افغانستان در آتش دموکراسی انتخابات!

۱ سرطان (تیر) ۱۳۹٣

در بازار آشفته و رقتبار افغانستان چه نیست که نمی گذرد!

من به عنوان یک شهروند به تمام مردم خود احترام دارم به تمام کاندیدان محترم حرمت دارم و هیچ یکی را از دیکری ترجیح نمی دهم و تفوق طلبی در فطرت و سرشتم جاه ندارد و این پدیده نادرست با عث تبایی و ویران مردم و وطن ما می شود. ولی مسلمآ  اگر کسی را ترجیح می دهم بر مبنی شرعی آن باید باشد که همانا تقوا و پرهیز گاری انسان ها است.

طبق قانون اساسی افغانستان در صورت که کارمندان انتخابات دست به تقلب بزنند سلب صلاحیت شده و دیگر حق کار را در پروسه انتخابات ندارند و باید آنها به نهاد های عدلی و قضای معرفی شده مورد مجازات قرار گیرند . و درپیوند به همین حکم مردم ما بار ها بار ها از طریق رسانه ها و نشست ها ابراز کرده اند که تا کنون کی ها از کمیسیون انتخابات در اثر تخطی و تقلب منفک یا سبگدوش شده و به مراجع قانونی معرفی شده است.

محمد عزیز بختیاری کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، اشتراک هفت میلیون تن در انتخابات را به دور از واقعیت دانسته و تأکید کرده است که این تخمین دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات ، اساس علمی ندارد.

با توجه به  گفته های کارمندان این کمیسیون می توان انتقاد دیگران را درین زمینه هم توجیهی پذیر دانست و گفت که حق با آنها نیز است و نباید گفته های دیگران را به نقد گرفت و اعتراض کرد.

در افغانستان وقتی حق خود را طلب کنی محکوم به عدم رعایت قانون می شوید، هر گاه سخنانت به وفق مراد دوستان تمام نشود به نحوه یی به یک جریان و فرآیندی بر چسپ می خورید.

در واقع زنده گی یک موهبت الهی است که از جانب خداوند برای بنده گانش به عنوان یک نعمت داده شده همینگونه به تاسی از این حکم پروردگار باید همه آزاد زنده گی کنند، آزاد رای دهند و از رای خود آزادانه دفاع کنند و هیچ فرد حق محدودیت برای زنده گی انسان ها ندارد زیرا که این حق و نعمت را خداوند برای بنده گاش داده.

بصورت حقیقی نباید این حقیقت را کتمان کرد که آنهای که از بیرون آمده اند در صورت ثبات و داشتن نظام خود را بانی این مرزوبوم می دانند ولی برعکس اگر وضعیت به بحران برود همه کوله بارش شان را گرفته در کمترین وقت به اقامت گاه اصلی شان بر می گردند.

تقلب، تخطی و قانون شکنی در انتخابات رياست جمهوري ١٣٩٣

در واقع تقلب،تخطی و قانون شکنی برای جامعه ما این بار نهایت سنگین تمام خواهد شد و بود ونبود ما را حتی دست آورد های بیشتر از یک دهه را بصورت قطع به کام نابودی فرو خواهد برد که دیگر برگشت آن به حالت کنونی نهایت محال و طاقت فرسا خواهد بود. در کنار آن می توان گفت که گليم دموكراسي و پروسه مردم سالاري را از افغانستان تا سالهاي دور جمع خواهد كرد، با اين وضعيت بعد از اين اگر برگه های راي را به خانه ها، دفاتر و محل کار  مردم هم ببرید كسي حاضر به رايدادن نخواهدشد و حتی از گرفتن نام انتخابات اجتناب خواهند کرد. بنابرین بايد ملت از آراي خود دفاع كند ولی در یک چارچوب طرح شده و مبتنی بر تفاهم و گفتمان سیاسی که منجر به حفظ نظام و جلوگیری از هر نوع بی ثباتی و بحران شود ولی هيچ چاره جز این نيست. ما طرفدار اعتراض منطقی توهم با تفاهم و گفتمان سیاسی هستم نه دست بردن به سلاح و غیره......

آیا داکتر عبدالله باز به سرنوشت 2009  مواجه خواهدشد؟

واقعیت اینست که دور دوم انتخابات از لحاظ مشارکت مردمی، شور و اشتیاق مردم به این روند ملی نهایت گرم بود. ولی از لحاظ سطح تخطی، تخلف و تقلب به مراتب بالاتر از توقع بود. به بیان دیگر دراین دور تمام مردم اعم از مامورین عالی رتبه و پایین رتبه حکومتی ،دوکاندار،کسبه کار،تاجر و غیره غیره از تقلب، تخطی، و خلاف ورزی ها سخن می زنند.

در دور اول واکنش داکتر عبدالله نسبت به تقلبات آرامتر تر بود و از خود نهایت خویشتن  داری نشان داد ولی معکوسآ در دور دوم طوریکه تا حال بوضاحت دیده شده داکتر عبدالله واکنش جدی داشته علاوه بر آن متوسل به قطع رابطه اش با کمیسیون مستقل انتخابات شده است.

ولی پرسش اساسی این است که داکتر عبدالله عبدالله خواهان چه است و در صورت عدم توجه به آن کشور به کدام جهت سمت و سو داده خواهد شد ؟

 

داکتر عبدالله عبدالله خواهان توضیحات ذیل است!

 

1- وظیفه ضیاوالحق امرخیل رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات بی درنگ به تعلیق آورده شود، زیرا که وی جرم را مرتکب شده و جرم وی مشهود است.

 

2-کمیسیون مستقل انتخابات باید وضاحت روشن در مورد کمیت بیشتر از 7 میلیون جمعیت واجد شرایط در انتخابات دور دوم را بدهد.

 

3- کمیسیون مستقل انتخابات توضیح دقیق باید در مورد آرای ریخته شده تعدادی از ولایاتی که از نفوس اصلی آن بالاتر است بدهد که آرای ریخته شده در واقع تناسب به نفوس واجدین شرایط نیست که این دال بر تقلب و تخطی گسترده می باشد.

 

4- روند شمارش آرا تحت نظر هیات ملل متحد پیش برده شود.


در پاسخ به پرسش باید گفت:

 

در صورت عدم رعایت خواسته های فوق هر نوع نتایج حاصله ناشی از انتخابات دور دوم  نزد تکت انتخاباتی اصلاحات و همگرایی مردود شمرده می شود و قابل قبول نخواهد بود.


با تاسف فراوان باید گفت خون بسیاری از طرفداران داکتر عبدالله عبدالله  نسبت به وضعیت پیش آمده ناشی از اننخابات دور دوم به جوش آمده که در ریختن به خیابانها و خشونت های ناشی از آن بسیار سنگین خواهد بود و عواقب ناگوار را نیز با خود به همراه خواهد داشت.

حالا یک فرصتی کوتاهی برای تصمیم گیری باقی مانده که داکتر عبدالله میان تسلیم شدن و دفاع از حقوق مردم و طرفدارانش باید یکی را انتخاب کند.

به باور مردم شریف ما فرصتی کوتاهی وجود دارد که به کمیسیون ها فهمانده شود که این بار کسی تسلیم نمیشود، حتا اگر عبدالله تسلیم شود طرفداران او تسلیم نخواهند شد. مردم آماده اند با عبدالله و یا بدون عبدالله کار دور دوم انتخابات را یکسره فیصله کنند.

 

موقف داکتر اشرف غنی احمدزی بعد از بروز تنش ها!

 

ستاد انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی باور داردکه کار کمیسیون ها تا کنون در یک فضای شفاف و عادلانه پیش می رود و هر نوع اتهام را بالای امرخیل نادرست می خوانند و حتی پولیس را درین زمینه به مداخله متهم می کنند. و نظر نورستانی را در رابطه به شمارش آرا که مطابق به چارچوب از قبل طرح ریزی شده و تاخیر در شمارش آرا را ناممکن دانست ستودند . ولی اگر این روند چنین تعقیب شود نتایج حاصله ناشی از انتخابات دور دوم قطعآ زیر سوال رفته و مشروعیت آن کاملآ قابل قبول مردم نخواهد بود.

 

شورای ملی مظهر اراده مردم و مرجع با صلاحیت در امور قانونگذاری در کشور!

 

اعضای مجلس موارد ذیل را با اتفاق آرا تصویب نمودند:

1.انتخابات با تقلب گسترده و سازمان یافته همراه بوده که مشروعیت پروسه را قطعآ زیر سوال برده و بیشترین مسئولیت آن متوجه کمیسیون انتخابات و حکومت می باشد.

2. روند دموکراتیک انتخابات پس از اصلاحات قطعآ باید تکمیل گردد و کاندید برنده از رای یک انتخابات مشروع، شفاف و عادلانه و قابل قبول طرفین بحیث رئیس جمهور هرچه عاجل تر اعلام گردد.

3. با درک شرایط حساس کشور هیاتی جهت مذاکره با طرفین، ایجاد فضای تفاهم و توافق در جهت پیشبرد پروسه انتخابات تشکیل شود.


دموکراسی!

دموکراسی به مفهوم اصلی آن حکومت مردم، بوسیله مردم و برای مردم است. درین روند همه همه باید در تصمیم گیری های دولت شان شامل باشند و از هر آنچه که در نظام سیاسی شان  می گذرد باید خبر باشند و قدرت از دست یک نفر، یک تیم، یک گروه مشخص باید بیرون شده و به  عامه مردم  تفویض شود و مشارکت مردم

 

بطور گسترده در تصمیم گیری ها کلان ممکلت بوجود بیاید. و با تایید تعریف و تعبیر فوق دانشمندی می گوید: دولت صاحب دموکراسی به آن نظامی گفته می شود که رژیم سیاسی آن از مردم عوام اش هراس داشته باشد و به همه خواسته های مردم خود رسیده گی و پاسخ قناعت بخش برای شان داشته باشد ولی برعکس دولت

 

مستبد و ظالم به دولتی خطاب می شود که در واقع مردمش از نظام و دولت در ترس باشد که این وجهه افتراق را میان آن نشان می دهد.  بر داشت من این است که رژیم های سیاسی ما باید بخاطر نهادمند شدن این پروسه مردمش را یاری کند و به اراده مردم خود ارج گذار تا اینکه این روند نیم بند به تدریج به پختگی برسد و آرام

 

آرام ما به طرف یک ملت صاحب دولت واقعی در جهان عرض اندام کنیم ولی اگر این دموکراسی را خفک کنند و نگذارند که ما درین مسیر کامیاب شویم بنابرین این فرهنگ ناپسند همواره ما را در کل به بحران می برد و نظام های مابعد ما نیز از چنین امری محروم خواهند ماند.

 

هموطنان عزيز:


لطفاً با ابزاري ساختن احساسات تان شرایط جنگ و خشونت را به ميان نياوريد.

 

با کمال محبت ، انسان دوستی باید دریک چنین وضعیت حساس از نهایت  متانت، و خویشتن داری نسبت به این رویداد پیش آمده رفتار کنید و نگذارید که یکبار دیکر کشور و مردم بطرف بحران برود اگر این تنش اندکی مشتعل شد هیچ کسی قادر به خاموش ساختن آن نیست و حتی دامن خود شما را نیز می گیرد.

 

همانطوری که برای جهانیان به اثبات رسانیدید که ما مردم مبارز و سلحشوری هستیم و در جاده صلح و ثبات مردم سیاسی و عاقل نیز هستیم.  

 

بنابرین  من به عنوان یک برادر کوچک شما توصیه می کنم که تا آخرین مرز باید به گفتگو و تفاهم اصرار ورزید و ما انسان هستیم و دارای شعور و تعقل نیز می باشیم  و ما می توانیم مشکل خود را از باب مذاکره حل کنیم و نیازی به صف آرای و نمایش قدرت نیست.

 

 زندگي مردم شریف ما را قرباني نکنید مبادا شعله هاي اين آتشي كه شما روشن خواهید ساخت ،دامن خود تان را نيز بگيرد. هنوز هم در يك قدمي بحران هستيم وقت اندكي وجود دارد و به منظور جلوگيري از بحران حامدكرزي رییس جمهوري معضل پیش آمده

 

انتخابات را باید حل فصل کند و شخصيكه اراي واقعي ملت را بدست اورده رئيس جمهور به ملت معرفي شود.

 

 خبر هايي از ارگ ميرسد كه گويا طرحي وجود دارد تا رييس جمهور معنوي و لودين را به عنوان نماينده هاي خاص رييس جمهور و ناظرين ارشد به كميسيون انتخابات معرفي كند تا روند پروسه شمارش آرا زير نظر

 

 ايشان به پيش برده شود .

 

در فرجام سخن من به عنوان یک شهروند از آقای رییس جمهوری حامد کرزی خواهان پا درمیانی درین رویداد هستم که هرچه عاجل به این قضیه رسیده گی کند و فضای پر تنش و غبار آلود را از میان بردارد و نماینده های ارشد خود را زودتر به وظیفه بگمارد و متقلبین را مورد باز پرس قرار دهد و حق را به حقدار بسپارد تا این کار شان به

 

عنوان یک خدمت ملی در میان مردم باقی بماند و میراث خوبی از خود برای نسل های آینده بجا گذارد همانطوری که دانشمندی گفته است که حکومت ها می روند اما ملت ها باقی میمانند. در صورت انجام خدمت نیک نام نیکو کار در متن مردم همیشه زنده می ماند.

 

سر بلند باد افغانستان و مردم عزیز آن

 

منبع: رسانه های داخلی و خارجیبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   دل آقا صوفی زاده