك انديشى پيروز است!

فراخوان تظاهرات عمومى جنبش روشنايى در شهر لاهه هالند و مقابل پارلمان 

فرياد عدالتخواهى از جغرافياى افغانستان فراتر رفته است و جهانى گرديده است .

فرياد رساى حق طلبى خواب آرام ارگ نشينان و سپيدار خزيدگان را آشفته و كابوس نموده است .
انكشاف متوازن ، عدالت اجتماعى ، حقوق شهروندى برابر ، خواست ملت است .
تبعيض ، بيعدالتى ، نابرابرى و فرق توسط فاشيست قدرت محكوم است .

بدينوسيله از عموم شهروندان افغانستان مقيم هالند و كشورهاى اروپايى ، شهروندان هالندى و اروپايى ، آزاديخواهان و وجدان هاى بيدار  دعوت ميگردد كه در اين تظاهرات باشكوه شركت نماييد .

زمان : روز جمعه ٣ جون ۲۰۱۶
از ساعت ١٠ صبح الى ١٣ ظهر 

مكان : شهر لاهه هالند 
از خيابان يوليانا پلاين تا مقابل پارلمان هالند

Koningen Julianaplein  ( centraal station ) 
Den Haag
Nederland


جنبش روشنايى عدالتخواهانهء هالند

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   امير همايون صادقى