...و باز برادران راضی و ناراضی باهم خون ناحق ریختند

٨ حوت (اسفند) ۱۳۹۲

فهرست نامهای شهدای گلگون کفن غازی آباد ولایت کنر، و خاینانی که باعث این فاجعه شدند

خداوند روح شهیدان راه آزادی را شاد داشته باشد. این فهرست خودش واقعیت سیاست قومگرای سیزده سالۀ حکومت کرزی را بیان میدارد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. رییس جمهور و تیم قبیله گرای او در ده سال و اندی که گذشت، بیشترین وقت و انرژی کاری شان را بیهوده صرف راضی نمودن برادران ناراضی شان نمودند، و در این جریان ملت بیچارۀ ما هر روز به خاک و خون کشانیده شد و میشود! اگر این دولتمردان اندکی خود را از مرداب تعلق تباری شان بیرون میکشیدند و کمترین احساس مسئولیتی در قبال مردم و کشورشان مینمودند، میتوانستند در این سیزده سال با این همه پشتیبانی سیل آسای مالی و نظامی جهان دوزخی را که از طالبان گرفته بودند به بهشتی تبدیل نمایند. ولی افسوس که چنین نکردند و این فرصت طلایی را به خاطر اقناع غریزۀ تعلق خودشان برباد دادند.

خدا مردمان دیگر تبارهای این کشور را نیز از خواب غفلت و بی مسئولیتی بیدار نماید تا بیشتر از این کورکورانه به دنبال این رهبرنماهای بیکفایت و معامله‏گر شان راه نیفتند و در تعیین سرنوشت خود سهم فعال و سازنده بگیرند. بزرگترین رویای این رهبرنماها از رسیدن به کرسی معاونیت این و یا آن قبیله سالار بالاتر نمیرود. چنین به نظر میرسد که ترویج ذهنیت طبقه بندی اقوام توسط این حکومت، باور و اعتماد به نفس این رهبرنمایان را چنان سلب نموده است که دیگر به آیت شریف "إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم" نیز ایمان ندارند! پس به ویژه جوانان همه تبار های باشنده در این خاک باید راه خود را دریابند و دست به دست هم داده خود پیشگام قافلۀ صلح گردند. چون اکثریت مطلق دولتمردان کشور ما را در این دورۀ نیمه دموکراسی دو گونه اشخاص تشکیل داده اند: قومگرایان حاکم، و معامله گران دستیار ایشان. امیدواریم دولت آینده که پس از انتخابات سال ۹۳ ادارۀ مملکت را به دست میگیرد، وجدان بیدارتری داشته باشد.

برای این شهیدان و همه شهدای راه آزادی از درگاه پروردگار بهشت برین را استدعا میکنیم و برای بازماندگان شان قلبا تسلیت عرض میداریم.

 

انا لله و انا الیه راجعون

 

یادداشت: این فهرست از فیسبوک گرفته شده است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خراسان زمین