فراخوان تظاهرات عمومى جنبش روشنايى در شهر لاهۀ هالند

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

 

روشنايى بر ظلمت و تاريك انديشى پيروز است!

فراخوان تظاهرات عمومى جنبش روشنايى در شهر لاهه هالند و مقابل پارلمان 

فرياد عدالتخواهى از جغرافياى افغانستان فراتر رفته است و جهانى گرديده است .

فرياد رساى حق طلبى خواب آرام ارگ نشينان و سپيدار خزيدگان را آشفته و كابوس نموده است .
انكشاف متوازن ، عدالت اجتماعى ، حقوق شهروندى برابر ، خواست ملت است .
تبعيض ، بيعدالتى ، نابرابرى و فرق توسط فاشيست قدرت محكوم است .

بدينوسيله از عموم شهروندان افغانستان مقيم هالند و كشورهاى اروپايى ، شهروندان هالندى و اروپايى ، آزاديخواهان و وجدان هاى بيدار  دعوت ميگردد كه در اين تظاهرات باشكوه شركت نماييد .

زمان : روز جمعه ٣ جون ۲۰۱۶
از ساعت ١٠ صبح الى ١٣ ظهر 

مكان : شهر لاهه هالند 
از خيابان يوليانا پلاين تا مقابل پارلمان هالند

Koningen Julianaplein  ( centraal station ) 
Den Haag
Nederland


جنبش روشنايى عدالتخواهانهء هالند

 به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   امير همايون صادقى