به خاطر روزشهید و تجلیل ازشخصیت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود غازی (رح)

۱۳ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

در سیزدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهیداحمدشاه مسعود،

محفل با شکوهی به همکاری سفارت کبرای افغانستان مقیم واشنگتن دی سی

و کمیتۀ تدارک مراسم در ایالت ورجینیا دایرمی شود.

محل : چری بلاسم بنکویت هال درشهرسترلنگ ایالت ورجینیا

زمان : ساعت  5 شام تا 9 شب یکشنبه چهاردهم سپتمبر 2014

Cherry Blossom Restaurant & Banquet Hall

46110 Lake Center Plaza, Sterling VA 20165

703 – 444 – 0080

 

مسئول کمیتۀ تدارک محافل تجلیل ازقهرمان ملی افغانستان شهیداحمدشاه مسعود (رح)

و مدیرهفته نامۀ امید، محمد قوی کوشان، تلفون 4604-435-571

Email;mkqawi471@gmail.comبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد قوی کوشان