• اسلام منشاء اصلی تفرقه؟ اشاره به حمله تروریستی به مسجد امام زمان کابل
 • افغانستان، کشوری که از اشتباهات خود نیاموخته است
 • برداشت من از افغانستان ما - بخش چهارم
 • برداشت من از افغانستان ما - بخش سوم
 • برداشت من از افغانستان ما – بخش دوم
 • برداشت من از افغانستان ما – بخش یکم
 • پناهجویان و فرار سرمایه های مادی، فکری و نیروهای فیزیکی کشورهای سوریه،عراق و افغانستان
 • قرآن یافته شده در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام شاید قبل از تولد حضرت محمد نوشته شده است؟
 • دعوتنامۀ انجمن افغانهای سکولار در تورنتو
 • افغانستان و بحث سکولاریسم
 • آیا جنبش مدنیت گرائی و سکولاریسم افغانستان در مسير خروج از تاريکی قراردارد؟
 • دعوتنامه - نخستین نشست انجمن افغانهای سیکولار در تورنتو
 • «مدیریت توحش» و یا مانیفست داعش - فرقه های مذهبی و اقلیتهای قومی لانۀ سیاستهای استعماری در شرق میانه
 • به جواب «شماری از رهروان محمد طاهر بدخشی مقیم کشورکانادا»
 • بهره گیری سیاست های استعماری از گروه های تروریستی
 • اشارۀ به گردهمایی گرامیداشت محمد طاهربدخشی
 • اعضای حکومت ائتلافی، ساختار فرستودی از خلق و پرچم، و جهادیها
 • مثلثِ ورشکستۀ جمهوری اسلامی افغانستان
 • رستاخیزمردگان سياسی، برای احرازچوکی خلافت افغانستان
 • جامعه مدنی نشدۀ افغانستان و اپوزیسون بی شکل آن
 • انتخابات خلیفه
 • افشای لیست قتل های زنجیره یی حکومت حزب دموکراتیک خلق، مردم افغانستان را تکان داد
 • گفتمان تجزیه ویا فدرالیسم نوین برای افغانستان؟
 • حکومت های اسلامی مانع رسیدن کشورها به مرحلۀ گذار به دموکراسی
 • یک دهه سیاست جهانشمول غرب درافغانستان - ٤
 • یک دهه سیاست جهانشمول غرب درافغانستان - ٣
 • یک دهه سیاست های جهانشمول غرب درافغانستان - ٢
 • یک دهه سیاست جهانشمول غرب در افغانستان - ١
 • رستاخیز مدنیت گرایانه شهروندان درتونس ومصر وسقوط فرهنگی ما افغانها
 • کنفرانس ٢٠١٠ لندن


 • دکتر لطیف طبیبی