گزارشی مختصر از محفل گرامیداشت از اخذ دکترای مجیب الرحمن رحیمی در لندن

٢١ قوس (آذر) ١٣٩٢

 

برای خوانش این گزارش به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدالوحید حیدرزاده08.06.2014 - 06:28

 محترم دکتور مجیب الرحمن رحیمی شخصیت فرزانه و ملی ماست واقعا به وجود همچو شخصیتی افتخار میکنیم شخصیت واقع گرا، مبارز، وطن پرست وخوشبرخورد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد