آیا شاه شجاع درانی نویسنده بود یا جنگسالار؟

١٠ حوت (اسفند) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

لبیب21.06.2017 - 22:28

  تحقیقی جالبی است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   ناصر چکاوک