• اهداف و منافع مهم امنیتی نظامي چین در خاورميانه
 • چالش اقتصاد و اهداف اسلام آباد از تقويت روابط با رياض
 • موانع عمده فراروي انتخابات پارلمانی افغانستان
 • منتقدان و رویکرد دولت و حدت ملی به داعش در افغانستان
 • تردیدهای گوناگون پاکستان و افغانستان در گذار از تنش به همکاری
 • جايگاه رو به افزايش هند در جهان و بايسته هاي گسترس روابط با دهلي نو
 • چالش‌های مهم فراروی حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای حفظ جایگاه
 • بسترهای نوین گسترش روابط ایران با ازبکستان
 • نکته‌هایی در مورد نسبت داعش با پاکستان
 • بررسی و چشم انداز راهبرد نوین ترامپ در افغانستان
 • اهداف و رویکرد پاکستان از عملیات «خیبر۴»
 • عوامل مؤثر بر آینده جایگاه دوستم و جنبش ملی اسلامی افغانستان
 • چالش‌های اصلی گلبدین حکمتیار برای حفظ جایگاه در افغانستان
 • قطر و نگاه به متغير بازي ايران در شرايط ويژه و بحراني
 • پاکستان و نگاه‌های بدبینانه و خوش‌بینانه به توسعه چابهار
 • اهداف طالبان از عملیات منصوری و چشم انداز امنیت در افغانستان
 • دولت وحدت ملی افغانستان و چالش شناسايي خط ديورند
 • ترامپ و گذار از ابهام به ثبات در افغانستان
 • سیاست خارجی افغانستان در 2016
 • افزایش امیدها برای تکمیل نیروگاه راغون در تاجيكستان
 • رویکرد نوین عربستان در نگاه به حزب جمعیت اسلامی و هواداران اصلاحات و همگرایی درافغانستان
 • رویکرد ترامپ به افغانستان تغییر یا ثبات؟
 • چالش های داخلی فراروی حزب اسلامی حکمتیار در توافق صلح با دولت افغانستان
 • موافقان و مخالفان صلح دولت با حزب اسلامی حکمتیار و چشم اندازآن
 • سه چالش عمده سیاسی دولت وحدت ملی افغانستان
 • اهداف بازیگران از عضویت در گروه چهارجانبه ضد تروریسم تاجیکستان، پاکستان، چین و افغانستان
 • نگاه و رویکرد کنونی چین به داعش در افغانستان
 • آثار و پیامدهای توافقنامه سه جانبه چابهار
 • بسترهای سیاسی و اقتصادی گسترش روابط افغانستان و تاجیکستان
 • علل رویکرد نوین حزب اسلامی افغانستان در توجه مذاکره با کابل
 • علل تداوم حضور و افزایش پناهندگان و مهاجران افغانستانی در اروپا
 • بسترهای مورد نیاز صلح دولت کابل با طالبان
 • انگیزه های چین از مشارکت در روند صلح در افغانستان
 • منافع گوناگون خط آهن ایران افغانستان تاجیکستان قرقیزستان و چین
 • نگاه های موافقان و مخالفان به دستاوردهای سفر غنی به پاکستان
 • چالش های سیاسی در روابط افغانستان و پاکستان
 • فرصت های سیاسی در روابط ترکمنستان و افغانستان
 • مهمترین چالش‌های پیش روی داعش در افغانستان
 • رویکرد دوشنبه به تهدید داعش در تاجیکستان
 • فرصت های نوین در روابط افغانستان و تاجیکستان
 • علل و ريشه هاي ناامنی‌های شمال افغانستان
 • چالش های فراروی دولت وحدت ملی افغانستان
 • عوامل موثر بر چشم انداز روابط پاکستان و افغانستان
 • اهداف دو سويۀ كابل و رياض از دامنۀ روابط سياسي و اقتصادي
 • چالش های فراروی تفاهم انتخاباتی و سرانجام آن
 • یارگیری های انتخاباتی و شانس بیشتر عبداله در دور دوم انتخابات افغانستان
 • فرصت‌ها و پتانسیل‌های همکاری ایران و هند در افغانستان
 • تاپی، گام هایی برای اجرا و چالشهای مداوم فرارو
 • تندروهای سلفی و مسأله بازگشت از زمین تمرین سوریه
 • نگاه ترکمنستان به افغانستان، از تلاش برای اجرای تاپی تا میانجیگری در مذاکرات صلح
 • جدایی طلبی در سین کیانگ و رویکرد چینی سازی پکن
 • بسترها و چشم انداز مهاجر فرستی افغانستان به خارج
 • منافع و مضرات کابل از انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا
 • خط‌ آهن ترکمنستان–افغانستان–تاجیکستان و رشد همگرایی منطقه‌ای
 • بررسی ابعاد احتمال حمله‌ی پاکستان به وزیرستان
 • افزايش روابط امريكا و ازبكستان، اهداف و نگاه دو جانبه
 • جبهه بندي هاي انتخاباتي و چالش هاي فراروي انتخابات رياست جمهوري در افغانستان
 • نگاه جدی تر ریاض به افغانستان، اهداف و چشم انداز
 • مذاکره با طالبان و چالش های فراوری صلح در افغانستان
 • گفتگو با سيد آقا حسين سنچاركي سخنگوي ائتلاف ملي افغانستان
 • شناسايي يا عدم شناسايي ديورند؟
 • فرصت طلايي چابهار در آيندۀ اقتصاد آسياي مركزي و نگاه بازيگران
 • نگاه گروه طالبان به صلح، مذاکره یا نظم ستیزی -گفتگو با محمد اکرام اندیشمند کارشناس افغانستانی و پژوهشگر
 • گفتگوی عزیز آریانفر با مرکز بین المللی مطالعات صلح، "روابط دوشنبه - کابل و چشم انداز فرارو"
 • فصلي جديد در روابط هند و تاجیكستان؛ نگاه جدی دهلی‌نو به پایگاه «عینی»
 • افغانستان و پاکستان، چالشهای روابط - گفتگو با محمد اکرام اندیشمند کارشناس مسائل افغانستان


 • فرزاد رمضانی بونش