اخبار وحدت ملی بازگشت برویۀ نخست

شما چه؟ بخاطر فربه شدن مرغ وحدت ملی تا بحال چقدر دانه همدلی پاشیده اید؟ راستی در این ملک کسی هست یکی دو روز  درد شکم را فراموش کرده، به یکپارچه گی اندام افغانستان بی اندیشند؟

وقتی مشاهده کرد، وقوع بهسود، و بایکات جرگه مشورتی صلح توسط خیلی ها،  پایه های لرزان وحدت ملی را بیشتر از پیش می لرزاند، یکی از خبرنویسان جوان، متن گزارش خویش را اینگونه تنظیم نمود تا شود خبر مخلوطش، زنگ فاشیزمک را از  دل و گرده ما بزداید:

 

-         ازطرف جلالمتآب "حامد قانونی" عنوانی "محمد یونس کرزی" به مناسبت نامزدی مجددش در پارلمان کشور پیام مفصل تبریکی ارسال گردید.

-         میرمن کوفی و بانو بارکزی دو تن از نماینده گان کم خواب ولسی جرگه در یک گردهمایی اشتراک نموده، هر دو یک صدا  انواع فسفسک های سیاسی را، که باعث تفرقه گوش- زبانی اقوام افغانستان میگردد، محکوم نمودند.

-         کنفرانس دو روزه یی زیر نام " د مورنی زبان" در پوهنگاه بین المللی کابل تدویر یافت. در این کنفراس شاغلی "عبدالطیف احدی"، و آقای "انوار الحق پدرام" سخنرانی نمودند.

-         امروز "عبدالحفیظ یون"، و "محمد اسماعیل منصور"، درحاشیه  جرگه مشورتی صلح، درحالیکه لاس های خویش را بر شانه های همدیگر گذاشته بودند، از معاون رییس جمهور، "محمد کریم کوچی"، و نماینده کوچی های پارلمان، "علم گل خلیلی" تقاضا کردند تا هرچه عاجل علفچرهای بهسود را از مغز وحدت ملی درو نمایند!

-         "عبدالکریم رهین"، وزیر فرهنگ قبلی، به "سیدمخدوم خرم" وزیر  کلتور فعلی اجازه داده  است که لوحه نگارستان ملی را دوباره نصب نماید. در مقابل، وزیر دومی هم به اولی وعده سپرده: لوحه انگلیسی وزارت را  تر قیامت پوری پارسی ننماید!

-         داکتر "رنگین عبدالله" ، وزیر خارجه پیشین، و داکتر "عبدالله اسپنتا"، وزیر خارجه پیشین تر، داکتر زلمی رسول، وزیر خارجه فعلی را در کنفرانس "مدوای پالیسی های خارجی" همراهی خواهند کرد.

-         جنرال "عبدالرشید نور" و استاد "عطا محمد دوستم" دو تن از چهرهای ملی- دولتی به جامعه جهانی تعهد سپرده اند که منبعد حتی مراسم بزکشی خویش را در جامعه مدنی برگزار خواهند کرد! 

-         پروفیسور "عبدالرب رسول ربانی"، و فروپیسور "برهان الدین سیاف"  نماز سیاسی را در مسجد ارگ به امامت "حضرت صبغت الله گیلانی" ادا نمودند.

و خبر ورستی اینکه:

-         "وحید سنچارکی"، سخنگوی ریاست جمهوری از ایتلاف تغییر و امید دعوت کرد، با تشریف آوری به خیمه لویه جرگه، دولت را در یافتن آدرس مخالفین کمک نمایید؛ اما "سیدفاضل عمر" سخنگوی اپوزیسیون قسم خورده است کوچه های کویته را بلد نیست،  حتی نقشه برگ متال را هم ندیده است!

 نجیب الله دهزاد
١١ جوزا (خرداد) ١٣٨٩
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net