• حزب تحریر؛ مخرب مخفی
 • آغاز ماموريت خليلزاد و چشم‌انداز تاريک صلح!
 • «مبارزه زندگی من است» با تخلیص و بازنویسی سمیع مهدی زیور چاپ یافت
 • تصیفه قومی زیر پوشش آوردن اصلاحات در نظام؟!
 • اتمر قهرمان سید منصورنادری است، نه قهرمان همه اسماعیلیان افغانستان!
 • جایگاه «تیکه داران وتابوهای قومی» هزاره‌ها درحال شکستن است
 • حتا دفترچه خاطراتش را تیرباران کرده بودند!
 • اعلام نتایج ابتدایی؛ شکستن بن بست سیاسی یا سرآغاز فصل بحران؟!
 • انتخابات را شهروندان موفقانه سپری نمودند؛ حال نوبت سیاسیون است!
 • آتش بس در پاکستان؛ استقبال در کابل؟!
 • مناظرۀ تلویزیونی نامزدان انتخابات؛ گام دیگر به سوی فرهنگ دموکراسی
 • انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هالۀ بیم و امید
 • «...علمای دینی ده فیصد مقصر اند!»
 • هیچ گروه مخالف دولت در شهرک های مرزی ولایت بدخشان وجود ندارد!؟
 • مصلحت اندیشی های قومیت محور، عامل تداوم مداخله پاکستان در افغانستان
 • به بهانه ی روزجهانی مطبوعات؛ رسانه های طالبانی و سکوت حکومت!
 • بدخشانی که من دیدم – بخش پنجم
 • بدخشاني كه من ديدم - ٤
 • بدخشاني كه من ديديم - ٣
 • بدخشاني كه من ديدم - ٢
 • بدخشاني که من دیدم - ١
 • آخرین حرف هاي یک مرد مالیخولیایی!
 • روايتي از بدخشان؛ ادارۀ محلي ضعيف است، تندروان بزرگ نما مي شوند
 • فساد اداري؛ عالي جنابان معافيت دارند
 • ما و ‍پاكستان پس از نشست بن دوم
 • مبارزه بامواد مخدر؛ داستاني همچنان بي سرانجام...
 • جرگه عنعنه يي و مشروعيت نمادين كرزي
 • از كابل تا استانبول؛ اميدواري از طرح ها، نگراني از معامله
 • تناقض گویی های دستگاه حکومت، درپیوند به چگونگی تداوم مذاکره
 • در جاده یکطرفه - سرانجام مذاکره با شورشیان چی خواهد شد؟
 • تداوم تنش های انتجاباتی تا یک سالگی مجلس دوم؛ تمرین یا تمسخر دموکراسی؟
 • با چندگانگي ديدگاه ها در افغانستان و امريكا، غايله ی دوستي نامه ی كابل - واشنگتن به كجا خواهد كشيد؟!
 • اکنون دست دادستانی به دامن رسانه ها پيچيده است


 • جاوید روستاپور