موزاییک قومی در تیم های انتخاباتی، تضمینی برای آیندۀ ثبات و دموکراسی

۱۰ جوزا (خُرداد) ۱۳۹٣

با شکل گیری و آرایش های جدید به نفع دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، فضای انتخابات و اشتراک مردم در دور دوم آن هم چنان گرم و گسترده خواهد بود.

این بار، رقابت میان دو نامزد ریاست جمهوری فشرده و با جدیت بیشتر از پیش دنبال خواهد شد و هر یک سعی و تلاش نهایی خود را برای رسیدن به ارگ ریاست جمهوری خواهند کرد؛ اما این که کدام یک از آنها به این مأمول دست می یابد، بستگی به حمایت و پشتیبانی مردم از برنامه و راهکارهای ایشان دارد.

پیوستن آقای زلمی رسول و برادران رئیس جمهور کشور و آقایان گل شیرزی و امرالله صالح به تیم " اصلاحات و همگرایی" به رهبری جناب داکتر عبدالله عبدالله، موقیعت این تیم را نیرومند تر از قبل کرده و زمینه های به هدف رسیدن تیم " تحول و تداوم" به رهبری آقای اشرف غنی را دشوار تر ساخته است.

البته، این هم گفتنی است که با پیوستن احتمالی استاد عبدالرب رسول سیاف با تیم اصلاحات و همگرایی که از نظر گرایش و علایق های فکری، بسیار با هم نزدیک اند، امکانات بُرد آقای اشرف غنی در دور دوم انتخابات به صفر تقرب می کند.

تیم تحول و تداوم با یکجا شدن آقای احمد ضیاء مسعود برادر قهرمان ملی کشور، بزرگترین نقیصه این تیم که از عدم حضور یک سیاست ورز تاجک تبار رنج می کشید را جبران کرده است. علاوه بر آن اعلام حمایت شاخه های منشعب حزب اسلامی حکمتیار، حمایت آقای سلطان زوی نامزد دور اول ریاست جمهوری و استخاره آقای صبغت الله مجددی تیم تحول و تداوم را در دور دوم انتخابات همراهی می کنند.

یارگیری و اتصال افراد و گروه هایی که تا به حال با تیم تحول و تداوم پیوسته اند، از نظر سیاسی و تبلیغات رسانه یی، برای این تیم بی اثر نیست؛ ولی در جلب آرای مردم به نفع این تیم، با توجه به نتایج دور اول انتخابات تأثیر بسزایی که بتواند به رقیب جدی و موازی (از نظر رأی) تیم اصلاحات و همگرایی تبدیل شود را نخواهد داشت. 

البته، در مورد استخاره کردن آقای مجددی به نفع تیم آقای شرف غنی باید گفت که استخاره حضرت صاحب از نوع بازی های مدرن سیاسی منحصر به فرد ایشان است که به ویژه در سالهای اخیر از آن بگونه ای مؤثر در حفظ قدرت و اقتدار سیاسی خود و خانواده اش استفاده کرده است؛ اما امروز کاربُردی چندانی ندارد و هیچ سودی را هم به تیم تحول و تداوم ببار نخواهد آورد.

امروز، مردم افغانستان چشم انداز آینده را در برنامه و راهکار های نامزدی می بینند که بتواند کشور و مردم را از چالشهای کنونی نجات دهد و اتحاد و همبستگی را میان اقوام و تیره های مختلف کشور تأمین نماید.

خوشبختانه اکنون هر دو تیم پیشتاز در انتخابات از نظر آرایش و شگل گیری های قومی توانسته اند، ترکیب موزاییک و رنگارنگی از اقوام گوناگون کشور را در خود بگنجانند ـ که این مسالۀ مهم می تواند در ایجاد ثبات و پی ریزی شالوده های اساسی کشور نقش با اهمیتی داشته باشد.

با این حال، برازندگی دو تیم نیرومند در آینده سیاسی کشور از یک سو می تواند احزاب و گروه های کوچک را در یک حلقه ی وسیع منسجم سازد و از دیگر سو حاصل و عصاره آن منجر به ایجاد یک حکومت قوی  شده و در جانب مخالف یک اپوزیسیون قانونی و منتقد را در داخل دولت رشد و تقویت نماید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   غلام اکبر نوابی