هفته نامۀ امید - شمارۀ ۹۹۳

۱۷ حوت (اسفند) ۱۳۹۳

فرستنده: محمد قوی کوشان
مدیر هفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

محمد منصوریان11.03.2015 - 08:48

 جناب آقای محمد قوی کوشان سلام و وقت تان بخیر. افتخار دارم با جناب شما معرفت حاصل می شود و امید که شایستگی و لیاقت دوستی با شما را داشته باشم.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   هفته نامۀ امید