سـخـن

۱۰ حمل (فروردین) ۱۳۹۷

به خواب می دیدم :

 

[ ]  

 

برای قُلهٔ کوهی ،کـــَسی سخن می زد

              زخوانشِ بیهودهٔ کتابِ مبتذلِ روز وشب

              و ازتهاجمِ این سالهای خون وهراس

              وانتظارِعبث از وزیدنِ باد

               و" کیست ؟ " ،" کیست ؟ " گفتنِ زندانیانِ کورِ عهدِ شکستن

                وگُمشدنِ بانگِ بشارت.                                      

 

[ ]  

 

و می دیدم

که کوه سنگ به سنگ

                   آب

                      می گردد !

 

[ ]  


چه تلخ بود

خوابِ دیشبهٔ من .

 

----------------------------------

آلمان  

دوهزار و سیزده

برگرفته از دفتر شعرمنتشر شدهء  :

« تو و زمین و من »


)))
)))

 به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رفعت حسینی