قابل توجه علاقمندان تاریخ کشور

٣ جدی (دی) ١٣٩٢

دوستان ارجمندی خواهان تهیۀ فهرست آثار مهم تاریخی از اوایل سدۀ هجدهم (به قدرت رسیدن قبایل \"افغان\" در خراسان: 1700 م) تا اواخر سدۀ نزدهم (ایجاد دولت حایل \"افغانستان\" توسط انگلیس و روس: 1900 م) شده اند. 


تهیۀ فهرست این آثار و مطالعۀ آن برای پژوهشگران تاریخ کشور زمینۀ آن را مساعد می سازد تا:


1. چگونگی نام گذاری \"افغانستان\" از یک منطقۀ کوچک، تطبیق تدریجی آن به مناطق بزرگتر (درمنابع انگلیسی) و سرانجام برای کشوری را درک کنند که جغرافیای آن در زمان عبدالرحمن خان شکل میگیرد و استقلال آن در زمان امان الله خان حاصل میشود،


2. با چگونگی کاربُرد نام خراسان برای این حوزۀ بزرگ در منابع اصیل زبان فارسی آشنا گردند.

تهیۀ چنین فهرستی در نیمۀ اول سدۀ بیستم (از 1901 تا 1964 م) نیز نشان میدهد که چگونه ناسیونالیزم افغانی (با مقالات طرزی در سراج الاخبار) و تاریخ سازی جعلی (با مقالات غبار در مجلۀ کابل) بنیاد گزاری شده و توسط کهزاد و حبیبی به پایۀ اکمال میرسد.


فهرست یکتعداد آثار مهم (بصورت کرونولوژیک) در زیر درج گردیده است. از دوستان و علاقمندان مسایل تاریخی کشور صمیمانه آرزو دارم آثار مهمی را که در این لیست ذکر نشده است، با نام کتاب، نویسنده و سال چاپ آن تحریر نمایند تا فهرست کامل این آثار تهیه و ترتیب گردد:

الف: آثار مهم فارسی:

---------------------------

1. تاریخ احمد شاهی (حسینی)، 1773


2. واقعات شاه شجاع (شاه شجاع)، 1834


3. تاریخ احمد (عبدالکریم منشی)، 1850


4. نوای معارک (عطامحمد)، 1855


5. تاریخ وقایع افغانستان (علیقلی میرزا)، 1857


6. ضمیمۀ واقعات شاه شجاع (افسوس ناظرین حسین هروی)، 1862


7. تاریخ سلطانی (سلطان محمد درانی)، 1864


8. حیات افغانی (حیات خان)، 1865 (صرف ترجمۀ انگلیسی آن وجود دارد)


9. گلشن امارت (نورمحمد نوری)، 1870


10. تاج التواریخ (عبدالرحمن خان)، 1904


11. سراج التواریخ (کاتب)، 1913


12. سراج الاخبار (مقالات طرزی)،


13. مجلۀ کابل (مقالات غبار)، 


آثار مهم انگلیسی:

------------------------

1. زندگینامۀ میرویس، 1724


2. خاطرات کروزینسکی، 1733 (ترجمه نشده)


3. سفرنامۀ فاستر، 1798


4. گزارش سلطنت کابل الفنستون، 1815


5. سفرنامۀ موکرافت، 1824


6. سفرنامۀ میسن، 1832 (ترجمه نشده)


7. سفرنامۀ برنز، 1832


8. سفرنامۀ برنز، 1836 (ترجمه نشده)


9. آریانای ویلسن، 1841 (ترجمه نشده)


10. تاریخ فیریر، 1858


11. نژاد های افغانستان بیلیو، 1880


12. یادداشت های راورتی، 1888 (ترجمه نشده)


13. تبارشناسی افغانستان بیلیو، 1891با بررسی آثار فوق به این نتیجه گیری ها خواهیم رسید:


1. تمام باشندگان این سرزمین ها خود را خراسانی و سرزمین خود را خراسان می گفتند؛


2. افتخار ایجاد کشور افغانستان و نام گذاری آن نصیب انگلیس ها میشود؛ 


3. اگر قرار باشد لقب \"پدر نشنلیزم افغانی\" به جناب طرزی اعطا گردد، افتخار لقب \"پدر جعل کاران تاریخ افغانستان\" نصیب جناب غبار می گردد.

 

مگر اینکه دوستان بتوانند اسناد و شواهد دیگری ارایه دارند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

احمد29.12.2013 - 01:34

  عیار عزیز اگر زحمت نشود لطفا این دو اثر جناب غبار را که در سال های 1310 و 1317 ش نوشته است و در همین سایت وزین خراسان زمین یکسال قبل به نشر رسیده، بخوانید و ببینید که چه جناب غبار چه گل های را در مورد \"تاریخ افغانستان\" به آب داده است: http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1594

عيار بلخي27.12.2013 - 15:53

  در كدام قسمت تاريخ نوشته غبار جعل شده لطفا واضح سازيد. در غير ان شما خود جعلكار وفرخته شده هستيد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد