• نقدی بر سؤ فهمِ نقد ادبی و سؤ برداشت از منتقد در افغانستان
 • هزاره‌ها گویشوران زبان پارسی اند (حدود زبان، گویش و لهجه)
 • ناموس‌شدن زنان
 • دشمن‌انگاری در فرهنگ قبیله
 • زن چرا «سیاه‌سر»؟
 • شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد
 • هواداری از جایگاهِ‌ آدمی (خویشتنِ لوده‌ساز)
 • زنِ مستقل
 • چرا دارای دیدگاه‌ی علمی نمی‌شویم؟
 • شبرنگ، شاعری که در انزوای روزگار شعر می‌تند
 • سکونتِ دلهرهِ سوریالِ زنانه در زبان و ورای زبان (به بهانه خوانش مجموعه شعر پریود- اثر باران سجادی)
 • عاشورا و تراژدی (نگاهی اسطوره شناسانه از فهم تراژدی و عاشورا)
 • پیشینه و جایگاه فرهنگی-سیاسی زبان پارسی دری در افغانستان
 • خوانش/نوشتار از چشم انداز معرفت عاشقانه بر «کشف المحبوب» اثر یاسین نگاه
 • نگاهی به مجموعۀ شعر «تو را به سجده گل های سرخ می خوانم» از مژگان ساغر شفا
 • جابجایی در آنتی تز (از طالب به داعش) در برابر تز حکومتداری در افغانستان
 • چهار نوشته
 • نگاهی به امکانهای درون‏ متن و بیرون‏ متن شعر یاسین نگاه
 • دلمشغولیت های روانی در رمان «روز حلزون»
 • یه جوری اروتیکه مرگ (خوانشی از مجموعه داستان مرا هم با کبوترها پربده)
 • پرونده ی یک دهه شعر وحید بکتاش (مردی که می خواهد از «خود» و «متن» بگریزد)
 • انسان افغانستانی، روشنگری، وَ دانایی شهروندی
 • قُلدُرهای سیاسی و فرهنگیِ قومی در افغانستان
 • ازره گی (هزاره گی) گویش است، نه زبان
 • اتفاقن دیدار وُ، گفت وشنودی پسامرگی با اپیکور
 • فیس بوک؛ از حقارت آدلری تا خودبیانگری، تا خودشیفته گی، وَ تا هذیان
 • پرتو نادری در وسطِ امرِ «نوشتن (شعر)»
 • شب فردوسی در شاهنامه
 • زنده گی، مرده گی، رویا وُ واقعیت در رمان «دلقک و حشرات دیگر»
 • انسان معاصر، بازی، قدرت، وَ روایت در رمانِ «گُلف روی باروت»
 • سرخوشی زنده گی در رمان «رازِ آهو»
 • زبان، وَ غیبتِ جهان
 • متن ادبی (مصداق جهان های ممکن)
 • فهم در برابر معنا
 • معنا چیست!
 • ما، تجملِ نهایتِ حیوان شدن ایم؛ (به شمس جعفری!)
 • فهم اساطیری بشر از جشن نوروز
 • کتاب رها در باد؛ روایتی از شکل گیری پشت صحنۀ قدرت احزاب خلق و پرچم در افغانستان
 • جنس دستوری و جنس منطقی در زبان ها
 • ما به دنیایی، از نشانه های تهی رها می شویم/ شده ایم
 • سیاوش، شخصیتِ آرمانی ضدِ جنگ در شاهنامه
 • ديالكتيكِ اسطوره‌اي در شعر «نشاني»
 • دریافت زمان در دفتر شعر «غیرمترقبه»
 • چشم اندازهای عشق واندوه «برصلیب باد...»
 • ناخودآگاهِ مشترکِ اساطیریِ نی نامه ی مثنوی با اسطوره ی آفرینشِ ژاپنی
 • اسطوره و اسطوره ادبي
 • آغوشی برای اروتیک - ٣
 • خاستگاه زبان پارسي دري و ديدگاه پروفيسور دكتر محمد حسين يمين
 • مخاطب‌هاي بي پاسخ در رمان «نقش شكار آهو»
 • دلواپسی برای زمان از دست رفته در شعرهای مانا آقایی
 • رابطه ی زبان و اندیشه
 • زنی هستم بیست وهشت ساله
 • تاملی بر کتاب «زبان باز» داریوش آشوری
 • بحث واژه‌هاي وامي - عربي در شاهنامه
 • عرفان از حدیقه الحقیقه تا منطق الطیر
 • جهان بینی عرفانی مولانا
 • آغوشی برای اروتیک - ١ و ٢
 • دو خمیازه در بی‌کرانگی هستی
 • نقدی برکتاب «سایه‌ي چراغ» اثر زبیر هجران
 • چپ کوچه؛ بن بست حقیقت
 • ويژگي‌هاي فرد در تقابل با جمع گرايي
 • در باره «پي جويي و ريشه چند لغت در شاهنامه» كه استاد داريوش آشوري در ميان انداخته است
 • زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب
 • حقوق بشر، جهان شمولی، انتقادات و چالش ها
 • تحول مفهوم حقوق شهروندی
 • کلوپاترا (ایزد بانوی قدرت) برای زن
 • اقتدار ذهنی و مشکل انسان از نظر کریشنا مورتی
 • اسـتـقـلا ل!؟
 • اقتدار ذهنی، مشکلی برای انسان - بخش یکم
 • تقابل مسير علم با كرامت ذاتي انسان
 • جنسيت، مساله ی كاملا متـنی و كلامی مردانه
 • زندگی در رباعی های خیام - بخش دوم
 • پيدايش كار، تحول و چگونگي حقوق كار
 • زمينه‌هاي تبارز قدرت
 • واقعیت؛ چگونه حق؟
 • زنده گی در رباعی های خیام - بخش یکم
 • انسان، الزام حق و قانون در فلسفه کانت
 • شمار واژه های وامی در شاهنامه ی فردوسی
 • ایجاد قانون، تأمین حق حیات
 • تطورتاریخی اخلاق – بخش سوم
 • تطور تاریخی اخلاق - بخش دوم
 • تطورتاریخی اخلاق – بخش یکم


 • محمد یعقوب یسنا