• داستان اسف انگيز ملای هراتي: عيسويت قرون وسطايي به نام دين در افغانستان
 • تعريف و هدف دموكراسي
 • هنر هاي زيبا و تعصبات در افغانستان
 • غلط فهمي بزرگ بين شريعت و قانون
 • دین اسلام نه تخصصی است و نه تخنیکی
 • شركت رسمي بانوان در نماز جنازه
 • جلابه از مرد و زن است
 • «آیا زنان با عاطفه تر اند؟» و «قرآن و زدن زن»
 • قتل مينه منگل، يك وحشت قومي و قبائلي
 • کمونیزیم و روسی سازی افغانستان
 • نهضت پشتونیزم و پشتونسازی (پشتونایزیشن) در افغانستان
 • به مناسبت روز جهاني زن
 • وهابيت دشمن درجه اول افغانستان و جهان بشريت
 • أهداف اساسي قدرت هاي بزرگ و منطقه در افغانستان
 • صلح با طالبان
 • حديث و سنت
 • عاشورا
 • به مناسبت روز جهاني سواد آموزي
 • حمله به آزادي بيان و قلم
 • حقیقت دینی حُب الوطن من الایمان
 • نامزدان با هم محرم هستند
 • نطفۀ تروريزم مسلمان بر عليه مسلمان در قرن بيستم
 • نكاح صغير در قرن حاضر غير اخلاقي است
 • قرآن و مسوليت زمين، به مناسبت روز جهاني زمين
 • عربستان سعودي در صدد معتدل سأختن اسلام در مملكت است
 • به افتخار هشتادمین سالگرد تولد پروفیسور محمد شفیق یونس
 • مسايل عمده در مورد زبانشناسي
 • نامۀ سر گشاده به اشرف غني
 • انسان/مسلمان متمدن
 • آیا ریش سنت مؤکد است؟
 • ترجمه و تفسیر قرآن مجید از نگاه علم زبانشناسی، به جواب استاد محمد صدیق راشد سلجوقی
 • آیا موسیقی حرام آست؟
 • تفاوت میان الکهل و خَمر
 • آیا دختران و پسران در ایام نامزدی محرم همدیگر هستند؟
 • تابعیت یا شهروندی دو گانه در افغانستان
 • نمازگزاران سربرهنه
 • لایف انشورنس یا بیمۀ حیات
 • دین، قوم گرایی و ملیت گرایی
 • تقسیم قدرت در افغانستان یک اشتباه سوسیوپولیتیک است
 • حقیقتِ حجاب
 • مُـثـلـثِ گـنـاه
 • انتخاب اشرف غنی یک اشتباه تاریخی است


 • داکتر فرید یونس