فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان، طالب = داعش

۱۸ میزان (مهر) ۱۳۹۴

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رسول پویان