وضعیت سه شاخه زبان فارسی، و راه‌حل‌های پیوند بیشتر بین آنها

٢٥ اسد (مرداد) ١٣٩٢

گفت و شنود با استاد داریوش آشوری

برگرفته از رادیو زمانه

گرداننده: شهزاده سمرقندی

 

بشنوید
  به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   داریوش آشوری