• تذکرۀ الکترونیکی یک وثیقۀ مدرن شهروندی است نه سلاح استعماری نفاق
 • «ففتا» تحقق معاملۀ حزب اسلامی و قبیله پرستان ارگ کابل را آغاز فاز جدید جنگها در کشور میداند
 • مهاجرت یا نظام تحمیلی و متمدنانه بردگی در دنیای معاصر
 • درنگی بر حوادث اسفبار دفن مجدد امیر حبیب الله کلکانی و پروژۀ تخریب قلعۀ تاریخی شهرآرا
 • جنگ قندوز وارادۀ مافیای ارگ کابل مبنی بر تسلیم دهی قندوز به طالبان!
 • شناسنامه وثیقۀ مدرن شهروندی است یا سلاح استعماری استحالۀ هویتهای جمعی باشندگان این سرزمین؟؟
 • آیامحمد گل مهنمد واقعاً پیشوا وبابای پشتونهاست؟!
 • فاجعۀ قتل عام شهر شبرغان را نباید از یاد برد
 • ۷ و ۸ ثور دو آزمون و دو شکست بزرگ تاریخی برای داعیان گمراه انترناسیونالیسم کارگری و سوداگران سیاه انترناسیونالیسم اسلامی
 • گروگان گیری ۳۱ کارگر هزاره و تشدید اختلافات فرقه ای و قومی در افغانستان و منطقه
 • فرخنده قربانی تحجر و استفادۀ افزاری از دین
 • فاجعۀ هفتم جوزای ۱۳۸۶ شهر شبرغان، درسی برای محو بیعدالتی ها
 • بحثی در رابطه با جنبش روشنگری در گذشته و امروز جامعۀ افغانستان
 • گزارش اجلاس مجمع دانشمندان و متخصصان افغان در پاریس و مادرید
 • کودتای ۷ ثور سرآغاز تمام فجایع و پدید آورندۀ فاجعۀ هشتم ثور
 • انتخابات ریاست جمهوری و لابی های قلم بدست نژاد پرستی و تمامیتخواهی
 • فاریاب در زیر نشانگاه طالبان و مافیای ارگ کابل
 • طرح دید گاه ها (منشور فکری وسیاسی) مجمع دانشمندان و متخصصین افغانستان
 • نامۀ سرگشادۀ توردیقل میمنگی به جناب عبدالعدل دایفولادی
 • سکوت فرهنگیان، سیاستمداران و... دربرابر پیام عید گلبدین چه معنی دارد؟
 • ژاژخایی و رجزخوانی های جاهلانۀ گلبدین حکمتیار
 • نام و هویت یک قوم را هیچ مرجعی صلاحیت تغییر دادن ندارد
 • جلاد شبرغان، تریاکسالار بغلان و فاسد پکتیا بحیث بهترین والی برگزیده شد!
 • تذکرۀ الکترونیکی بزرگترین سلاح تبعیض و تفرقه دربین اقوام افغانستان
 • هرباشندۀ سرزمین ما افغانستانی است ولی ملیت همۀ آنها افغان (پشتون) نیست!
 • کودتای هفتم ثور و فاجعۀ هشتم ثور دو پدیدۀ مرتبط باهم
 • بحث فدرالیسم و تمرکززدایی دراندیشه های شهید مزاری
 • سخنی چند با الهام از کنفرانس دُوروزه در شهر مادرید
 • پیام شورای همبستگی با جبهۀ ملی در مورد حملات تروریستی بر هزاره های کویته
 • یادی از فاجعۀ آدمسوزی سرپل و تداوم سیاستهای فاشیستی تا امروز
 • پیام شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در اروپا دررابطه با سوء قصد اخیر بجان استاد حاجی محمد محقق
 • قتل عام هفتم جوزای ۱۳۸۶ یا روز قدرت نمایی فاشیست های قبایلی در شهر شبرغان
 • کودتای هفتم ثور وفاجعۀ هشتم ثور
 • همبستگی وبرادری خدشه ناپذیر کرزی وطالبان از کجا ناشی میشود؟
 • تذکرۀ الکترونیکی نفوس باقید ملیت افغان، نماد وفاق یا شمشیر نفاق؟
 • متن سخنرانی توردیقل میمنگی درمحفل یاد بود از شهید عبدالعلی مزاری در کشور هالند
 • روزهای سیاه ٧ ثور و ٨ ثور با پاسخ های فوق سیاهی به نیازهای انسانی مردم افغانستان
 • به پیشواز چهل وهفتمین سالروز فاجعۀ آدمسوزی دهاقین قریۀ بغاوی ولایت سرپل
 • نگاهی به حوادث مهم واختلاف بر انگیز مذهبی از ابتدای ظهور قبیله سالاران سدوزایی تا امروز
 • افتضاح تاریخی دیورند یاداغ ننگ خاک فروشی برجبین امیرعبدالرحمان ومیراثخوران قبیله سالاراو
 • کوچی های مدرن امروزی یا نیروهای با نام ونشان فاشیسم وتروریسم درافغانستان
 • هرباشندۀ سرزمین ما افغانستانی است ولی ملیت همۀ آنها افغان = پشتون نیست!
 • اشکی بر مزار شهدای مظلوم افشار
 • طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل
 • مروری بر زندگی کوچی ها - ١ و ٢


 • توردیقل میمنگی