• اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان، پیرامون مصالحه و مذاکرات صلح در افغانستان
 • هویت زدایی اقوام به بهانۀ توزیع شناسنامه های برقی
 • درنگی بر تعامل و توافقات سیاسی اخیر در کشور
 • کنفرانس دوم کابل یا بازی سیاسی یک حکومت ناکام
 • تحمیل هویت قومی، ادامۀ سیاست حذف است
 • نگاهی به درگیری «دولت وحدت ملی!» با شرکای پیشین، و پیامدهای آن
 • اعلامیه حزب آزادگان افغانستان در پی انفجار خونبار و ویرانگر شهر کابل
 • متن بيانيۀ محبوب الله كوشانی پيرامون مسالۀ جنگ و صلح و حاكميت مردمی در افغانستان، در کنفرانس علمی دانشگاه آخن
 • پیام تسلیت حزب آزادگان افغانستان به مناسبت شهادت اسدالله کهزاد فعال سیاسی و مدنی
 • اعلامیه حزب آزادگان افغانستان به مناسبت رویداد ناگوار شهادت گروهی افسران و سربازان قول اردوی شاهین
 • پاسخ به ‎پرسش‎های دوست و ارائۀ نخستین «طرح مرام»
 • متن توضیحات و پاسخهای محبوب الله کوشانی دربارۀ گذشتۀ سازا، طی دیدارها با جوانان در کابل
 • آرشیف جریدۀ میهن
 • اعلامیه حزب آزادگان افغانستان پیرامون اوضاع جاری کشور و جهان
 • پیام تسلیت حزب آزادگان افغانستان به بازماندگان شهدا، داعیه داران جنبش روشنایی و مردم افغانستان
 • اعلامیه حزب آزادگان افغانستان در مورد فاجعۀ گروگان‎گیری و شهادت مسافران شاهراه کندز
 • اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان به حمایت از "جنبش روشنایی" و دادخواهی مردمی
 • اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان پیرامون رویدادها و اوضاع جاری کشور
 • پیام همدردی حزب آزاده‎گان افغانستان به ماتم دیده گان توفان‎های زمستانی اخیر
 • پرسشهای کمیسیون برگزاری از ۳۵-مین سالگرد شهادت محمد طاهر بدخشی از محبوب الله کوشانی رییس حزب آزادگان
 • انتخابات، پیامدها و شکل گیری حکومت وحدت ملی در افغانستان
 • به مناسبت شهادت هم میهنان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا
 • اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان - انتخابات، چالش ها و آیندۀ دموکراسی در افغانستان
 • اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان به مناسبت حوادث ناگوار طبیعی ماه ثور سال ۱۳۹۳
 • ماهنامۀ دِگردِیسه – شمارۀ ٢
 • اعلامیۀ انتخاباتی حزب آزادگان افغانستان
 • ماهنامۀ دِگردِیسه – شمارۀ ۱
 • با انتخابات ریاست جمهوری کمترین میوۀ دموکراسی را بر مردم حرام کردند
 • متن کامل منشور انتخاباتی محبوب الله کوشانی نامزد حزب آزادگان
 • برنامه ی حزب آزادگان
 • اساسنامه ی حزب آزادگان
 • گفت و شنود رادیوهای بی بی سی، دویچه ویله و فرانسه با محبوب الله کوشانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨


 • حزب آزادگان