• اعلامیۀ ففتا در رابطه به توزیع تذکره های الکترونیکی و تحمیل هویت «افغان» بر سایر اقوام
 • نامۀ سرگشادۀ «ففتا» عنوانی نخبگان سیاسی اقوام و ملیتهای محروم افغانستان
 • پیام ففتا در رابطه با ائتلاف اخیر حکمتیار و تمامیت طلبان در دولت افغانستان
 • پیام ففتا بمناسبت فرارسی روز خونین قتل عام شبرغان در ۷ جوزای ۱۳۸۶
 • ففتا فاجعۀ کشتار جمعی هزاره ها در ولایت غور را به شدت محکوم مینماید
 • فاجعۀ هفتم جوزا و قتل عام جوانان شبرغان را فراموش نکنید!
 • اعلامیۀ ففتا در رابطه با تلاشها برای ایجاد حزب جدید
 • تحریم تذکرۀ الکترونیکی از جانب ففتا
 • سرپل درکام توطئه های خائینانه ونفاق افگنانۀ فاشیست ها
 • کنفرانس دوم بن یا تکمیل حلقۀ استبداد تک ملیتی وحاکمیت شؤنیستی در افغانستان
 • پیام ففتا بمناسبت قتل عام شبرغان در هفتم جوزای ١٣٨٦
 • تذکرۀ تابعیت الکترونیکی با تحمیل ملیت "افغان = پشتون" برای اقوام غیر پشتون یا تدوام نیرنگ های پشتونیزه کردن کشور
 • پیام ففتا بمناسبت وقوع فاجعۀ آدمسوزی ٢٢ دلو ١٣٤٣ در ولایت سرپل
 • انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی های فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان


 • فـفـتـا