نام های تاریخی و جغرافیای قدیمی سرزمین های آریانا، پارس، ایران و خراسان در منابع پیش از اسلام

٨ حوت (اسفند) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

سدره03.04.2019 - 17:14

 

عالي است


نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد