بررسی اظهارات اخیر رییس جمهوری نسبت به خارجی ها بازگشت برویۀ نخست

روی همرفته از آوانی که باراک او با ما رییس جمهوری امریکا در ماه دلو 1387 که مصادف بود به (جنوری 2009) آغاز به کار کرد، آهسته آهسته روابط حکومت افغانستان و امریکا به تیره گی می گراید،و رهبران کاخ سفید همواره نسبت به عملکرد دولت مردان افغانستان نارضایتی نشان داده و شاکی بوده اند،خوب به همین منوال آقای رییس جمهوری هم از روش امریکایی که نسبت به او داشتن واقف بود، و سر انجام درین اواخر که آقای اوباما از افغانستان دیدن به عمل آورد، و بنابر هر معاذیری که بود، آقای رییس جمهوری افغانستان را بر آشفته ساخته و سخنان اخیر او که در هفته گذشته روز پنجشنبه نسبت به خارجی ها  در حضور جمع از کارمندان کمیسون انتخابات داشت بصورت بسیار روشن و بی پرده اظهار داشت، که خارجی ها در تقلب انتخابات ریاست جمهوری دست داشتن و نیز ایشان به چیزی دیگری که مهمتر از آن بود اشاره کردند که گویا (آرای ملت افغانستان در کنترول یک سفارت خانه بود) و به محض اینکه از اظهارات ضد امریکایی رییس جمهور کرزی آگاه شدند، در اثر آن موج بزرگی از خشم غربی ها به ویژه ایالات متحده امریکا را بر انگیخت، و فضاع آرام و دوستانه دیپلوماتیک را میان دولت مردان افغانستان و غربی ها و بویژه ایالات متحده امریکا متشنج و تنش آلود ساخت، و در پیوند به همین موضوع سفیر امریکا در افغانستان و وزیر خارجه امریکا در یک تماس تلیفونی که با آقای حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان داشت خواستار توضیحات در رابطه به  اظهارات اخیر ایشان شدند. ولی بعد از اندکی و بدون تعلل همه ارگان های دولتی امریکا به منظور حفظ منافع ملی خود همه در صدد پیدا کردن راهی افتادن که از این معضل هر چه زود تر رهایی یابند، و اوضاع بیشتر از این پیچیده تر نشود، و القاعده وطالبان ازچنین شرایط پیش آمده بهره مند نشوند، و همه سرمایه گذاری های که در طی هشت الی نو سال انجام داده اند بی نتیجه وهدر نرود. و به همین منوال بطور آنی دست به  یک سلسله اشارات مثبت نسبت به رییس جمهوری افغانستان  از طریق رسانه ها به سطح جهان زدند. و در قدم نخست اعلام شد که سفر آقای کرزی به امریکا قطعی شد. بعدآ اوباما اعلان کرد که آقای حامد کرزی دوست خوب امریکا در مبارزه با تروریزم  است. و همین طور رابرت گیتس گفت که کرزی قوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان است.و رسانه های امریکا گفتن که امریکا نیازمند کرزی است و ایشان را رییس جمهور با سخت ترین وظایف پنداشتن. حالا رفته رفته روابط میان دو کشور در ظاهر بهتر شده، امید که پایه های آن مستحکم شود. خوب خواهد بود تا دیدگاه آگاهان سیاسی را در زیر بصورت فشرده بدانیم.    

 

آگاهان سیاسی و پیامد های اظهارات اخیر رییس جمهوری

آگاهان سیاسی و مقامات بلند پایه دولتی در زمینه اظهارات اخیر آقای حامد کرزی را در چنین یک شرایطی به نفع و صلاح مردم ما نمی دانند، و آنرا یک ضربت سنگین به پیکر جامعه افغانستان تلقی می کنند، و فعالین سیاسی عقیده بر آن اند که آقای  حامد کرزی ولو به هر نحوه که می شود، روابط خود را با غرب و اتحادیه اروپاه ترمیم کند، زیرا که دوستان جدیدیکه حکومت ماآن ها را اخیرآ بر گزیده اند،  آن قدر توانمند و نیرومند نیستن که دولت ما را در مقابل القاعده، و تروریزم حمایت سیاسی، مالی و اقتصادی کنند. و افزون بر آن، آن ها استدلال می کنند، که در شرایط کنونی ما در وضعیت قرار نداریم که روی پا های خود بی ایستم و متکی به خود باشیم، و نیز جواب گوی تمامی نیازمندی های جامعه خود باشیم، زیرا که همین اکنون ما قادر نیستیم که تنها یک بودجه عادی دولت خودرا فراهم سازیم، چه رسد به اینکه پروژه های زیر بنایی و انکشافی را در اختیار خود داشته باشیم، و طبق برآورد وزارت محترم مالیه (دارایی) قرار بود، که حکومت افغانستان تا ختم سال 2009 ویا شروع سال 2010 خود بودجه عادی دولت افغانستان را از منابع گمرکی کشور تدارک نماید، تا  اینکه ما گام به گام متکی به خود شویم،ولی این پروسه الی ختم سال 2011 ماکول شد.  بنآ لازم دانسته می شود، تا ما در شرایط کنونی جامعه جهانی را در بر خود داشته باشیم. پس ما باید از چنین وضعیت خوب استفاده اعظمی نموده و در کنار آن باید موجودیت خارجی ها و نیرو های بین الملی را در یک تشکیلات قانون مند سازیم. و با در نظر داشت  قانون نافذه کشور و نظارت و حمایت سازمان ملل این روند رادر پرتو منافع ملی کشور خود بیشتر از پیش تقویت کنیم.  

 

کی ها در قضیه افغانستان اثر گذاراند

بر بنیاد اطلاعات وگزارشات که از رسانه های مستقل و غیر مستقل بدست می آید،و نیز بر اساس نظرات مردم عوام در خصوص این قضیه می گویند،که اگر دولت مردان ما از لحاظ دیپلوماتیک درایت و ابتکار قابل ملاحظه به خرج بدهند، باید به مراتب موجودیت غربی ها و بالاخص ایالات متحده امریکا را تا هنگامی که ما خود به پا های خود بی ایستیم حتمی و ضروری بپندارند. زیرا که ایالات متحده در محراق توجه دنیا قرار داشته و در سمت و سوی دادن نظام سیاسی دنیا یکه تاز میدان بوده  و سر مایه دنیا نیز در اختیار این کشور قرار دارد.و اگر ایالات متحده حاضر به بر گشت و عقب نشینی شود،با احتمال کامل باید قبول کرد که تمام متحدان آن یعنی انگلیس،آلمان،فرانسه،کانادا، ایطالیا و غیره غیره نه تنها تاب مقاومت را نمی آورند، بل جواب گوی نیازمندی های مالی و لوژستیکی نیز نخواهند بود.

 

اصل سوال در اینجاست که

 

آیا موجودیت خارجی ها و نیروهای بین المللی به نفع مردم ما است یا خیر؟

 

بدون شک که جواب روشن است در صورت رعایت شرایط آتی تمام مردم ما از جوالی تا به رییس دولت به

 

موجودیت آنها موافق اند.

 

1- حضور قوای بین المللی در افغانستان باید قانون مند گردد.

 

2- قوت های سازمان ملل متحد باید تمام اعمال نیرو های خارجی را نظارت کنند.

 

3- استراتیژی آن ها باید شفاف در پیشگاه مردم شریف ما و یا هم در نزد نماینده گان شان روشن گردد.

 

4- هم آهنگی و توحید بخشیدن یک مرکز سوق و اداره تمام عملیات های نظامی و بررسی نتایج آن

 

5- احترام گذاشتن به حاکمیت ملی،قانون اساسی،و سایر قوانین نافذه کشور،تمامیت ارضی و استقلال ونوامیس

 

ملی  مملکت.

 

6- حفظ حیات مردمان ملکی و غیر نظامی باید در اولویت کار ایشان باشد.

 

7-مکاتب،مدارس،مساجد،شفاخانه ها،پل و پلچک،راه ها،زمین های زراعتی،تاسیسات عام المنفعه باید در عملیات

 

ها مورد احترام وتوجه قرار داده شود.

 

پس بر ما ست که در قدم نخست باید منافع ملی خود را ترجیع داده و با همه طرف ها مناسبات دوستانه بر قرار نمایم و در چنین شرایطی که همه ابر قدرت های دنیا و کشورهای  منطقه متوجه کشور ما اند، باید امتیاز و بهره خوب به وطن و مردم خود ببریم. اگر ما به شرایط فوق عمل نکنیم، و با درایت کامل،محتاطانه و سنجیده گام برنداریم  به یقین که همان رسالت و مکلفیتی که نسبت به مردم،وطن و منافع ملی خود داریم ناتوان و عاجز خواهیم آمد،و در برابر مردم و تاریخ شرمسار خواهیم ماند، و پیشیمانی سودی نخواهد داشت.  

 

در فرجام سخن بنده به مثابه یک شهروند این مرز و بوم از تمامی مردم عزیز و غیرت مند خود متوقع هستم که در هر جای که هستندو به هر قوم عزیز از این سر زمین تعلق دارند باز از افغانستان هستند و منافع ملی وطن و مردم خود را ترجیع داده و به آن تا به آخر عمر وفاه دار باقی بمانند. ببین ای هموطن عزیز رهبران کاخ سفید بخاطر حفظ منافع ملی مردم و وطن خود همه چیز رانادیده می گیرند تمام خواسته ها و صلیقه های شخصی خود را کنار گذاشته و خون سرد بخاطر منافع کشور خود بار دیگر دست دوستی دراز می کنند.

پس آیا ما نمی توانیم چنین کاری را کنیم به یقین که می توانیم، و این یک رسالت و مکلفیت تاریخی اسلامی ما است که باید کنیم.

 

با احترام و حرمت فراوان به تمام هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور.

 

دل آقا (صوفی زاده)دل آقا صوفی زاده
٢٩ حمل (فروردین) ١٣٨٨
  
  
Copyright © 2005-2010 www.khorasanzameen.net