Back to home page نبشته های اکادمیک بازگشت برویۀ نخست
ويژگي‌هاي فرد در تقابل با جمع گرايي
محمد یعقوب یســنا

انسان از همان آغازي که خودش را از ديگر موجودات جدا مي‌يابد پس از آن کوشش مي‌کند که خواسته‌يا ناخواسته در شيوه‌ی زندگي اش تفاوت ايجاد کند...
شعر سياسی – ايد يولوژيک در افغانستان
پرتو نادری

ادبيات افغانستان در دوران اشغال و ادامه ء حکومت هاي دست نشانده ء شوروي سابق (1978-1992) بيشتر از هر زمان ديگري...
"ما" چگونه "من" شدیم
دکـتــر صاحبنـــظر مـرادی

آریانا یا ایران کهن بحیث قدیمترین کانون تاریخ و تمدن پویا در آسیای مرکزی ظهور نموده و سکنۀ آن تحت هر نام و شرایط تاریخی...
در باره ی هویت ملی و پروژه ی ملت سازی
داریوش آشوری

در قرن نوزدهم در اروپا، با پیدایش دولت-ملت های مدرن، صاحب نظران علوم سیاسی بسیار کوشیدند که به تعریف فراگیری از مفهوم ملت برسند...
گزارش ملی انکشاف بشری در بارۀ افغانستان
داود صبا و عمر زاخیلوال

امنیت فقط بمعنای ختم جنگ نیست، بلکه مصونیت در پرداختن به کسب و کار، رفتن و آمد به محل کار و خانه، و سفر به خارج با این اطمینان خاطر که به...
               دُگماتیزم یا جَزم اندیشی ما
حسن نراقی

در واژه‏ نامه‏هاى فارسى در معنى "جَزْم" آمده است: استوار، بى‏ تغيير و در ادامه و در تعريف "جزم‏انديش" آورده‏اند: داراى گرايش به‏انديشه‏هاى...

ا
  
  
بـا یـگــا نـی

محمد یعقوب یســنا
آغوشی برای اروتیک - ٢
دلواپسی برای زمان از دست رفته در شعرهای مانا آقایی
رابطه ی زبان و اندیشه
زنی هستم بیست وهشت ساله
تاملی بر کتاب «زبان باز» داریوش آشوری
بحث واژه‌هاي وامي - عربي در شاهنامه
عرفان از حدیقه الحقیقه تا منطق الطیر
جهان بینی عرفانی مولانا
آغوشی برای اروتیک - ۱
دو خمیازه در بی‌کرانگی هستی
نقدی برکتاب «سایه‌ي چراغ» اثر زبیر هجران
چپ کوچه؛ بن بست حقیقت
ويژگي‌هاي فرد در تقابل با جمع گرايي
در باره «پي جويي و ريشه چند لغت در شاهنامه» كه استاد داريوش آشوري در ميان انداخته است
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب
حقوق بشر، جهان شمولی، انتقادات و چالش ها
تحول مفهوم حقوق شهروندی
کلوپاترا (ایزد بانوی قدرت) برای زن
اقتدار ذهنی و مشکل انسان از نظر کریشنامورتی
اسـتـقـلا ل!؟
اقتدار ذهنی، مشکلی برای انسان - بخش یکم
تقابل مسير علم با كرامت ذاتي انسان
جنسيت، مساله ی كاملا متـنی و كلامی مردانه
زنده گی در رباعی های خیام - بخش دوم
پيدايش كار، تحول و چگونگي حقوق كار
زمينه‌هاي تبارز قدرت 
واقعیت؛ چگونه حق؟
زنده گی در رباعی های خیام - بخش یکم
انسان، الزام حق و قانون در فلسفه کانت
شمار واژه های وامی در شاهنامه 
ایجاد قانون، تأمین حق حیات
تطورتاریخی اخلاق - بخش سوم 
تطورتاریخی اخلاق - بخش دوم
تطورتاریخی اخلاق - بخش یکم 


عبدالمنان شیوا


دكتر محي الدين مهدي


داریوش آشوری


حسن نراقی


دکـتــر صاحبنـــظر مـرادی


پرتو نادری


داکتر نجیب الله مسیر


داکتر داود صبا


دوکتور دستگیر رضایی


محمد شاه فرهود


مجیب مهرداد


عزیز آریانفر
گزارش نخستین همایش «میراث مشترک مکتوب ایران و افغانستان» 
تیوری قطبی پیدایش آریایی ها 
گسترۀ «اروآسیای میانۀ بزرگ» 
در جستجوی سر نخ «کلاوه ی سر در گم استراتیژیک» افغانستان 
«دیورند» به «پایان خط» نزدیک می شود 
افغانستان- سیاهچال ناشناختۀ جیوپولیتیک...ا 
راهبرد نو ِ کاخ سفید: نوید بهروزی یا پیک سیه روزی؟ 
ریشه های بحران ها و چالش ها در کشور و جستجوی راهیافت های سازنده 
ریشه یابی ناهنجاری ها و نابسامانی ها و فرایافتی برای برونرفت از تنگناها و بن بست ها 
----- 
----- 


جاوید فرهاد


محمد رفیع حمیدی

Copyright © 2005-2008 www.khorasanzameen.net