گروههای تندرو برای اعمال زشت شان قرآن را نقل قول میکنند!

۲۱ سرطان (تیر) ۱۳۹۴

اما نگاهی به کتاب مقدس  مسلمانان نشان می دهد:   که دولت اسلامی   آیه هارا از کل متن جدا نموده و به ضم  وذوق خود سوء استفاده میکنند  وبقیه  آیه های قرآن را  که  ، قتل  ، برده داری وشکنجه را منع نموده ،  نادیده میگیرند ،

 واز آیه شایسته که خداوند   الرحمن ارحیم است انکار دارند .

 

مردم دنیا هرروزی جنایات و وحشت افراطیون  تروریستی اسلامی را بنامهای گوناگون (دولت اسلامی ،بوکوحرام ، طالب آ،الشباب وغیره ) می بینند .سوختاندن زنده در ففس  پیلوت اردنیه ،سوختاندن خانم فرخنده در کابل وصدها جنایات روزمره دیگر . که بسیاری از دین شناسان ومحققین این قتلهایشانرا  وحشیانه دانسته وتحمل نمیکنند

هفته ای نیست که جنایات بی رحمانه شانرا  در رسانه ها ا نبینیم ونشنویم ومطبوعات جهان مملو از اعمال زشت این نامسلمانان   است .

 

چگونه ابید جلوخلافت این تروریستهارا گرفت  وانهارا شکست داد ؟


رزمندگان آی اس  ادعا دارند که واقعیت اسلام را آنها دانند اما آنچه ایشان تفسیر وتحریف میکنند درست نیست .

بطور مثال  ( آیه شمشیر  سوره 9 ، آیه 5  > ..ذبح کنید مشرکانرا هرکجا که شما انهارا پیدا کنید ،تصاحب شوید ،محاصره نمود ودر کمین آنها بود .. )

 

آقای محمود عبداله از مرکز الهیات اسلامی در دانشگاه توبینگین المان به این موضوع روشنی می اندازد .

که  ( این آیه یک امر به جنگ نیست ،بلکه برای دفاع است .اما دولت اسلامی ایه را از متن آن سلب نموده و سوی استفاده میکنند . وگروههای رادیکال اغلب اعمال خودرا نیک جلوه میدهند گویا توجیه میکنند .

 

در واقع در همین سوره نیز به آیاتی اشاره شده  که  نیاز به ( ایمنی ) و توصیف وضیعت جنگی اشاره میکند (.. اگر کسی ازمشرکان از شما حفا ظت میطلبد ، سپس اورا حفاظت عطا کنید )

 

اما بدون این علاوه مهم ، وبدون این زمینه لازم از  کل سوره  ، در ایدولوژی ای اس  فقط تنها   شهرت جنگی وتهاجمیست .

 

نظریه پردازان ای اس چشم پوشی میکنند از اینکه  حوادث تاریخی  محل ومکانی دارد ، اغلب مربوط به یک وضیعت خاص بوده  ونمیتوان به سادگی  ابن گذشته هارا به قرن 21 منتقل نمود .  علاوه براین نکات صلح امیز آیات  راسلب نموده اند. اگر کسی بخواهد ودر قرآن مطالعه کند  آیه های زیادیست که مغایر است با  اعمال زشت ای اس.

در مصاحبه ای  محمود عبدالله نمونه هایی از برخی از این آیات را نشان می دهد.

قتل و سر بریدن  decapitations

برای گسترش ظلم وستم خود دولت اسلامی از هیچ چیزی نمیترسد.  اگرکسی سر راهشان را بگیرد بیرحمانه اورا به قتل میرسانند . اما  قران می گوید : اگر کسی شخصی را می کشد  (بدون اینکه آن شخص  قتل ویا در زمین کار شرنموده باشد ) گویا همه مردم را کشته است .

 

جالب اینکه نه تنها  این آیه  به مومنان اشاره شده  بلکه  به صراحت همه انسانها را خطاب نموده .همچنان در رابطه به  زنده سوختاندن  پیلوت اردنیه ، علمای اسلامی میگویند که  در حدیث آمده که : هیچکس

نباید با آتش  سوخت و اشخاص  را آتش زد و مجازات نمود   ، بجز پروردگار که آتش راخلق نموده و مجازات از جانب او است .

 

مجبور به ایمان

تروریستان مردم جهانرا به مومنان وکافران تقسیم نموده اند .تنها کسی که دیدگاه های مذهبی رادیکال آنهارا  را می پذیرد، در امان  است . برخلاف در قرآ ن برعکس آن یعنی  ،  ( هیچ اجباری در دین وجود ندارد  ) . آقای عبداله علاوه نمود :اسلام همه چیز را در جهان جمع میبیند ،به جزتنها ذات پروردگار. تعدد بیشمار ذیروح  و تنوع  در جهان در واقع نشانه ای ازخدا است  و ادیان هم شامل این تنوع ا است .این امر همچنین در اسلام وجریانها وشعبات  بیش که دارد صدق میکند. واقعیتیست  که دولت اسلامی منکر آن است .

 

بردگی

آقای عبداله گفت : در ظهور اسلام سنت بردگی بود ، اما دین  اسلام خواست جلو انرا بگیرد وتوصیه مینمود نباید برده داشت . وبرده گی در بین مردم نباشد وهمه یکسان اند..

 

در خزان گذشته صدها عالم اسلامی از سراسر جهان نامه سرگشاده به ابوبکر ابغدادی رهبر  ای اس  روانه نمودند .

 

( ...شما زنان رابه  حیث برده وغلام   به اسارت گرفتید ، شهرها وقریه هارا به آتش کشیدید  میسونها انسان را آواره نمودید واختلاف ،پاشیدگی ، سر درگمی فساد وتخم  شرارت را در سر زمینها کاشتیید  ، چیزی راکه شریعت  با تلاش خستگی ناپذیر میخواست آنرا محوو حل کند شما دوباره احیا نمودید.. )

 

شکنجه

 آقای عبداله گفت : "شکنجه در اسلام حرام است - نباید هر دو ، انسان و حیوان  را شکنجه نمود ،  

 

علاوه نمود ، روایت است  از پیامبر اسلام(ص)  که میگفتند .(.. زنی  به جهنم رفت  بدلیل اینکه گربه ای را غذا نمی داد و حبس نمود تا اینکه  گربه  تا مرگ گرسنگی کشید.. )

 

 این برای آقای  عبدالله  بکلی آشکار است: "که به وضوح تحت شکنجه می افتد."  وانچه را که در مقابل حیوانات مجاز نیست  ، قطعآ نباید در مقابل انسنها عمل نمود .

.
 قتل ، شکنجه وبرده داری همه این جنایات ر که جمع نمود ، تصویری زشنیست از این  مسلمانان نامسلمانان و یا دولت اسلامی نام نهادشان ، که همه اعمالشان غیر اسلامیست .به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عنایت الله حبیب