هفته نامۀ امید - شمارۀ ۹۶۲

٣ جدی (دی) ١٣٩٢

فرستنده: محمدقوی کوشان
مدیرهفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

ضیا باری بهاری24.12.2013 - 14:47

 از دانشمند محترم قوی کوشان یک جهان سپاس که لینک هفته نامه وزین «اُمید» را در سایت زیبای «خراسان زمین» جهت مطالعه و آگاهي خوانندگان محترم به اشتراک گذاشتند ـ واقعأ هفته نامه امید مطالب خواندنی علمی، تاریخی و ادبی ارزشمندی دارد، امیدوارم شماره های بعدی آن نیز از این طریق در دسترس علاقمندان قرار بگیرد. بدینوسیله از پروردگار عالم به محترم کوشان و همکاران قلمی و تخنیکی شان در پیشبرد کار های فرهنگی و اجتماعی موفقیت های مزید آرزو می کنم. با درود و مهر فراوان بهاری
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید