تفاوت از کجا تا کجاست بازگشت برویۀ نخست

بريتانيا به طالبان، آشتی پذیر پول می پرازد؛

رییس جمهور امریکا خواستار 30 میلیارد دالر از کانگریس به خاطر مبارزه با طالبان شد!

درحالی که حکومت ایالات متحده‏ي امریکا اعلام نموده است که آن کشور از سال 2001 میلادی به این سو درجنگ در برابر تروریزم در افغانستان و عراق یک تریلیون دالر به مصرف رسانیده است. اما مسوولان حکومت بريتانيا گفته اند، هیچ گاهی با جنگ درمقابل طالبان درافغانستان پیروزنخواهند شد، بلکه باید راه های دیگري را برای پایان جنگ جستجو نمود. 

دیود ملی بن وزیر خارجه ‏ي بریتانیا گفته است؛ حکومت اش در صدد ایجاد یک بنیاد کمک كننده برای پرداخت پول به طالباني است که می خواهند سلاح های شان را به زمین بگذارند.  

روزنامه‏ي گاردین به نقل از وزیر خارجه ی بريتانيا، نوشته است؛ آن عده از طالباني که اسلحه شان را به زمین می گذارند از بودجه‏ي یک بنیاد بین المللی که مقامات بریتانوی برای تشکیل آن تلاش دارند، پول به دست خواهند آورد.

درهمین حال، طالبان نیز هرنوع آشتی را با حکومت افغانستان رد کرده مدعی اند که آنان با حکومت حامد کرزی که فاقد صلاحیت است، گفتگو نخواهند کرد.  

گفته می شود از ماه ها به این سو کارمندان بخش های استخباراتی و دیپلوماتیک امریکا و بریتانیا می خواهند با آن عده از فرماند هان طالبان که به نظر آن ها آشتی پذیر می باشند، تماس بر قرار کنند، اما عدم هماهنگی میان مسوولان حکومت افغانستان و خارجی ها باعث بی اعتمادی بیشترشده و راه رسیدن به این هدف را مسدود نموده است.

مسأله‏ي گفتگو با طالبان و اقناع سران این گروه بیشر از سوی کشور های که درافغانستان نیرو دارند انجام می شود، اما درعین حال دیده می شود که بارک او باما رییس جمهور امریکا برای مصرف نیرو های تازه نفس که به افغانستان وارد نموده تا 33 ميلیارد دالر بودجه را از کانگریس آن کشور تقاضا نموده است.

به نقل از روزنامه‏ي تایمز لندن، مصرف یک تریلیون دالری امریکا در افغانستان و عراق زمانی مشخص گردید که در ماه دسامبر کانگرس آن کشور بودجه‏ي سال 2010 ارتش امریکا را تصویب کرد.

تقاضای بودجه و افزایش عساکر امریکایی به خاطر مبارزه در برابر تروریزم درحالی صورت می گیرد که مقامات بلند پایه‏ي بريتانيا از ایجاد یک نهاد کمکی برای  طالبان آشتی پذیر سخن می گویند.

درست این اقدام مقامات بريتانيا، برضد اقدام بارک اوباما برای درخواست بودجه برای عساکر تازه نفس آن کشور که درجنگ در برابر تروریزم درافغانستان قرار دارند، می باشد، زیرا تا کنون مشخص نشده که آیا طالبان وقتی این پول را دریافت نمایند به خانه های شان بر می گردند و یا هم با امکانات بیشتر درمقابل نیرو های خارجی  و ارتش ملی افغانستان به جنگ ادامه می دهند.   

از سوی دیگر تاکنون معلوم نیست که چه تعداد از طالبان آماده هستند که سلاح های شان را به زمین بگذارند، زیرا یک سال پيش نیز برخی از مقامات کشورهای غربی خواستار مذاکره با طالبان میانه روشده بودند، اما طالبان به شدت این اصطلاح را رد نموده گفتند، "طالبان میانه رو و تند رو ندارند زیرا طالب طالب است"، اما دیده شود که این بار پاسخ طالبان با این خواست مقامات بلند رتبه‏ي بریتانیا چیست؟  

و حکومت امریکا درقبال این اقدام بريتانيا چه واکنشی نشان می دهد؟

به نقل از آژانس رویترز یک سرباز امریکایی سالانه بین 500 هزار الی یک میلیون دالر مصرف دارد.  

مسوولان حکومت بريتانيا گفته اند، تعداد افراد از روی مجبوری و ضعف اقتصادی به گروه طالبان پیوسته و از نگاه ی فکری به آن ها متعهد نیستند، زمانی که برای این افراد پول داده شود، آنان دیگر با گروه طالبان همکاری نخواهند کرد.

وزیر خارجه‏ي بریتانیا گفته است؛ طالبان یک کتله‏ي بزرگ و واحد نیستند، بلکه از گروه های مختلف تشکیل شده اند که در بین آنا ن جنگ جویان خارجی، افراد قومی محلی و قاچا ق بران مواد مخدر شامل اند. کسانی هم در صفوف اپن گروه  قرار گرفته اند روزانه ده دالر امریکایی معاش می گیرند و حکومت بریتانیا با این ابتکار خواهد توانست مورال این گروه را ضعیف بسازد.  

اما میر احمد جوینده نماینده‏ي مردم کابل در مجلس نمایندگان پیرامون این مسأله می گوید؛ درست است که گروه طالبان مسنجم نیستند، اما این گونه اقدام برای پروسه‏ي صلح و آشتی هیچ گاه نمی تواند موثر واقع شود، زیرا موضوع طالبان با کمک نمودن و یا پول دادن به افراد و اشخاص نمی تواند کاهش پیدان کند، زیرا امروز این موضوع به چالش منطقوی تبدیل شده است و گروه طالبان هم اکنون با امکانات قوی تر از سال های پيش درمقابل نیرو های خارجی مجهز شده اند.  

 به باور این نماینده‏ي مردم؛ سیاست های خارجی ها از چند سال به این سو یک بام و دو هواه بوده است که این مسأله هم باعث منسجم شدن دوباره‏ي طالبان درکشور شد.

" اگر نیرو های خارجی درچند سال گذشته مسأله‏ي مبارزه با گروه طالبان را جدی می گرفتند، امروز پدیده ای به نام طالب وجود نمی داشت و ازسوی دیگر در راستایی بازسازی و مبارزه با فساد اداری هم افغانستان دست آوردی می داشت، اما دیده شد که خارجی ها هم درافغانستان بیشتر به نبال منافع شان بوده و به نوعی حکومت افغانستان را بین خود تقسیم نمودند که همه چیز را از نقطه ی سفر آغاز نمودیم.  

آقای جوینده در رابطه به موضوعي که آیا ایجاد نهاد کمکی توسط حکومت بريتانيا به طالبان آتشی پذیر در تقابل با افزایش نیرو های امریکایی درافغانستان قرار نخواهد گرفت گفت؛ دقیقاً که نه تنها این مسأله در ضدیت با اقدام رییس جمهور امریکا قرار دارد که از چندسال به این سو عدم هماهنگی میان نیرو های خارجی در راستایی مبارزه با تروریزم در افغانستان شک و گمانه های را میان مردم به وجود آورده است. بنا براین، این مسأله آن گونه که مقامات بريتانيا تصور می کنند موثریت نخواهد داشت و برعکس هیچ شکی وجود ندارد که این مسأله خود یک منبع تمویلي دیگر برای طالبان نشود.  

گفتنی است کشور بریتانیا بار ها متهم به کمک و همکاری با گروه طالبان درمنطقه شناخته شد و رسانه ها چند بار گزارش هاي را به نشر سپردند که نیروهای بریتانیایی به گروه طالبان در ولایت های جنوبی اسلحه و مواد خوراکی را از طریق چرخبال ها می اندزاند.

 جاوید روستاپور
28 جدی (دی) 1388
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net