• سیاستمداری که از گذشته نیاموزد آینده اش را بدتر از گذشته رقم خواهد زد
 • چند سخن کوتاه پیرامون «ستونهای» ارگ بی سقف ریاست جمهوری افغانستان و دغدغه های اطراف جنگ قندز و شمال این کشور
 • گزیده ای از کوتاه گفته های خودم
 • هموطنان اسیر شده ای ما در چه سرنوشتی بسر می برند!؟
 • مقدسات مردم را نباید قربانی تروریسم و آزادی بیان نمود
 • به ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی
 • پیکرهای مومیایی شده بروی دل زنده ها نماز جنازه برپا می دارند
 • یک بار دیگر روسیه و غرب در رویارویی باهم قرار گرفتند
 • پس راه نجات چیست
 • عجب زمانه ای!
 • خشونت علیه زنان و دخترآزاری در جاده های کابل
 • از اِجلاس بُن اول تا اتحاد مجدد «تکنوکراتها»، جنگسالاران و مافیای قدرت در آستانۀ انتخابات 1393
 • نامۀ محمد طاهر بدخشی به عبدالرؤف ضیازاده بنیان گذار سازمان آباد خواهان میهن
 • از دفتر خاطراتم، بیاد روان شاد بایقرا بدخشی
 • در سوگ یک دوست
 • یک تبصرۀ کوتاه در ارتباط به سخنان اخیر مارشال فهیم
 • چالش های خط دیورند و دغدغه های سیاستمداران امروزی
 • پیام میهندوست به خوانندگان
 • باز می خواهند واژه های ناب فارسی دری را حلق آویز کنند
 • ای دوست رخت سفر بستی
 • ای هموطن، دوست و دشمنت را از هم تفکیک کن
 • «از کسی بترس که یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد»
 • پیام همدردی بخاطر حادثۀ قتل عام در شهر میمنه
 • افتخار به تو ای پولیس ای مجاهد ای سرباز میهنم!
 • معامله با طالبان در حقیقت بازی با سرنوشت مردم افغانستان
 • فشرده زندگینامۀ زنده یاد محـــمد طاهر بدخشی و چند سخن دیگر


 • ضیا باری بهاری