پیشنهادات انجمن خانواده شهدای افغانستان به حکومت وحدت ملی افغانستان

۲۵ اسد (مرداد) ۱۳۹۴

فرستند: نصیر مهرین

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

راشد رسنمی18.08.2015 - 05:49

  متشکرم از مسولین سایت خراسان زمین و از دوست بررگوارم جناب نصیر مهرین نسبت باز نشر نوشته ایجانب در این صفحه ی وزین. راشد رستمی. رییس و بنیان گذار انجمن خانواده شهدای افغانستان.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان