اطلاعیۀ جمعی از فرهنگیان تاجیک مقیم اروپا

٨ دلو (بهمن) ١٣٩١

در این روزها نوشته آقای امرالله صالح در سایت بخش پشتوی بی بی سی، باعث درگیری های تند رسانه ای در بین برادران تاجیک و هزاره در شبکه های اجتماعی گردیده است. با در نظرداشت اوضاع حساس و سرنوشت ساز کنونی از عموم رهبران، روشنفکران و قلم بدستان دلسوز کشور خواهشمندیم با بیداری و هشیاری کامل اجازه ندهند دیدگاه های افراد و شخصیت های معین در هرمقام و منصبی که باشند باعث درگیری های قومی و مذهبی در بین دوقوم برادر و برابر هزاره و تاجیک گردد. پر واضح است که محتوای نوشته جناب صالح مربوط شخص ایشان بوده و ربطی به نیت خیر خواهانه تاجیکها به همه ی اقوام با هم برادر کشور و بخصوص هزاره ها ندارد.

 

ما در شرایط کنونی و با درس از تجارب گذشته، نیازمند آشتی و پند گیری از اشتباهات قبلی هستیم تا باز کردن زخم های گذشته و تلاش در جهت نفاق و اختلاف بیشتر. ما با نزدیک شدن به انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی کشور نیازمند اتحاد و همبستگی بیشتر هستیم تا بار دیگر سالیانی دراز در سایهء حکومت انحصاری به سرنبریم.

 

به باور ما هر تلاشی در جهت ادامه این در گیری بی حاصل و استفاده از این حادثه و امثال آن می تواند به وحدت و اتحادی که به مشکل بدست آمده، شدیدا آسیب رسانیده و باعث تقویت صف انحصارگرایان و قبیله گرایان گردد.

 

جمعی از فرهنگیان تاجیک مقیم اروپا

 

26 جنوری 2013 میلادیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

نویان21.02.2013 - 20:40

  عزیزان سروران هزاره تاجیک ازبیک بیدار باشید. شما نمیدانم از جنگ چهار ساله کابل چقدر تجربه گربفته اید ؟ دشمنان تان شما میلیت های تحت ستم را به جان هم انداخت و ماهی مراد خویش را به دست اورد. بیدار باشید این اخرین شانس حیات تان است وگر نه 260 سال دیگر باید جیره خوار باشید . متاسفم به حال صالح که خود را باری دیگر در معرض فروش قرار داده اما مردان خراسان بزرگ بیدار ترند حیات ما در اتحاد ماست

سجاد حسین12.02.2013 - 06:48

  آقای Hiran hiran اول برو چند روزی سبق بخوان و اندکی سواد کسب کن!!! سواد خودت کمتر از اطفال دوره کودکستان است!!!! من صرف نظر از وابستګیها و ګرایشات قومی و نژادی، ترجیج میدهم که به امر آګاهی دهی مردم سرزمینم ولو هزاره بکشوم؛ بنابرین به جای پرادختن به تهدیدات از جانب ایرانی و مزدوران هزاه و شیعه آنها، میخواهیم طرز نوشتن درست چند واژه را خدمت شما ذکر نمایم تا اندکی از سواد املایی بهره مند شوید: 1- مردم( به جای مردوم) 2- کوتاه ( به جای کتاه) 3- خطر ( به جای ختر) 4- تعفن ( به جای تعفن) 5- بخاطر ( به جای بخاطیر) در پایان برایت توصیه میکنم که با مشق و تمرین کافی میتوانی از عهده این کلمات برایی!! تشر

Nikzad Holland08.02.2013 - 00:48

  Agar Aghai Saleh in amal beadbanara anjam dadbashed na tanha sazemanash balke khudash ham hanoz sabz ast dar siyasat. Az rozeke Mohaqeq Masood wa Dostum ra pahlui ham didam har lahza bakhud mebalam mekhandam wa khushnudam , metarsam az khushi dewana shawam. hambasta bad in habsatagi...

hiran hiran02.02.2013 - 12:28

  در جواب آقای سجادحسین کتاه مطلبی عرض کنم اگر میشودتا ازین خیانتهای مردوم هزاره را بما هم معرفی کنید که تا ماهم روشن شویم کلی گویی نکنید اون ختری نابود کنندیه که از طرف ایران مارا تهدید می کنه کدام است؟ شایداین تروریست های که این همه کشت وکشتار را انداختن از طرف ایران می آید بدترین دشمن انسان منافق است مثل تو که پشت نام دیگران قایم شدی وآن قیافیه زشت قبیلی خودته پنهان مکنی اما امکانش نیست بخاطیر انکه تعفونش از در معلوم است

عبــــدالحـــــنان پــــــویا 29.01.2013 - 18:16

  دشمنان کشور همبشه در تلاش ازبین بردن منافع ملت کشور می باشد این جا مشخص است که بعضی ازانسان ها مهاجرا جووخودفروخته شده و اسلام کراها افراتی فقط برای همیشه در کمین از بین بردن اتفاق و یک پارچه بودن ملیت افغانستان ویا خراسان زمین است دوستان از حرف ها که سبب ناتفاقی نشنلیتی میشود بپرهیذین دست به دست هم داده تاکشور آباد ودور ازهم بحران های مختلف بسازیم .وسلام پـــویا از کشور اتریش

مولوی کاشف29.01.2013 - 13:05

  من بر خلاف دریچه ای که اکثر دوستان از طریق آن بدین موضوع میبینند ، از بعد دیګری به این مسله مینګرم: دوستان، تا چه وقت باید واقعیت های مسلم تاریخی و کنونی را قربانی مصلحت های غیر منطقی و بیجا بسازیم؟! چرا باید به این موضوع صرف از آدرس نژاد و مذهب نګریسته شود، آیا انچه درین مقاله بدان اشاره شده جای تعمق و تحقیق ندارد؟!!! ګذشته از اینها، تا کی باید اظهار نظر یک فرد در جامعه افغان با واکنش های قومی و مذهبی برخورد شود. اینکه تمامی ګروهای درګیر در افغانستان چه جنایاتی را مرتکب شدند و عامل چه جنګ های بیشمار نیابتی ایرانی و پاکستانی و غربی و شرقی بوده اند، واقعیتیست انکار ناپذیر؛ بګذارید درین سرزمین ولو که برای اولین بار هم باشد قلم آزاد نفس بکشد! بګذارید قلم دور از تعصبات تحجر ګرایانه ملیت ها در فضای شعور و قداست فعالیت بکند! بیشتر ازین مهم نیست که کوه واقعیت ها بر کدام خیل و خیمه نژادی و مذهبی فرود میآید تا آنجا که واقعیت است! و مهم نیست که بینی چه کسی با شنیدن واقعیت های ازین قبیل دهل مذهبی و قومی را نواختن می پسندد!!! تقدس اندیشیدن را نباید با رنګ های خود خواهانه قومی و غیره آلوده ساخت وپذیرفتنی نیست که مذهب و قوم را اکسیجن هر فضایی کرد و بر مردم تنفس آنرا تحمیل نمود. ارزش صفری حلقات مذهبی و قومی در قاموس روشنفکری در محوریت انسانیت هیچګاه به سمت مثب حرکتی داشته نمیتواند! و چنین حلقاتی هرګز از قدرت ایجاد خاصیت و اصل انعطاف پذیری و چشم پوشی نسبت به و از راستی ها در وجود آنانیکه با تقدس می اندیشند و قلم بدست میګیرند، برخوردار نبوده و نخواهد بود! این بدان معناست: درانجاییکه شعور مقدس پا نهد دیګر ارباب سلطه ګرای آن سرزمین بی تقدس میشوند زیرا چشمه های زندګی بخش آنان دچار خشکیدګی عقلانیت ګردیده و ظرفیت پایندګی سیاسی-اجتماعی در دنیای تفکر و عقلانیت را می بازند! با احترام مولوی کاشف کابل – افغانستان

سجاد حسین29.01.2013 - 13:20

  آقای بکتاش پامیرزاد! احترامات اینجانب را بپذیرید.... وقتی از ګلب الدین حکومتیار و کرزی صحبت میکنید و اینکه اینها پولهایی را در کدام تاریخ از ایران دریافت نموده و مینمایند، مثل این است که این دوفرد برجسته ترین انسان های فداکار تاریخ بشریت باشند و شما بخاطر توجیه خدمات شیعیان و هزارکان افغان به ایرانیها، چنین مثالی را ارایه میدارید!!! با آنهم، دوست عزیز بستر فرهنګی و فوق العاده عمیقی را که هزاره ها و شیعه ها برای مداخلات عمیق ایرانی ها هموار کرده است را به هیج وجه نمیتوان با پول ګرفتن های کرزی و حکومتیار مقایسه کرد هرچند آنان نیز جنایت کاراند؛ زیرا اګر بر اساس این مقیاس قضاوت نماییم، پس به وضاحت ګفته میتوانیم که هزاره ها و شیعه های افغانی و بخصوص رهبران آنان تک تک ثانیه های زندګی شان را از ایران مقروض اند؛ از پول ګرفته تا تمام معاملات سیاسی و فرهنګی اینان با افتخار بازیچه ایرانی ها قراردارند. آنچه ګفته شد به هیچ وجه کرزی و حکومتیار را توجیه نمیکند؛ بلکه تناسب جنایات این دو را با دیګران نشان میدهد!!!

علی احمدی28.01.2013 - 20:15

  به نام خدا و با درود فراوان به فرهیختگان عزیز تاجیک به خاطر عکس العمل به جا و دلسوزانه در قبال مسایل اینچنینی که گهگاهی بنا بر دلایل گوناگون مانند نزول ساعقه یی در خرمن وحدت چنان مخرب واقع میشود که وحدت و همسویی که حاصل تلاش بی وقفه یی خبرگان آگاه کشور وآرزوی آحاد ملیت های محکوم است به خطر جدی مواجه ساخته دل دشمنان فرصت طلب را شادو آنان رابه تداوم سیاست های قوم گرایانه شان مصمم تر میگرداند نا گفته نباید گذاشت اگر به تاریخچه کمک های دولت ایران به حلقات مختلف افغانستان با چشم بینا و به دور از تعصب بنگریم بدون شک برادران تاجیک اخصآ جمعیت اسلام و شورای نظار که جناب صالح افتخار عضویت آن را داشته است مورد لطف وکرامت بیشتر قرار داشته ودارد امید وارم برادران وخواهران عزیز هموطنم در انتخاب قییم و رهبر دقت وتعمق بیشتر نموده چهره های مضر را از مفید تشخیص دهند.به امید وحدت هر چه بیشتر.

راستین28.01.2013 - 16:53

  تشکر از جناب دوستان که مردم را به آشتی دعوت میکند کشور را نمی گذارند که دچار خشونت گردد

س.م28.01.2013 - 07:24

  با سپاس از برادارن گرامي و عزيز تاجيك و اطلاعيه ايشان ! ‏ بايد گفت هر چند اقاي صالح كه خود را رهبر جنبش سبز مي نامد ، با اظهار نظرهايي كه كرده است در واقع ‏نشان ميدهد كه اين پست رهبري و مقامي كه فعلا در ان قرار دارد خيلي برايش بزرگ است ، چرا كه اين طرز ‏ديد منفي و كوچك در شان يك فرد تنگ نظر و متعصب و كوتاه فكر است ، چگونه يك فرد به عنوان رهبر ميتواند ‏همچون حرفهاي پوچ و غير منطقي را بر زبان اورد و به نمايندگي از ديگران ارائه كند .كسي كه به عنوان رييس ‏و رهبر است بايد سنجيده و اگاهانه سخن گويد ، زيرا از ادرس گروهي از مردم سخن ميگويد .پس براي اقاي ‏صالح جاي شرم است كه خود را رهبر جنبش سبز خطاب ميكند . چرا كه اين گفته ها به جز ايجاد فاصله هاي ‏عميقي كه ايجاد ميكند و بر زخم ها و درد هاي گذشته نمك بپاشد ديگر هيچ كاري ديگري نميكند . ايا هدف اين ‏است ؟ ! ‏

بکتاش پامیرزاد28.01.2013 - 06:54

 جناب سجاد حسین، در دوران جنگهای کابل، هاشمی رفسنجانی رییس جمهور آنوقت ایران به گلبدین حکمتیار 50 ملیون دالر کمک نمود که این موضوع را رسانه های ایرانی با عکس این دو به نشر سپردند. کاری نداریم که چقدر کمک دیگر پنهان از چشم رسانه ها صورت گرفته است. همچنان آقای کرزی خود اعتراف نمود که برای خرج ریاست جمهوری اش از ایران پول نقد دریافت میکند که این موضوع را همه رسانه های دیداری و شنیداری افغانستان نشر نمودند. و اکنون به پاسخ گفتۀ شما باید بگویم که آقایان گلبدین وکرزی نه هزاره اند و نه شیعه. و این البته مشت نمونۀ خروار است.

سجاد حسین28.01.2013 - 04:14

  ایران تا مغز استخوان در جامعه افغان ریشه دوانیده و در رګ رګ افغانستان نفوذ کسب کرده است. این یک واقعیت مسلم است که هزارګان و شیعه های افغانستانی یګانه وسیله مداخله و دست اندازی های تاریخی و کنونی ایرانی ها در سرزمین ما میباشند. من با نظر جناب مولوی کاشف کاملا موافقم.

عبدالوهاب28.01.2013 - 03:53

  آقای صالح در مقاله منتشر شده اش از بی بی سی مانند یک چریک سر تپه تلویزیون با استفاده از صلاح تعصب خویش مردم اهل تشیع را هدف قرارداد بدون اینکه از حقیقت های بسیار اشکار مداخلات تسلیحاتی، نظامی، پولی ورسانه ای بسیار وسیع ایران از خود وسمت وسوی خود چیزی بگوید.مداخلات وحمایت های را که بارها همسنگران آقای صالح در رسانه بسیار به افتخار به ان اعتراف وحتی کمپاین کردند. مداخلات ایران وسایر کشورها در امورات داخلی افغانستان از طریق طیف ها وجریان های مشخص یک مسله اشکار است وایرانیها بااستفاده از صلاح تبلیغاتی شان به دنبال منافع ملی شان است نه تشیع ونه تسنن افغانستان اما چیزی که قابل قبول نیست این است که در یکه مقاله به اصطلاح تحقیقی چرا باید کور خود وبینای مردم شد وبا سبک اندیشی ونابخردی سیاسی در شرایط که همگی شدیدا به همسو شدن نیاز داریم با زهر پراگنیهای مغرضانه اعتماد مردم را از هم گسیخته وقلب ملیونها هموطن را جریحه دار ساخت. در شرایط حاضر مردم ما نسبت به هرچیزی دیگر به همگرایی نیازمند است نه از همگسختگی. جای بسا تاسف است که برادران روشنگر تاجک هنوز هم بجای اینکه منتقد اقای صالح باشند به نحوی به دفاعیه شان برخواسته اند. برای مردم شریف اهل تشیع افغانستان اینبار نیز آرزوی وحت، صبوری ، پایداری و شناخت دقیق تر از"آقایان صالحان" را را تنما دارم.

شكور جمشيدي28.01.2013 - 03:15

 سلام خدمت جناب دوكتور لعل زاد تقديم نموده ارزو صحتمندي وموفقيت ها ي بيشتر براي تان ارزو ميبرم. جناب دوكتور ميخواهم بدانم كه أيا واقعا فرهنگيان فرهيخته وشخصيت هاي علمي وسياسي كه در خارج ازكشور بسر ميبرند دقيقا به افراد همچو صالح ، نجيب كابلي، طني وامثالهم بديده رهبر مينگرند؟ اگر چنين باشد , با اين ملا ها واين مكتب حال طفلان را خراب ميبينم!

wasiq27.01.2013 - 21:10

  جای تعجب نیست اما آزموده را آزمودن خطاست۰۰۰ از کوزه همان بر آید آنچه در اوست با وجود اینکه خون ملیون ها هموطنش را بجوش آورده است ولی همه گان از شخصیت خود امرلله صالح تعریف وتمجید میکند و لی آنچه را که امرلله صالح در بخش پشتوی بی بی سی نوشته ، نشو و نمای یک اندیشهٔ تاریخی است اندیشهٔ که گاهگهگی بگونهٔ تپه ای آتشفشانی زبانه کشیده و میکشد۰ من موافق نیستم که کسی نوشتهٔ صالح را بشخص امرالله نسبت داده و به وی محدود و منحصر سازد ۰صالح بلند گوی تازه ایست و لی نیت و انیشه تازه گی ندارد بلکه بسا دیرینه و نهادینه و پخته است۰ پس اگر کسی این رسم ا لخط را ساده و سطحی میگیرد در واقع ادم سادهٔ هست و یا دیگران را ساده مینگرد ۰و بویژه بعد از دِم سهراب نیشدارو چه کار آید؟ پس معذرت خواستن یعنی چه؟ و ۰۰۰چار قد نشستن یعنی چه؟ آتشفشان همواره در درونش چنین میسوزد و گاهگهی چنان زبانه میکشد و صالحها هم همیشه چنین میندیشند و گاهگهی چنان بزبان می آورند۰۰۰! چرا جای تعجب باشد ؟ چرا انتظار دیگری از صالحها داشت ؟ و چرا از وی خواست تا طلب عذر کند۰؟ معذرت خواهی یعنی با حجاب ساختن اندیشه و مفکوره و با پرده ساختن رسم الخط منافقانه و حیله گرانه۰۰۰!!! بلکه ، برای یکبار دیگر نوشتهٔ صالح ، به همه گان فرصت داد که صالحها را خوبتر بشناسند و به ها و هوی ظاهرئ شان دل مبندند۰۰۰که آزموده را آزمودن خطاست۰۰۰ واثق

داود27.01.2013 - 19:17

  سپاس از فرهنگیان مقیم اروپا بخاطر سعی شان در پایان دادن این فتنه. تفرقه بینداز و حکومت کن. این روش کهنه و کار امدی است که جناب صالح در پیش گرفته است. وی خوب میداند که این مقاله اش دارای چی پیامد میباشد پس قصدا این را نوشته تا مقصد شوم خود برسد. ای کاش برای صالح هم نامه یی مینشوتید و از وی میخواسستید تا در آینده از سیاست تفرقه افگنانه استفاده نفرماید. بااحترام

عنایت الله دبستانی27.01.2013 - 18:45

  بنده که واقعا لزوم و دلیل چنین کار نا بخردانه و غیر منطقی انهم از کسی که ظاهرا در کوره ئ حوادث تلخ گذشته حضور داشته و خود را عضو ارشد ائتلاف ملی میداند و با خیلی از مناسبات و واقعیت های تلخ گذشته اشنا است و....دست به چنین نا خامی بزند. اگر تاجیک و هزاره و ازبک از تاریخ و حوادث حد اقل 30 سال اخیر درس نگرفته است و با هم شانه به شانه منسجم و هماهنگ گام بر ندارند پس همان اش است و همان کاسه. باز پنجابی هاو نوکرانشان وجب به وجب دست به سیاست زمین سوخته و قتل عام مردمان این سرزمین خواهند زد....با معذرت از دوستان در جواب "اقای صالح اندیشان" و پنجابی و عرب پرستان فقط به یک حکایت عامیانه بسنده می کنم." روزی یک گوسفند و یک بز از روی جویی آبی می پریدند،گوسفند اول پرید و در این اثنا بز که منتظر پریدن بود در حالی که قاه قاه می خندید به گوسفند گفت که "عقبت یا مدخلت" را دیدم...گوسفند به آرامی رو به بز کرد گفت:"بچیم" ما یک عمر از تو را دیدیم و دم نزدیم حالا تو برای یکبار چنین از خنده در غشی؟ " 30 سال است که پنجابی و عرب در این خاک اوغو صفت حضور فیزیکی دارد و داتسن سوار تا شمالی ترین نقطه کشور میراند و کشتار میکند کسی چیزی نمیگوید...در ارگ اوغوهااگر کسی آب هم بخورد" آی اس آی "خبر میشود....انوقت دم از دخالت ایران است. بگمان من یا اقای صالح وعده و لقمه چربی از انطرف می خواهد ودر غیر ان هم واقعادر جائی مست کرده و شرب خمر که از طرفش انهم به خط ناثواب پختو....؟؟؟

Ahmad27.01.2013 - 20:12

 Saleh started a very important discussion, in each community we have people caring about our culture, history, current situation and future of our people, and also we have people who are for personal benefit selling everything including our lands, national interest, they try to create false stories and their aim is to serve enemies, unfortunately we have long list of this kind of people, we can be strong and united if we start honest and open discussions, when we start call criminals, "criminal" and patriots a "patriot", when we stop covering criminals because they are from our race or speak our language.

محمدسرور جویا 27.01.2013 - 18:02

  برادر عزیز درست نوشته اید بایداز هرزمان دیگر مواظب ومحتاط عمل کرد نباید احساساتی شد ملیت هزاره وتاجک وازبک همه با هم وبا اتحاد در مقابل ظلم استکبار بیاستد که مبادا تاریخ تکرار شوند دشمنان ملت هرروز با نیرنگ های جدید وارد میدان سیاست می شوند مردم ماباید اگاه باشند ونگذارند که کینه وکدورت گذشته در بین ملت دوباره رخنه کنند وبا اتحاد وهمبستگی می توان زور گو وظالم را شکست داد مردم ما باید بجای اینکه به همدیگر افترا وتهمت ببندند باید در فکر باز سازی اندیشه وبازسازی فزیکی منطقه وباز سازی فرهنگی باشند باید کینه وکدورت را مرحم باشند نه اینکه خود چاقو بدست گیرند وزخم هارا وا کنند محمد سرور جویا از جاغوری

Rohulllah27.01.2013 - 15:11

 صالح با آن درایت، لیاقت و شایستگی که تا هنوز به دست آورده بود و جایگاه بزرگی در فضای سیاست و جامعه پیدا کرده بود با نوشتار این مقاله اش نقش برآب کرد. تعجب میکنم با اینیکه صالح نه تنها یک فرد سیاسی است بلکه او تحصیلکرده هم میباشد و از شرایط زمان بکلی آگاه است. ایشان سال قبل با براندازی جنبش سبزش تا حد ممکن شمال و جنوب و شرق و غرب را بهم پیوست داد و توانست جایگاه قابل ملاحظه یی در اجتماع و سیاست پیدا کند. به یقین صالح میدانسته است که چنین ابراز نظری کوچک، پیامد های ناگواری در پی خواهد داشت ولی در عجبم که چراو چگونه و با کدام منطقی که ازاندیشه شخصی مانند صالح به دور است توانسته مطلبی را نوشته نمایند نه تنها باعث سقوط شخصیت شان شده بلکه میلیون ها دل راجریحه دار سازد. شخصیتی که توانایی قابل ملاحظه یی در سیاست افغانستان داشته و در امورات اجتماعی و سیاسی بالای شان حساب شود، هرگز توقع چنین کاری از ایشان نمیرود و این را نه تنها اندیشه های بیرون بلکه خود شخص صالح جواب باید بگوید. تشکر از دست اندرکاران این وبلاگ، استدعا دارم تا خداوند بزرگ فضای وحدت و صلح و ثبات را در افغانستان حاکم گردانیده، به دست های که برای خیر و صلاح و وحدت این جامعه کارمیکند برکت و توفیق عنایت فرماید.

رحیل27.01.2013 - 15:56

  بهترین دفاع از وحدت مردم و حفظ وحدت جبهه متحد ملی توضیحات خود امرالله صالح است. اگر او نگفته است و بی بی سی برایش ساخته است، اینرا هم باید بگوید و علیه بی بی سی اعتراض کند. اگر این راگفته است و باور دارد پس نمی شود انتظار داشت که تشیع با او روی یک میز بنشیند. اگر گفته است و اشتباه کرده است باید معذرت بخواهد.... تمام!

عبدالکریم حمیدی27.01.2013 - 15:49

  من از اطلاعیه فرهنگیان مقیم اروپا به قدر ارج واحترام میگزارم .واز اقای دوکتور لعل زاده عزیز ستایش میکنم. جوانان عزیز ملیت های اصیل تاجک، هزاره و ازبک وسایر ملیتها وحدت که امروز در بین شما به وجود امده خون بهای هزاران مرد وزن گمنام این وطن است .این نعمت الهی را به راهتی از دست ندهید. که جبران ان خیلی سنگین است. نظریات اشخاص و افراد مربوط به شخص خود شان میباشد. نه به ملیت انها ونه به قوم انها باید ما وشما عزیزان هوشیار باشیم که هیچ وقت پای ملیتهای خود را وسط نکشیم.ما از گذشته تلخ خود عبرت بگیریم و اگر تکرار شود ما منیحث عبدالرحمن وحشی در مقابل ملیت های وحشت کرده ایم. قدرت ما توان ما و ترس دشمنان در وحدت و همدلی ماست. ما به ملیت تاجکء هزاره ء و ازبک خود افتخار میکنیم که امروز الحمدوالله در سنگر علم ومعرفت میدرخشد. قبله گران ارگ نیشن هر لحطه دنبال توطعه هستن.

فریدا27.01.2013 - 16:32

  امرالله حقیقت را بیان کرده و نا این مشکلات را رد افعانستان داریم. ولی این اعلامیه یعنی چه. ؟

شكور جمشيدي27.01.2013 - 17:16

  خيلي إحساس نا أميدي دارم ومتاسف براينم كه چراملت أفغان بويژه اهل خرد وسياست خيلي خوش بينانه دنبال هر كس ونا كس كه خودرا بزرگ , سياستمدار ورهبر وانمود ميكنند ولي در اصل اندكي از خصوصيات رهبري در وجودشان ديده نميشود روان اند كه از ديد من بدبختانه اكثر رهبران حلقه سياست كشور ما از همين كتگوري اند كه بجز خودش وتني چند ازافراد جيره خوار بيسواد، كم درك وخرد ودور از معرفت كسي ديگر نه تنها به أنها نيستند بلكه حضور أنها را در ميدان سياست ورهبري مردم مايه شرمندگي وخجالت سازي ملت علم دوست وصادق اين مرزوبوم ميدانند كه اقاي صالح يكي از همين قماش رهبران بحساب مي آيد بنا بجا ست كه نا سنجيده حرف بزند در غير أن خرد مند محسوب خواهد شد، "كجا كند عاقل كاري كه باز ارد پشيماني" بنآ خيلي جدي از همه دوستان فرهنگي ، سياسي أعم از زن ومرد خاصتا نسل جوان وچيز فهم از طبقات مختلف أقوام با هم برادر ، مسلمان ومجاهد افغانستان چي در داخل ويا خارج از كشور اند تقضا دارم كه دست به دست هم داده جريان را سازمان بايد داد كه تا بلطف خداوند اين كشور را به طرف شگوفاي وصلح دايمي سوق داده واين ملت رنجديده را از گرو اين دلالان وتكه داران قوم وسمت نجات دهيم . به أميد چنين روزي.

Javed Jalalzada27.01.2013 - 15:07

 You can not expect something better from someone from KHAD. Once agent is always an agent. He does not represent any ethnic group, these are opportunists and want to extablish their own shops and want to be get a slice of cake. Just that, that is why they usually come in the media with some cheap populistic interviews and views not to be out of media. In my view he is not more than a fascist agent. Simply as that.

دادفر27.01.2013 - 14:38

  به نظر من باید از آقای صالح پرسیده شود که با کدام دلایل این حرف را گفته است . اگر اسنادی ارائه کرد باید او را ستود و گر نه بای او را نکوهش کرد . جناب داکتر صاحب اتحادی که با بیانیۀ یک شخص چنین میگسلد امیدوار کننده نیست زیرا آتش جنگ های غرب کابل هنوز خاکستر نشده است . شیوۀاظهارات شما از اروپا منطقی است ولی اینجا زمین معرکه است ، سلاح و مذهب منطق و عقل را سی سال میشود که در بند دارد باز هم جهد شما قابل قدر است

مزدک27.01.2013 - 13:22

  با سپاس بی کران از همه ی آنان . بی‌بی‌سی از این دست موش دوانی ها زیاد انجام می دهد .

احمد شاه شفق27.01.2013 - 12:52

 سلام دوست محترم: گفته های شما قبول است اما ایشان امروز رهبری یک جریان سیاسی را به عهده داردکه بنام حزب سبز میباشد. راه اصولی ومنطقی این است که باید ازمردم وملت هزاره معزرت خواهی کند ورسما باید درهمین سایت شما اطلاعیه بدهد سخنان اقای صالح قلب مردم را جریحه دارساخته است.وازایشان چنین کاربعید بنظر میرسید مردم همیشه صادق بوده وصادق خواهد ماند.

ahmad27.01.2013 - 12:54

  It is pretty and quite clear that Amrullah Saleh is not a facsist and discriminated leader neither now nor in the past. If he was going to write a topic in desciminating other ethnicity in Afghanistan why there is no available in the past 40 years from his view political point at all????? Amrullah saleh is a new generation who highly and freely express his intellectual viewpoints, but others get him wrong?

نبی سروری27.01.2013 - 12:38

 ضمن ابراز تشکر از نظر نیک شما داکتر صاحب محترم بدینوسیله خدمت باید متذکر شوم اینکه ما ملیتهادر مقطع یک شرایط بسیار سر نوشت ساز قرار داریم که جزئی ترین غفلت باعث درهم شکستن پایه های مقتدرانه اتحاد ملیتهای باهم برادر افغانستان خواهد گردید وسود آن هم به حساب بانکی فتنه جویان مغرض واریز خواهد شد . اظهار نظر های غیر مسئولانه وهدف قرار دادن ملیتی ویا پیروان مذهبی آنهم از آدرس رهبری جنبشی ومردمی واقعآ مأیوس کننده ودور از انتظار بود ونتیجه آنهم تقابل غیر فیزیکی ورسانه ئی ملیتها را دربرداشت که این رویا روئی ها هرگز بخیر وصلاح مردم کشور نبوده وامید وارم که چنین اشتباهات بزرگ وغیر قابل جبران که اتحاد ملتها را نشانه رفته بود تکرار نشود .

امید محمودی27.01.2013 - 12:44

 واقعاً بیاینه خوب است برای اتحاد بیشتر، امرالله صالح هم کسی نیست که یک سیاست مشخص و راهبردی داشته باشد مانند بعضی های دیگر پشت مقام میدود و به همین منظور هم مقاله به زبان پشتو در سایت بی بی نوشته است. اما باز هم میگوید که چاپلوسی هم از خود حدی دارد. دلش برای مقام و موزه پاکی انحصار گرایان تنگ شده است

مولی کاشف27.01.2013 - 12:30

  من بر خلاف دریچه ای که اکثر دوستان بدین موضوع میبینند ، از بعد دیګری به این مسله مینګرم: دوستان تا چه وقت باید واقعیت های مسلم تاریخی و کنونی را قربانی مصلحت های غیر منطقی و بیجا بسازیم؟! چرا باید به این موضوع صرف از آدرس نژادی و مذهبی نګریسته شود، آیا انچه درین مقاله بدان اشاره شده جای تعمق و تحقیق ندارد؟!!! ګذشته از اینها، تا کی باید اظهار نظر یک فرد در جامعه افغان با واکنش های قومی و مذهبی برخورد شود. اینکه تمامی ګروهای درګیر در افغانستان چه جنایاتی را مرتکب شدند و عامل چه جنګ های بیشمار نیابتی ایرانی و پاکستانی و غربی و شرقی بوده اند، واقعیتیست انکار ناپذیر؛ بګذاری درین سرزمین ولو که برای اولین بار هم باشد قلم آزاد نفس بکشد! بګذارید قلم دور از تعصبات تحچر ګرایانه ملیت ها در فضای شعور و قداست فعالیت بکند!

قادر تابش 27.01.2013 - 12:32

  واقعا جای تاسف است کسی که در راس یک حزب قرار دارد و چند سال در دولت کار کرده است چنین حرف هارا بزند

علی قاسمی 27.01.2013 - 12:06

 سپاس از جامعه فرهنگی و دانشمندان عزیز ملت برادر تاجک ما سپاس گذاریم از نشر چنین اطلاعیه شما. اما اقای صالح یک فرد کوچک نیست، بلکه او خود را رهبر جنبش سبز تاجکان افغانستان می پندارد لذا چگونه میتوان گفت که مقاله او نظر شخصی او است . شما دوستان اگر واقعا در پی وحدت میان اقوام محروم بالخصوص تاجک ، هزاره و ازبک هستید ، این نوشته را نظریات شخصی اقای صالح ندانسته بلکه، اورا محکوم بفرمائید. آن وقت است که ما میدانیم که شما در حقیقت دست دوستی و برادری را می فشارید.

jafari27.01.2013 - 11:34

  ؛ جناب آقای داکتر صاحب لعل زاد سلام" بی نهایت از لطف و محبت شما سپاسگزارم" برادر عزيز و صاحب نظرم تشکر كه هميشه به مهر و لطف مهمان خانه هزاران دل مي شويد و هميشه نظرات و نگاه مهربانتان را چراغ راه مایان قرار مي دهيد. دقت و لطف نظر شما عزيز مهربان هميشه و هميشه براي مایان مايه دلگرمي و انرژي بخش و شوق انگيز بوده زيبا بيني و زيبايي شناسي جنابعالي تحسين برانگيز است و بسيار خوشحالم كه بزرگواري چون شما قصد و نظرات مان را دريافته و مورد تاييد قرار می دهد. برادر مهربانم البته نظر عزيز شما برايمان بسيار قابل احترام و تامل است و بسيار زيبا . ای کاش همه مثل شما بود .در بحث گرفتن سخنان آقای صالح خیلی خجالت آور است برای مان... تاجک هزاره ندارد زمان که اینها گم شوند...ما همه برادریم.

ياسين27.01.2013 - 11:20

  از آقاي صالح بعيد است .مرگ بركسي كه تفرقه اندازي مي كند
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد