• فدرالیسم متضمن تمامیت ارضی افغانستان است
 • قابل توجه دیدبان حقوق بشر: دسیسه دیگری در حال تکوین است
 • فاشیسم «افغان نازی» پلان اضمحلال هویت های غیرافغان را قدم بقدم موفقانه به پیش میبرد!
 • نامۀ سرگشادۀ داکترهمت فاریابی به حضور جنرال عبدالرشید دوستم
 • افغانستان بار دیگر در چنگال پاکستان
 • اجماع ملی رئیس جمهورغنی در قبال توزیع تذکره به مسخره گرفتن اراده مردم است
 • با یک سیلی چند روی افگار میشود (مسئلۀ تبار و شناسنامه)
 • ۹۶مین سالگرد استرداد استقلال، و نظامنامۀ ناقلین بسمت قطغن
 • خطاب به آقای اشرف غنی احمدزی و همفکران ایشان
 • منظرۀ انتقال جنگ به شمال افغانستان
 • قابل توجه حزب همبستگی افغانستان
 • حمایت اشرف غنی از عربستان در جنگ یمن، بیطرفی تاریخی افغانستان را لکه دار نمود
 • نامه سرگشاده به وزیرصاحب داخله وجنرال صاحب ظاهر مسئول پیشبرد فاجعه فرخنده
 • چند سخن كوتاه به مناسبت هشتم مارچ
 • خودبرتربینى و تعصب عامل اصلى تولید جعلیات است
 • پالیسى گلبدین حکمتیار در آیینۀ اندیشۀ ماکیاولى
 • نگاهی بر مقاله راه حل مشکلات قومی در افغانستان: غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده
 • معمای ثبت هويت «افغان» در تـذكره


 • دكتور همت فاريابی