• تکنوکرات ها یا طالبان در لباس مدرن
 • نامزدان جديد و راه دشوار تا مجلس نمايندگان
 • داكتر لطیف پدرام نماد برازندۀ عدالتخواهي است
 • فتوای علمای افغانستان؛ پاسخ روشن طالبان
 • «وحدت ملی» را از نو باید تعریف کرد
 • تنیدن پیله های توطئه به دور استاد عطا
 • جمعیت اسلامی افغانستان؛ چالشها و فرصت های پیش رو
 • آقای صالح، مهر سکوت بر لبان تان را تحمل نکنید
 • تابوی خط دیورند دیگر شکسته شده است
 • جناب رئیس جمهور، شما به مشاور ادبی نیاز دارید!
 • استبداد ذهنی و راه دشوار ملت شدن
 • فقدان عدالت اجتماعی و موا نع ملت ـ دولت سازی
 • ورزش در افغانستان نباید اسیر فاشیسم قومی شود
 • مار توطئه در شمال سربریده شد
 • دولت افغانستان ضعیف است، ورنه طالبان از درون می پوسند
 • فریادی به پهنای یک ملت از گلوهای بریدۀ شهدای جاغوری
 • کندز، قربانی فرهنگ طالب پروری
 • سرگردانی هویت شهروندان در شناسنامه های الکترونیک
 • لحظات حساس در شمال و اتحاد نظامی دو جنرال مقتدر
 • در تعاملات سیاسی با پاکستان، همزمان از دو اسب باید سواری گرفت
 • فرخنده نامی که جاودانه شد
 • داعش؛ بازی نو، با مرزهای خیالی و اهداف واقعی
 • نیم نگاهی به مخالفان و موافقان کابینه ی حکومت وحدت ملی
 • رویکرد دوگانه و متناقض عربستان سعودی در افغانستان
 • جنایتی که راهش به جهنم منتهی شد
 • انتخابات ناکام شد؛ اما چند پیامد مثبت را به ارمغان آورد
 • کابل و کابلیان در سایه انتخابات جنجالی سال ۱۳۹۳
 • تقلب در انتخابات، میراث هولناک دوران حامد کرزی
 • موزاییک قومی در تیم های انتخاباتی، تضمینی برای آیندۀ ثبات و دموکراسی
 • داکتر عبدالله، بهترین گزینه برای عبور از چالشهای کنونی در افغانستان
 • آیا افغانستان از مرکز تنش های منطقه یی و جهانی نجات خواهد یافت؟
 • هندوباوران؛ مظلوم ترین اقلیت در افغانستان
 • خروج نظامی امریکا، اوضاع را برای دخول طالبان و پاکستان مساعد می سازد
 • هفت خوان رستم، پیش روی نامزدان انتخاباتی


 • غلام اکبر نوابی