چگونه می توان اسلام را دین صلح و رحمت معرفی کرد؟

۱۶ قوس (آذر) ۱۳۹۴

خیرت ویلدرز، عضو پارلمان و رهبر حزب آزادی هالند (PVV) از احزاب راست افراطی که با دیدگاه ضد اسلامی و مخالفت با مسلمانان مهاجر و مقیم هالند و اروپا معروف است، باری در یک مصاحبۀ تلویزیونی در سال 2008 گفت که تمام مسلمانان دنیا که بیشتر از یک ملیارد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، تروریست بالقوه هستند. او ادعا می کرد که مسلمانان این عقیده و تعلیم را از اسلام و قرآن می گیرند و فقط برای اجرای آن منتظر فرصت می مانند. ویلدرز در آن سال فیلمی علیه اسلام به نام فیتنه ساخت و آن را از یوتیوپ منتشر کرد تا غربی ها را از مسلمانان بترساند و اسلام هراسی را در جامعۀ غربی تبلیغ کند. او بارها در نظریات خود به اروپاییان هوشدار میدهد که از مسلمانان به عنوان تروریستان بالقوه بترسند و مواظب باشند و مانع ورود و اقامت مسلمانان به اروپا شوند. او گاهی هدف و برنامۀ خود را مبنی بر اخراج مسلمانان از اروپا به سمع مردم می رساند.

مسلم است که دیدگاه و اندیشۀ خیرت ویلدرز در مورد بالقوه تروریست بودن تمام مسلمانان جهان، یک دیدگاه نادرست و غیر واقعی است. بسیاری از احزاب سیاسی هالند و احزاب سیاسی سایر کشورهای اروپایی و جامعۀ اروپا این دیدگاه ویلدرز را نمی پذیرند. اما وقتی چند مرد مسلمان شهروند فرانسه بصورت ناگهانی با کلاشینکوف بروی مردم  در شهر پاریس شلیک می کنند و 129 نفر را می کُشند، و وقتی سید رضوان فاروق امریکایی پاکستانی تبار 28 ساله که در امریکا تولد شده و در آنجا بزرگ گردیده است با تشفین مالک خانم 27 سالۀ خود بروی مردان و زنان یک مجتمع صحی سالمندان در سن برنار دینوی کالیفرنیا(2 دسمبر2015) آتش می گشایند و ده ها نفر مردان و زنان پیر و معلول را به خاک و خون می کشانند، آیا برای شهروندان نامسلمان غربی در اروپا و امریکا این ذهنیت پیدا نمی شود که خیرت ویلدرز رهبر حزب آزادی هالند راست می گوید؟ آیا آنها این پرسش را مطرح نمی کنند اگر به قول خیرت ویلدرز تمام مسلمانان جهان تروریست بالقوه نباشند، پس چرا این سید رضوان فاروق 28 سالۀ امریکایی متولد و تعلیم یافتۀ امریکا پس از 28 سال زندگی عادی و آرام با خانم 27 ساله اش،  یکبار و به صورت ناگهانی به تروریست بسیار خطر ناک و بی رحم تبدیل می شوند که ده ها انسان بی گناه و معیوب را بی رحمانه به خاک و خون می کشانند؟

نکتۀ بسیار مهم، پاسخ به این سوال است که اسلام با تروریزم مخالف است و مسلمانانیکه این چنین اعمال تروریستی را انجام می دهند، به اسلام ارتباط ندارند و مسلمان نیستند. چگونه می توان طرح این سوال و حتی ذهنیت طرح چنین پرسشی را از اذهان و افکار عمومی دنیا زدود؟ نخبگان مسلمان، فعالان و سیاستمداران مسلمان، نهادهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان و احزاب اسلامی چه پاسخ و راهکاری به این چالش ها و پرسش ها دارند؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند