• استرا تیژی جدید امریکا و ناکارگی دولت افغانستان
 • پایگاه هوای همدان؛ روسیه و ایران و اوضاع منطقه
 • یاد ها و خاطره ها، ۱۸ جوزا روز شهادت عبدالمجید کلکانی
 • مذاکرا ت صلح! یا مداخلات علنی پاکستان
 • سیاست دوگانۀ ترکیه در حوادث شرق میانه و آسیای مرکزی
 • بدخشان و نقش آن در بحران افغانستان
 • بحران افغانستان و سیاست های پاکستان
 • تقلب، بحران و عدم امنیت در کشور
 • یاداشت های کوتاه دربارۀ تشکیل دولت
 • تقلب در انتخابات ۲۰۱۴، بحران و بی ثباتی
 • پیروزی داکتر عبدالله و شایعۀ ساختار دولت ائتلافی
 • انتخابات های گذشته و انتخابات ۱۳۹۳
 • سر انجام ۲۰۱۴ فرا رسید
 • معضلۀ پیمان امنیتی امریکا و افغانستان
 • سپاس و امتنان
 • اوضاع کنونی افغانستان و سال ٢٠١٤
 • حملۀ طالبان به ارگ ریاست جمهوری
 • تسلسل انتقال قدرت در افغانستان
 • نشست آیندۀ قطر با پیامد های خطرناک
 • نگاهی به اوضاع کنونی افغانستان
 • پیمان امنیتی امریکا و افغانستان، چالش ها و دشواری های فرا راه آن
 • استراتیژی کهنه با تکتیک های جدید
 • َشهادت مظلومانهءانیسه، خاموشی وسکوت با معنی!
 • اژدهای زرد افغانستان و آسیای مرکزی
 • عید قربان فاریاب درآتش نمرود
 • موضع گیری های چالش زا وآیندهء نبرد افغانستان
 • آن گونه که من مسعود را یافتم
 • استراتیژی عریان و اهداف پنهان
 • نیمروز آمیخته در خون و آتش
 • بازهم در بارۀ سال 2014
 • مخاصمهء همیشگی و دوامدار همسایه جنوبی و شرقی افغانستان
 • افزودن دشواری کارعاقلانه نیست
 • امضای پیمان استراتژیک باامریکا، پیروزی سی.آی.ای و عقب نشینی آی.اس.آی
 • عربستان سعودی و بحران افغانستان
 • حوادث اخیر کابل، رد شورای صلح
 • گفتگو های نوروزی دوشنبه و سخنی چند در بارۀ تاجیکستان
 • افغانستان در متن بحران
 • علل بحران و راه بیرون رفت از آن
 • بنبست مذاکرات سه جانبهء اسلام آباد
 • مسئلهء هستوی ایران وبحران افغانستان
 • تشديد جنگ استخباراتي در افغانسستان، تهاجم آی.اس.آی به عساكر فرانسوي در كاپيسا
 • گفتگو هاي قطر، ضربهء آهنگري
 • چراغ سبز براي پاكستان
 • افغانستان كشور فاقد استراتژي!
 • سیاست های دوگانۀ امریکا در منطقه و افغانستان
 • ظهور و سقوط یک دیکتاتور
 • افغانستان، بن بست نظامی سیاسی
 • پاکستان بعد از بن لادن
 • قتل اسامه بن لادن در پاکستان
 • مسوولیت و رسالت نسل جوان کشورهای اسلامی
 • نگاهی به جریانات داخلی ولسی جرگه
 • شورای صلح و واکنش های انفعالی مخالفین
 • قیام مصر ادامهء انقلاب اسلامی ایران است؟
 • نگاه گذرای به سیاست امریکا
 • ســیزدهمین ســال شــهادت مــولانا عبــدالــرشید "جوهــری" جـــوزجانی
 • شرایط دشوار و راه برون رفت از آن
 • تخلیۀ بدون قید وشرط افغانستان
 • صدراعظم پاکستان در کابل بعدازکنفرانس لزبن
 • جرگۀ مشورتی صلح استعفای اتمر وامرالله صالح


 • عبدالحی نزهت