داعش؛ زاییدۀ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری یهودی اسرائیل

۲ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

دولت اسلامی عراق و شام یا داعش سابق، جریان نظامی-سیاسی متشکل از اعراب سنی و با مشارکت سایر ستیزه جویان افراطی سنی غیر عرب، تا حد زیاد محصول سیاست های ظالمانه و اپارتاید دو رژیم مذهبی ولایت فقیه تهران و رژیم صهیونیستی اسرائیل است.

اشغال ظالمانه، سیاستِ اپارتاید و کشتار دولت یهودی اسرائیل در فلسطین، نسل سرخورده و جوان عرب را با تفکر افراط گرایی ستیزه جویانه در مسیر شکل دهی جریانهای چون القاعده و داعش برد.

سیاست اپارتاید و فاشیزم مذهبی حاکمان ولایت فقیه تهران بر جامعۀ سنی ایران و تمام گره های سیاسی و مذهبی دیگر در داخل، و حمایت این رژیم از سیاست و عملکرد مشابه بشار اسد در سوریه و حاکمان شیعۀ بغداد در منطقه، تفکر تکفیر گرای سنی و گروه های تروریستی حامل این تفکر را در میان جامعۀ عرب به خصوص در عراق و سوریه تقویت وگسترش بخشید.

بدون تردید عوامل دیگر نیز در شکل گیری گروه های تروریستی و تکفیر گرا که چهره ای جز نفی و نفرت از خود نشان نداده اند و پیامی غیر از خشونت و خون ریزی ارائه نکرده اند، دخیل است.

بسیاری از گروه های تکفیر گرا و خون آشام که شمشیر های آخته را برای ذبح گوسفندار وار انسانها در دست دارند، مدعی هستند که این اندیشه و عملکرد را از آموزه های متون دینی(اسلام) می گیرند. صرف نظر از بود و نبودِ چنین آموزه ها و احکامی در متون اصلی دین(قرآن و حدیث پیامبر)، کم از کم قرائت و برداشت آنها از متون، آنها را به تفکر تکفیری و کشتار مخالفان اعم از مسلمان و نامسلمان می کشاند. این اندیشه و عملکرد زمانی تبعات غم انگیز انسانی چون کشتار های دسته جمعی بدون محاکمه، سر بریدن و فروش زنان و دختران در پی می آورد که باورمندان و حاملان این برداشت و قرائت، در هوای تشکیل حکومت دینی اعم از نوع ولایت فقیه، خلافت، امارت و مشابه آن بر آیند. 

عامل دیگر در تکوین و گسترش تفکر افراطیت دینی تکفیرگرا و ستیزه جو، حاکمیت رژیم های سلطنتی - امارتی و جمهوری های سلطنتی در کشورهای عربی از ریاض تا رباط است که راه را بروی آزادی های مدنی و دموکراتیک در جوامع خود بسته اند و با هر گونه گردش و انتقال مسالمت آمیز قدرت سر مخالفت و خصومت دارند. وقتی خانواده های حاکم در کشور های عربی و نظامیان فاسد و سرکوبگر، قدرت سیاسی را در انحصار خود داشته باشند و آنرا به مثابۀ ارث پدری به فرزندان و بستگان خود منتقل سازند، بصورت طبیعی راه را به گروه های کینه توز و افراطی سر بُر و جگر خوار هموار می کنند.

 حافظ الاسد در سوریه به عنوان رئیس جمهور در نظام سیاسی که جمهوریت خوانده می شد، اقتدار خویش را به فرزند خود بشار اسد میراث گذاشت. بشار در جهت تحکیم پایه های این ارث پدری تا اکنون دو صد هزار نفر را به قتل رساند و 9 ملیون مردم سوریه را بی خانمان ساخت. او این بیداد وحشتناک را کماکان در سایۀ حمایت رژیم ولایت فقیه ایران ادامه میدهد و تروریستان این رژیم در سوریه، حمایت از حکومت ظالم و جنایتکار اسد را، جهاد و فداکاری مجاهدان امام زمان می خوانند. معمر قذافی و فرزندانش پس از چهل دو سال حکومت سرکوبگر خویش زمانی از قدرت سقوط کرد که در جنگ بر سر حفظ قدرت مغلوب شد و مردم او را از لولۀ فاضلاب بیرون کردند و کُشتند.

نقش غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا در شکل گیری گروه های تکفیرگرای ستیزه جو و خون ریز، نقش اندک و کم اهمیت نیست. صرف نظر از اینکه غربی ها در دوران جنگ سرد با کمونیزم روسی به تقویت و گسترش این گروه ها کمک کردند، حمایت یک جانبه، ناعادلانه و ظالمانه از سیاست اشغال، سرکوب و کشتار دولت اسرائیل در فلسطین، و حمایت مداوم غربی ها از رژیم های سلطنتی و نظامیان سرکوبگر و فاسد تمامیت خواه عربی-اسلامی، پیوسته تفکر افراط گرای دینی و عملکرد آنها را بر مبنای این تفکر، باز تولید می کند.

تا زمانی که بیداد و سرکوب دولت یهودی اسرائیل و سرکوب دولت شیعۀ ولایت فقیه تهران ادامه داشته باشد، داعش در میان جامعۀ عرب سنی میدان جولان و بقا خواهد داشت.

تا زمانی که سلاطین، امیران و زمام داران عرب، اقتدار غیر دموکراتیک خود را در سایۀ حمایت امریکا و غرب در دست داشته باشند و با گردش مسالمت آمیز قدرت مخالفت کنند، مانع تشکیل نهاد های مدنی در جوامع خود شوندو در های آزادی و عدالت را بروی مردم خویش ببندند، راه برای داعش و القاعده و افکار آنها در این جوامع باز و باز تر خواهد شد.

تا زمانی که ولایت فقیه در ایران حکومت اپارتاید دینی داشته باشد و منطقه را بر مبنای شیعه و غیر شیعه دسته بندی کند، خصومت و ستیزه جویی شیعه را با استفاده از پول های باد آوردۀ نفت تحریک و گسترش دهد، داعش و فکر داعش به عنوان پادزهر ولایت فقیه به حیات خود ادامه میدهد.

 و تا زمانی که گروه های افراط گرا و ستیزه جو، دین را به عنوان ابزار آیدئولوژی در جهت کسب قدرت سیاسی و ایجاد نظام سیاسی بر مبنای تعبیر و قرائت خود مورد استفاده قرار دهند، داعش و تفکر داعشی و طالبی و القاعده از نوع سنی و شیعۀ آن، مناطق بسیاری را از جنوب شرق آسیا تا آسیای غربی یا شرق میانه و تا شمال افریقا به "دارالحرب" و "دارالذبح" بدل خواهند کرد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

انديشمند30.08.2014 - 04:53

 کاش ما هم مثل غربی‌ها مسائل دينی را يک‌ بار برای هميشه حل می‌کرديم. تحليل‌تان درست هست. سکولاريسم از منشأ درست وارد منطقه نشد. سکولاريسم ستيزه‌گر منجر به رشد مجدد افراط‌گرايی دينی و تقويت دوچندان چهره‌ی مظلومانه‌ی فرقه‌گرايی و در نهايت بيچارگی ملل منطقه داشته. و صد البته فرقه‌گراها با صف‌کشی مقابل همديگر اسباب حيات هم هستند. يکی در واکنش به يک گروه تشکيل شده. گروه دوم در واکنش به گروه اول.

نادر نورزائی26.08.2014 - 11:45

  تحلیل آقای اندیشمند دراین نوشته را دقیق می دانم و می ستایم.ایشان بدرستی حرکات واکنشی خشمگین را که نتیجه بی عدالتی حاکمان دگر ستیز منطقه ازیک سو ومنافع امپریالیزم امریکا وشرکاء اش ازسوی دیگر است به درستی ترسیم نموده اند. امریکاطوری عمل می کند که گویا این جهان که برای همه جای کافی دارد برای امریکائی هاخلق شده ووای به حال کسی که از اوامر شان سرپیجی کند! حاکمان عصر حجر عرب وخودشیفتگی بی حد حصر شان آنهارا مزدوران زنجیری منافع امریکا نموده و هرکس به آنها تکیه کند سزایش را خود خواهد دید. تکیه ای حاکمان افغانستان به چلتار به سران عرب وخوش خدمتی آنها به خاندان فاسد سعود از طرفی و ولایت فقیه فاسد باایدئولوژی اپارتاید به مقابل سنی ها ازسوئی برای مردم کشور چیزی جز دربدری به بار نخواهد آورد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند