آیا تشکیل "ائتلاف اسلامی ضد تروریزم" عربستان سعودی راه درست مقابله با تروریزم است؟

۳۰ قوس (آذر) ۱۳۹۴

دولت سلطنتی عربستان سعودی از تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریزم با مشارکت 34 کشور اسلامی به رهبری و ریاست خود سخن می گویدکه یکی از اعضای این ائتلاف، پاکستان است؛ پاکستانی که خود یکی از منابع اصلی حامی تروریزم  و پرورشگاه تروریزم محسوب می شود.

  تروریزم تکفیرگرا، خشونت محور و خون ریز چون: القاعده، داعش، طالبان، بوکو حرام،  و ده ها گروه مشابه دیگر  که از نام و آدرس اسلام و جهاد وارد معرکۀ خون و خشونت شده اند، برداشت و قرائت اسلامی خود را در توجیه تروریزم و خون ریزی خویش از قرائت مشابه و یکسان با قرائت سلفی حاکم بر عربستان سعودی می گیرند. اگر عربستان سعودی دست به ائتلاف اسلامی ضد ترریزم در برابر داعش و القاعده به عنوان یک گروه تروریستی می زند که گردن آدم ها را با کارد و شمشیر به نام جهاد در راه خدا و اسلام و ایجاد خلافت و امارت اسلامی قطع می کنند، عربستان سعودی نیز رسم گردن زنی با شمشیر را به نام تطبیق شریعت اسلام و حکم اسلامی در محضر عام انجام می دهد. مگر این دولت سلطنتی عربستان سعودی نبود که در 28 ثور سال روان 1394 خورشیدی اعلامیه ای را مبنی بر استخدام جلاد و گردن زن با شمشیر منتشر کرد تا سر آدم های مجرم را در انظار عامه از تن شان جدا کنند و حکم خدا و شریعت اسلام جاری شود.

عربستان سعودی با تفکر سلفی گری نابرده بار و تکفیر گرا که تفکر و قرائت اسلامی حاکم و رسمی بر این کشور است، یکی از عوامل رشد تروریزم تکفیر گرا و خون ریز اسلامی در میان مسلمانان شده است. مردم افغانستان هیچگاه نشانی از کمک و مساعدت کشور و دولت برادر اسلامی خود عربستان سعودی را در اعمار فابریکه، بند برق، مکتب، دانشگاه، سرک، شفاخانه و ..........  در تمام سال های این چهار دهه جنگ و بی ثباتی مشاهده نکرده اند، اما همیشه در تمام این سال ها دست دراز برادران مسلمان عربستانی خود را در خون ریزی و ویرانی کشور خود احساس کرده و به نظاره نشسته اند.

ائتلاف ضد تروریزم عربستان سعودی قبل از آنکه ائتلاف اسلامی برای مقابله با تروریزم باشد، گامی در جهت مقابله با رقیب منطقه ای و مذهبی آن، جمهوری اسلامی ایران شیعه است. رژیم ولایت فقیه شیعۀ حاکم بر ایران به عنوان یک رژیم فرقه گرا و آیدئولوژیک، رقیب و مخالف سلطنت عربستان سعودی با تفکر حاکم سلفی-سنی است که هر دو از دین و مذهب به عنوان ابزار در رقابت های خود بر سر منافع و حوزۀ نفوذ استفاده می کنند. این استفادۀ ابزاری از دین و مذهب و قرائت متفاوت دینی و مذهبی آن ها در مسند حاکمیت و اقتدار سیاسی در حالی که از ثروت باد آورده و هنگفت نفتی در این قرائت و رقابت بهره می گیرند به نزاع و کشمکش خونین در خاور میانه و کشور های اسلامی می انجامد که انجامیده است. بدون هیچ تردید بخشی از عوامل و زمینه های ظهور و تقویت تروریزم ریشه در رقابت و فرقه گرایی سلطنت عربستان سعودی و دولت ولایت فقیه ایران و در باور های فرقه ای و آیدئولوژیک مذهبی آن ها دارد. تا زمانیکه این ریشه ها در آب باشد و از آب نفت انرژی بگیرد، تروریزم هم چنان در میدان خون و خشونت باقی خواهد بود.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

بی نام18.01.2016 - 10:48

 بسیاری از کسانی که در عربستان به اتهام تروریست به اعدام محکوم می شوند در حقیقت مخالفان صلح جو هستند که در طول عمر خود حتی سلاحی را لمس هم نکرده اند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند