داکتر رازق رویین

بزرگمرد فرهنگ، شاعر و ادبیات شناس، داکتر رازق رویین در سال ١٣٢٩ خورشیدی در استان بلخ خراسان (افغانستان کنونی) به دنیا آمد. آموزشهای نخستین رسمی را در زادگاهش به پایان رساند. در سال ١٣٤٨ در دانشگاه کابل شامل دانشکدهء زبان و ادبیات فارسی دری گردید. پس از فراغت، در موسسهء تربیهء معلم بلخ به تدریس مشغول گشت. بعد از کودتای سال ١٣٥٧ از آنجا به مرکز وزارت معارف و به عنوان مولف کتابهای درسی زبان و ادبیات دری به کار پرداخت. از سال ١٣٦٠ تا سال ١٣٦٤ در دانشکدهء زبان و ادبیات دانشگاه کابل به تدریس مشغول گشت و همزمان به حیث منشی مسلکی در انجمن نویسنده گان افغانستان بخش ادبیات کودکان و نوجوانان را سرپرستی کرد. سپس در سال ١٣٦٥ به بلغارستان رفت و در سال ١٣٧١ از دانشگاه سوفیه (کلیمنت آخریدسکی) در رشتهء فیلولوژی موفق به گرفتن درجهء دکترا گردید. مدت سه سال در دانشکدهء خاورشناسی بلغارستان زبان و ادبیا فارسی دری را تدریس کرد.
او اکنون به حیث رییس کانون فرهنگی افغانستانیهای مقیم بلغارستان و سردبیر مجلهء "خاک" با خانواده اش در این کشور به سر میبرد.