• ترویج روز افزون اخبار تنفرآمیز در شبکه های اجتماعی
 • با درمان تب تنها گرمای وجود را میتوان پایین آورد
 • دنیای مدرن و دمکراتیک امروزی و بازی با سرنوشت ملتها
 • هموطن من! جنگ، جنگ من و تو نیست
 • بیایید همزیستی و همدیگر پذیری را از طبیعت بیآموزیم
 • همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشد
 • ما میتوانیم ملی اندیشیدن و یک ملت شدن را از خود آغاز کنیم
 • خدا گر پرده بر دارد ز روی کار آدم ها
 • دپلماسی ما در خارج، مشکلات و چالشها
 • سیاست ها و خواست های مقطعی خود را از منافع ملی جدا سازیم
 • یک نهال، یک نَفَس
 • نقض حریم خصوصی و حق محرمیت
 • انتحاری ها به دروازه های پاریس رسیدند
 • فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • کلید صلح در کمر انتحاریست
 • آنچه که ما را امیدوار میسازد
 • ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا
 • مدیریت بحران
 • یک نهال، یک نَفَس
 • خشونت ، ترور ، تجاوز . . . زنانیکه باید همچنان قربانی بدهند!
 • ادامه فساد گسترده در کشور وسایه شوم آن بر تهعدات جامعه جهانی درکنفرانس بن
 • افتتاح وب سایت تحلیلی خبری «الف»
 • بیایید اساسات نظام مردم سالاری و دموکراسی را بیشتر ازین به بازی نگیریم!
 • چگونگی مدیریت بحران در افغانستان
 • بیایید مقدم بهار را به فال نیک بگیریم
 • مسئولیت پذیری؛ ضرورت جدی در کشور
 • مشکل حسابدهی کمک های مصرف شده درافغانستان
 • نفس تنگی کابل همه روزه قربانی میگیرد
 • میزان نیازمندی به تداوم حضور نیروهای خارجی در افغانستان


 • دکتور شهیر نثاری