سفر رییس جمهوری افغانستان به امریکا و پیامد آن بازگشت برویۀ نخست

سر انجام بعد از یک سلسله بگو مگو های تند و تنش آلود میان رییس جمهوری افغانستان و رهبران کاخ سفید، روز دوشنبه 10هم می 2010 کاخ سفید میزبان آقای کرزی و اعضای کابینه آن بود، و قراربعضی راپورها در این مذاکرات که  میان طرفین از روز سه شنبه هفته قبل بطور رسمی  آغاز یافت، پیرامون موضوعاتی از قبیل روابط استراتیژیک میان طرفین، ریشه کن کردن فساد اداری ،مبارزه علیه تروریزم ، بحث بالای کشته شدن افراد غیر نظامی در عملیات های نیروهای بین الملی، تقویت نهاد های امنیتی، حمایت امریکا از دولت افغانستان  در مذاکره با طالبان و سایر موضوعات ذیعلاقه بحث ها و گفتگو ها صورت گرفت.ولی این قبل از وقت خواهدبود که بگویم ما در این مذاکرات چقدر دست آورد های با خود خواهیم داشت، و تا چه حد ما موفق خواهیم بود که این ابر سیاه  تاریک  که میان دو متحد استراتیژیک پدید آمده آنرا برداشته و بار دیگر فضای آبی نیلگون دیپلوماتیک و دیوار اعتماد را احیا کنیم. ولی روی همرفته این موضوع را آقای باراک اوباما مبالغه بیش ندانست. و افزون بر آن آقای حامد کرزی رییس جمهور افغانستان باور دارد که در بعضی حالات ممکن ما دچار اختلافات جزی شویم،ولی این بدان معنی نیست که ما در تقابل با یکدیگر قرار گیریم و نیز سبب متلاشی شدن و قطع روابط میان ما گردد.  در خصوص این موضوع آگاهان سیاسی،شخصیت های چیز فهم و رسانه ها هر یک بزم خود در روابط طرفین اظهاراتی داشته اند.    

 

شخصیت ها ودیدگاه های آن ها نسبت به سفر رییس جمهور افغانستان

 

رییس مجلس نماینده گان امریکا گفته است ، دولت افغانستان باید در قسمت اینکه میلیون ها دالر در عرصه های مختلف به مصرف می رسد، بصورت دقیق وشفاف حساب دهی باشد. و افزون بر آن تاکید نمود که، موجودیت ما در افغانستان نه تنها به امریکا وافغانستان ضروری و حتمی پنداشته می شود، بلکه به تمام دنیا حتمی است.

 

رییس سنا امریکا گفته است که، آجندای اصلی این بحث  ها را میان دو طرف  موضوعات نگران کننده تشکیل می دهد.

 

بی بی سی از قول وزیر خارجه نقل کرده که ، در این نشست قرار خواهد بود که پیرامون جرگه مشورتی هم بحث صورت گیرد، و در پهلوی آن نیز مسایل چون امنیت،مبارزه با تروریزم و توسعه اقتصادی وروابط استراتیژیک میان افغانستان و امریکا و غیره بحث خواهد شد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارنموده که، یکی از اهداف این سفر بحث بالای روند تسلیم دهی مسولیت سکتور امنیتی  به نیروهای افغانی خواهد بود،که به تدریج این مسولیت به بخش امنیتی قوت های افغانی محول می گردد.

 

رسانه ها و دید گاه های آن ها نسبت به سفر رییس جمهوری

 

روزنامه افغانستان دیدار روسای جمهور افغانستان و امریکا را دشوار ولی با دست آورد توصیف کرده است.در جای دیگری می نویسد که باوجود این دشواری ها ایشان توانستند که بر مشکلات بوجود آمده غلبه نموده و به همکاری های خود تقویت ببخشند. نویسنده می افزاید که کشور افغانستان منحیث یک کشور بالغ می تواند، در برخی از برنامه های امریکا مخالف باشد، این به معنی برهم خوردن کمک به افغانستان نخواهد بود.

 

 

روزنامه چراغ  نیز در سر مقاله خود به دیدارآقای کرزی و اوباما اشاره کرده و گفته که مقامات امریکایی در بازدید هیات افغان از واشنگتن به ادامه همکاری های خود با افغانستان تاکید ورزیده اند.و نویسنده افزوده است که تا حال در این خصوص کدام چهارچوبی مشخصی بوجود نیامده است. و به عقیده وی این چنین حالت باعث بروز بی باوری ها در روابط افغانستان و امریکا خواهد شد.

 

روزنامه سروش ملت پیرامون مذاکره با طالبان پرداخته است. با توجه به اینکه آقای اوباما از طرح برگزاری جرگه صلح در کابل حمایت نموده، نوشته که باید شرط اصلی آشتی با طالبان احترام به قانون اساسی افغانستان باشد.

این روزنامه نوشته است که قانون اساسی افغانستان و فرصت های برای زنان افغانستان فراهم نموده و این دست آورد های اند، که نباید این ارزش ها در مذاکره با طالبان نادیده گرفته شود و قربانی این مذاکرات شود.

 

روزنامه ماندگار هم با توجه به حضور کرزی و اوباما در کنفرانس خبری تاکید کرده است. که آیا این روابط صمیمانه میان کابل و واشنگتن تنها به منظور فریب رسانه ها نیست؟

 

این روزنامه نوشته است که اداره اوباما از کم کاری دولت کرزی در مبارزه با فساد اداری  نا راض است.و در ضمن همکار قوی و مطمین را در دولت افغانستان سراغ ندارد، تا یکجا مبارزه را بر علیه طالبان به موفقیت برساند. بنآ روزنامه چنین عوامل را سبب نارضایتی امریکا دانسته و آن را دور از حقیقت می داند، که به یکباره گی روابط دو رییس جمهور بهبود یابد.

 

رسانه ها ، در این دیدار بالای موضوعاتی از قبیل مبارزه با تروریزم،تقویت نهاد های امنیتی،تقویت حکومت داری،ریشه کن کردن فساد اداری،مذاکره با طالبان، کمک ها در عرصه های آموزشی (تعلیم وتربیه)،بهداشتی (صحی)، کشاورزی (زراعتی) از آجندای مذاکرات خواهد بود.

 

نتیجه مذاکرات چه خواهد شد؟

 

به یقین باید گفت که اگر این دیدوبازدیدها میان رهبران امریکا وافغانستان شکل تشریفاتی باشد، و در ظاهر یک  روابط دوستانه تلقی شود، ودر پشت پرده هدف های خصمانه نهفته باشد،بنآ چنین دعوت ها اثر گذاردر روند دیپلوماتیک میان طرفین نخواهد بود. ولی اگر همانطوری که در ظاهر امر یک روابط نیک در جریان است و بدان بصورت واقعی تحقق داده شود، بدون شک که در ساختار نظام هم تفاوت اعظیمی رونما خواهد گردید، و ناگفته نباید گذاشت که رییس جمهوری افغانستان نیز در این دعوت با یک برنامه جامع و میکانیزم فراگیر که دال بر حفظ منافع ملی و انکشاف دولت داری در عرصه های مختلف وارد صحنه بحث و گفت وگومی شد. زیرا که  امریکا همواره خود را متحد استراتیژیک افغانستان پنداشته و این بار همانطوری که از رسانه های ملی و بین الملی برمی آید، آقای باراک اوباما به تمام دولت مردان خود هدایت داده که از انتقاد ها نسبت به دولت کرزی پرهیز کنند، ودر بحث ها باید به جهات مثبت دولت آقای کرزی اشاره شود، بنآ در این مقطع زمانی بر ما و دولت مردان  ما است تا سعی به خرچ داده و آخرین تلاش هارا در جهت کسب تعهدات بیشتر آنها کار نموده و با مشت های پر وارد کشور گردیم.اما آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی که در واشنگتن دایر شده بود، چند نکته را اظهار نمود که در خور توجه می باشد. و اگر چنین تعهدات بصورت واقعی تحقق پیدا نماید.بی تردید که سفر مثبت بوده.

 

اول : ما می خواهیم که نهاد های امنیتی افغان را توانمند سازیم، تا اینکه خود ایشان مسولیت سکتور امنیتی کشور شان را عهده دار شوند.

 

 

دوم : ما می خواهیم که متخصیصین ما در جهت انکشاف حکومت داری افغان ها را کمک کنند. 

 

سوم : ما و جامعه بین المللی می خواهیم که مردم افغانستان را کمک کنیم.

 

آقای اوباما نیز در سخنان خود از آقای کرزی بدلیل گفتگو های صلح با طالبانی که با القاعده و طالبان افراطی  پیوند ندارند،طرفدار جنگ نیستن، و مایل به کنار آمدن بطرف دولت اند، اظهار تشکری و امتنان کرد.

 

روی همرفته، اگر دولت مردان و رهبران کشور ما پیمان استراتیژیک(همان پیمان اسبق با یک مقدار تغیرات اندک) را با درنظرداشت مواردی که شمرده شد،خود یک یک با توجه به منافع ملی و وطن امضآ نموده و در جهت انجام و اجرا آن خود را مسول مکلف در پیشگاه این مردم  دانسته و از جانبی هم اعمال آن ها را بطور جدی زیر نظر داشته،بدون شک که صفحه جدید دیپلوماتیک میان افغانستان و امریکا شروع خواهد شد،و ابتکار ایشان در خور تمجید خواهد بود. ولی مردم  به سوالاتی برمی خورند که پاسخ آنها دشوار است.

 

آیا مدغم نمودن طالبان در دولت برای مردم افغانستان ضروری است؟

 

آیا طالبان قانون اساسی،حقوق زن را خواهندپذیرفت و به آن ارج گذاشت؟

 

 بدون تردید، و باتوجه به اسناد معتبر ملی (قانون اساسی) دولت باید در چنین حالات با در نظرداشت مواد قانون اساسی، ماده 65 که چنین صراحت دارد که رییس جمهور می تواند در موضو عات سیاسی،اجتماعی، و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجع نماید.و در پیوند به موضوع بالا در ماده 66 قانون اساسی (قانون مادر) آمده که رییس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.

 

بنآ اگر دولت در این رابطه یا بصورت مستقیم و یا بصورت غیر مستقیم ار طریق وکلای مردم چنین موضوع ملی را با مردم در میان قرار ندهد، مشروعیت جرگه صلح زیر سوال قرار خواهد گرفت.

 

در اخیر از بارگاه ایزد منان سرفرازی و خود کفایی این ملت را در سراسر جهان خواهانم.

 

ماخذ:

 

سایت بی بی سی برای افغانستان بخش فارسی  

 

رسانه های خبری چاپی و تصویریدل آقا صوفی زاده
٢٧ ثور (اردیبهشت) ١٣٨٩
  
  
Copyright © 2005-2010 www.khorasanzameen.net