• تبعیض و تعصب عامل تمام بدبختی در کشور است!
 • نقش دانشجو در سازندگی و بالندگی ای افراد و جامعه
 • پیام تسلیت شورای اجتماعی مردم نیکپی بخاطر درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم
 • انتخابات و نیکپیان افغانستان
 • نیکپیان درانتخابات ریاست جمهوری چه نقش خواهند داشت!
 • نگرانی مردم افغانستان ازعلمکرد تیم حاکم در کشور و نا امیدی شان بعد از سال ٢٠١٤
 • جوانان و مشکلات کنونی شان درجامعۀ اتنیکی افغانستان
 • پیشینه و پیامد کیش شخصیت در جامعۀ نیکپی
 • تاریخ از دو دورۀ سلطنت اقای کرزی و نقش اوباما قضاوت خواهد کرد...؟
 • والدین چگونه به تفاوت ها و ویژگی های فرزندان خود پی ببرند
 • تخلف و تقلب از کجا تا به کجا!
 • صدایی برای فریادی آفریده شده!
 • جوانان نیک پی و مشکلات اجتماعی شان
 • عید سید فطر را به همه مسلمانان جهان مبارک باد میگویم
 • بیست هشتمین سالگرد شهادت سید احمد برخوردار
 • اهميت علم و دانش از منظر قران بر فرد
 • انتقال مسولیت از نیروی های بین المللی به نیروی های افغان!
 • نظر اجمالی بر اینکه اسامه بن لادن کی بود و چه نقش را بازی کرد
 • هژده همین سالگرد شــهادت شـهید زنـده یـاد شاه قدم نیکپی
 • مردم افغانستان به یک حکومت سالم نیاز دارند
 • عدالت اجتماعی چیست و در جامعه افغانی چه تعبیر میشود
 • هشتم مارچ بر همه زنان جهان مبارک باد
 • پارلمان چیست و کی ها درپارلمان راه یابند؟
 • انتخاب ریس مجلس نمایندگان از توان وکیلان معامله گر نیست
 • نقش جامعه مدنی در افغانستان
 • نقش جوانان در ساختار یک جامعه
 • جایگاه و نقش جوانان در جامعۀ افغانستان
 • جوانان امروز (رهبران فردا)
 • جوانان افغانستان نسل فراموش شده و مشکلات اجتماعی شان


 • نجیب الله جویا