نگاهی اجمالی به نیت و کارکرد های سیاسی زلمی خلیل زاد،
حامد کرزی ، علی احمد جلالی واسلاف شان - ١
بازگشت برویۀ نخست

مرام از تحریر وگزارش مسایل زیر، معرفی برخی از حقایق عینی تاریخی و سیاسی حال وگذشتۀ میهن ما می باشد .

میخواهیم که نسلهای دگر اندیش و تیز بین جامعه ما در قرن بیست و یکم از تجارب دست داشتۀ مهم فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی واجتماعی کشور خویش آگاهی درست وعقلانی داشته باشند . زیرا بدون دانستن و فهم لازم از حوادث تاریخی دور ونزدیک ،  نمیتوانیم حال و آینده را درک و پیش بینی کنیم و روند همبستگی و خود آگاهی ملی را تسریع بخشیم .

همین وجود حکومات خود محورتک  قومی و تحمیل جبری نا آگاهی ملی  و تحریف  شعوری از وقایع  سیاسی و تاریخی کشوربوسیلۀ  حکام تبارمنش در دوسدۀ اخیر بوده که زمینه های همجوشی ملی را میان شهروندان تحت ستم ،  سد واقع شده و جلو شکل گیری جنبش آزادیخواهی وابراز وجود علیه این حاکمان ستمگستر وابسته بغیر را گرفته است .

عصرما عصر پیدایی خود آگاهی ملی ، استقلال و آزادی  وتعادل حقوق شهروندی ست . نسل نونگر کشور با شناخت رسالت تاریخی ازعصرخویش ، دارد که با آموزه های عمیق از دست آورد های قدیم تاریخی وعظمت فرهنگ باستانی ، علم و حکمت وادب چند هزار سالۀ میهن خراسانی ما ، خود را مسلح میسازند . ودر فراسوی  استفاده بری ازتبلیغ وترویج  و پخش حقایق عینی تاریخی بوسیلۀ  رسانه های جمعی ، تار نماهای ماهواره ای و درک علمی  از دست آورد های علوم بشری و دستیابی به فرهنگ جهانی  بسمت کمال و خود ارادیت در حرکت اند .

 با بیان این آموزه آرزو داریم که نیرو های سازنده  وطن ما با چنین درک واندیشۀ علمی از گذشته و حال بتوانند صاحبان اصلی ودلسوزاین کشور را بشناسند. وبا بد خواهان  قسم خورده و متعرض و بی تفاوت و ویرانگراین وطن نیز معرفی گردند. ودرک نمایند که کدام یکی از تبار وملیت و قوم و لایه های  اجتماعی و گروهی ،  بومی  و مهاجر این خطۀ باستان به صلح و آزادی و همبستگی ملی استقلال وتمامیت ارضی کشورعلاقه داشته و دارند .  وکدامی از ایشان اعمار ابداع و تولید می کنند و کدامی از آنها وطن پرست و متعهد به منافع ملی و طرفدارسازندگی جامعه خویش اند . و کدام ها عقب گرا  وطن فروش ، معامله گر ، اجیردست بسته وبی اراده ، بیگانه منش خشونتزا  ، آتش افروز غاصب وآدم کش و بد نیت هستند  .

کنون با درک دوربنای سیاست آمریکا و مجامع بین المللی  در قبال افغانستان و منطقه وازدیا  پی در پی نیروهای نظامی حافظان صلح ملل متحد بدون موافقت دولت و تائید پارلمان در افغانستان واضح  می شود که مشروعیت حاکمیت ملی کشور ما در مدت هفت سالی که گذشت  تحت سوال قرار گرفته  است  . بویژه با تغییر سیاست آمریکا بعد ازاجلاس سران ناتو در بخارست  " ...   مقامات آمریکایی می گویند که  هفت هزار سرباز دیگر را برای جبران کمبود نیروهای ناتو در افغانستان به این کشور می فرستند . به گزارش سرویس بین الملل آفتاب ، موضوع اعزام سربازان بیشتر ایالات متحده آمریکا  قبلاً برنامه ریزی شده و با فرستادن این نیروها شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان نزدیک به 40  هزار نفر می رسد « رابرت گیتس » وزیر دفاع آمریکا  گفت که این کشور میتواند فرماندهی نیروهای ناتو را در جنوب افغانستان به دست گیرد ... . " (1)

خوشا که مردمان آزادی خواه  میهن ما کمک های اقتصادی و فرهنگی مجامع بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا را بدیده قدر مینگرند . مگرمعکوساً با طرح یک جانبه هرنوع سیاستی که ازدیاد نیروهای جنگی خارجی در افغانستان ( خراسان )  را تقویت  بخشد ورول دفاعی ارتش ملی خودمان را نادیده گیردوکشور و منطقه را به باشگاه نیرو های نظامی کشور های صنعتی تبدیل نماید کاملاًمخالف می باشند.

و بخاطر جلوگیری ازعواقب منفی تحقق سیاست نظامی جهان صنعتی ، این مردم صلح خواه ازدولت افغانستان آرزو دارند که به آزادی وتفکیک قوای سه گانه موافق به مفردات قانون اساسی متعهد باشد . و دست متعرض خویش را از مزاحمت های از قبل سنجیده شده علیه پارلمان افغانستان باز دارد . بدون دست درازی ،سنگ اندازی و ریا کاری بگذارد که نماینده های پارلمان با حسُن نیت به آزادی و استقلال  وتمامیت ارضی کشوراندیشه کنند وطرح دوراندیشانۀ جدول زمان بندی خروج پاسداران صلح سازمان ملل متحد ازافغانستان را بتصویب رسانند. ومشروعیت بود و نبود این نیروهای حافظ صلح را قانونی سازند . ودور بنای مشروعیت حاکمیت ملی را از راه حقوقی و قانونی  ضمانت نمایند.

اینکه ما اسمای سه نفر آقایون « کرزی ، خلیل زاد ، جلالی » را در فوق متذکر شدیم چه مناسبتی با بحث روان دارد . شفاف میتوان گفت که برداشت های نا تحریف شدۀ حوادث عینی  تاریخ ، مارا رسالت می بخشد که در این مقطع زمان ماهیت ضد مردمی حکومات دست نشانده وابسته به  بیگانگان ،  قبیله گرا وتمامیت خواه  حاضر وگذشته اسلاف ایشان را بمردم خویش معرفی نمائیم . که این افراد و گروه های وابسته به آنها  در فرآیند تاریخ به همین منوال یکی پی دیگری به حمایت و پشتیبانی نهاد های بین المللی سود جو جهان صنعتی خلاف اراده وآراء مردم به اهرم قدرت کشورما نشانده شدند  وبا تعقیب سیاست جنگ و خشونت ،  خود ، خانواده  ، کشورومردم را تاکنون یکسره به خاک وخون  کشانیده اند. باید مردم ما این حقایق تاریخ را بدانند وبدخواهان ودوستان  این خاک مرد خیز را شناسایی کنند .

شبه ای شایعه  ، بگونۀ تبلیغ  ازطریق نهاد های اطلاعات جمعی برون مرزی غرب صنعتی و درون مرزی وابسته به حاکمیت حاکی از آنست که زلمی خلیل زاد ، علی احمد جلالی ، حامد کرزی میخواهند که در مسابقات دَوش انتخاباتی بعدی ریاست جمهوری برای افغانستان بکمک وسایل مدرن سپورتی آمریکا و بریتانیا شرکت نمایند . این نوع تبلیغات شایعه گونه وسردرگم ولی پلان شده ازمجاری وابسته به غرب در گام های آغازین نحوۀ آزمایشی ست برای  برسی ذهنیت ها و عکس العمل های مثبت و منفی مردم درمورد افراد فوق الذکر.

ما با پذیرش احتمالی این شایعه در پهلوی هزاران هزار شهروند  دگراندیش ، صلح خواه وآزادی پرور میهن با ادای ادب وعرض احترام به آدرس  این آقایون با آواز بلند میگوئیم که مردم حالا این مسئله را از اوراق تاریخ کشور خویش آموخته اند که هیچ تفاوتی بجز تفاوت زمانی میان همرنگی اهداف سیاسی ،  و ماهیت تمامیت خواهی  خونی وذاتی شما واسلاف شما : احمد شاه ابدالی ، امیر دوست محمد خان ، امیر عبدالرحمان خان ، نادرخان ، ملا محمد عمر ، ودیگر رهروان این خط وجود ندارد.

 از «  الف تا ی » این چنین افراد تا زمانیکه در اریکه قدرت قرار ندارند رفیق ، دوست مهربان دموکرات ویا مسلمان صادق وده ها ویژگی های فضیلتی سیاسی و اخلاقی انسانی را در امر همزیستی و همبستگی ملی  شرافت مندانه بدون ظاهر فریبی از خود نشان میدهند .

بد بختانه وقتیکه در رأس مدریت سیاسی دولت و حاکمیت قرار گرفتند آنگاه به هر نحوی که میشود پایه های حاکمیت شوونیزم قبیله را نهادینه می سازند .

این اسلوب در فرآیند تاریخ  مسلسل تکرارگردیده و برای حکومت کردن روشنفکران (افغان ) خیلی مفید واقع شده زیرا با حفظ وتقویه سنت قبیله میتوان جامعه را در تاریکی و خشونت و جنگ نگهداشت وجلو رشد وترقی صلح و ثبات را گرفت .

  آنگاه این فضای تاریک و خشونت زا زمینه سازشرایطی برای روشنفکران قبیله بوده که در معادلات معامله گری برونی با نهاد های سرمایه داری سود جو در مقاطع زمان تحت عناوین مختلف و آخرین  بار تحت نام مبارزه علیه تروریزم بین المللی ومبارزه علیه تولید وترافیک مواد مخدر ووو عمل گردیده و مورد استفاده ناجایز و سوء قرار گرفته ، و جوی خون ، جنگ و خشونت را روان نگهداشته است .

بناً ما اعتقاد داریم که مردم ما دیگر به شعار های میان تهی صادراتی دروغین افراد وابسته به منافع بیگانه گان باورنخواهند کرد . و آرأی خود را درزمانش  ،  به شهروند بومی ای خواهند داد که ، حفظ ارزشهای استقلال و تمامیت ارضی میهن ، منافع ملی ، آزادی و صلح و عدالت اجتماعی  در دنیای احساس اخلاقی ،  در خون و پوست و گوشت وی یکسان جریان داشته باشد.

اینک جهت روشنایی مسئله وشناسایی عمل سیاسی رهبران شوونیزم قبیله در آئینۀ تاریخ افغانستان ( خراسان زمین  ) صورتی از راهکار های خود محوری قومی و تمامیت خواهی  آنها را درمقاطع زمان با ایجاز کامل به معرفی می گیریم .

 

حامد کرزی

1 ـ حامد کرزی مانند اسلافش  در یک برنامۀ از قبل تائید شده با همسویی اندیشه مرحوم ظاهرشاه و « حزب افغان ملت »  از طرف  بریتانیا وایالات متحدۀ امریکا با کمک همتبارش زلمی خلیل زاد نمایندۀ خاص رئیس جمهور جورج بوش بدون اخذ رای اکثریت آرای مجلس درکنفرانس بن ، به صحنه قدرت سیاسی  در افغانستان آورده شد . ودر مراحل مختلف با نمایش صوری انتخاباتی بدون اخذ رای آراء مردم در سایه مطبوع نهاد های بزرگ سرمایه بمقام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان نصب گردید.

2 ـ جرگه بزرگ نیز تحت خیمۀ قدرت خلیل زاد سفیر کبیر و نمایندۀ خاص ریاست جمهوری امریکا در کابل تدویر یافت  ، وخليل‌زاد  آشكارا به‌ دخالت‌ در روند بحث‌ها و تصميم‌ گيری ‌ها می ‌پرداخت‌ و آن‌ها را در مسير مورد نظر خود هدايت‌ می ‌كرد. که در نتیجه او و آقای کرزی موفق شدند که مانند رهروان راه قبیله  با حیله ونیرنگ غیر صادقانه و با جملات میان تهی تهدید ،  و وعده تطمیع ، برخی از نماینده های جرگه بزرگ را فریب دادند  وبا نمایش قدرت نیروی نظامی امریکا ، جبراً سندی ناجوری را بنام قانون اساسی بالای نمایند گان  مردم به تائید رساندند .  که با این عمل از دید حقوقی مشروعیت حکومت و قانون اساسی  را تحت سوال بردند ، مگر از نگاه  زور قانون جنگل حاکمیت تک محوری قوم افغان خود را بار دیگرصبغه حقوقی بخشیدند .

قانون اساسی مریض و دست خورده  ایکه در آن مقام شایستۀ زن ( مادر )  وارزشهای حقوق مدنی شناسایی نگردیده  وحق مشارکت متعادل در حاکمیت سیاسی برای مردم داده نشده واز نگاه تفویض حق و حقوق ،  در آن صلاحیت رئیس جمهورکرزی  منحیث  یک شاه مطلق العنان قرون وسطایی تسجیل گردیده ، که با چنان رسوایی و جنگ و دعوای بیست و دو روزه میان نمایندگان منتصب و منتخب مخالف و موافق سرانجام این ( به اصطلاح ) میثاق ملی بالای مردم میهن ما تحمیل گردید .

کنون دولت کرزی با استفاده از این قانون ناقص خود ساخته بشیوه امیر دوست محمد خان و امیرعبدالرحمان خان حاکمان شهرداران والیان و فرماندهان جز وتام های دفاع و امنیه ولایات را از سربرآوردگان قبایل و عشایر تباری پشتونهای خودش انتصاب وبه ولایات و محلات صادر می نماید. جای بسا تأسف است که هنوز هم درقرن بیست و یکم ،  سنن منسوخ اداره  وزنجیرهای استبداد قبیله سالاری و تک محوری قومی بر توده های مردم ما بیداد میکند .

3 ـ بعد از این همه مصرف هزینه بالا و پرداخت مخارج مراسم تاجگذاری و لباس پوشی های  از نوع فشن شوی دموکراسی وظاهر فریبی اسلامی ،  بالاخره دست آورد شرم آور جناب مبارک  رئیس جمهورکرزی که بیان ماهیت تلون سیاسی اش را برجسته می سازد 95 در صد تولید هیروئین جهان در سال 2006 میلادی در افغانستان می باشد . وطبق گزارش  محترمه عالیه ابراهیم زی رئیسه بخش روانی وزارت صحت عامه مورخ 19 ثور 1387 خورشیدی برابر به 8 مارچ 2008 میلادی در کابل به خبر گزاری صدای افغان  گفت : " بر اثر مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان  80 در صد مردم این کشور به بیماری روانی مبتلا هستند . " (2)

سوای آن هزاران هزارمادران وپدران و خانواده های بی وسیله در سراسر کشور به سفرۀ خـُشکین غم ودرد نشسته اند . اشک می ریزند ونفرین به این سیستم سیاسی دست نشانده ، بی برنامه ،  بی مروت وبی فضلیت می فرستند .

اما جلالت مآب رئیس جمهور کرزی مانند  گذشته گانش که عشق به قدرت ارمان مقدس شان را می سازد  و بدور از عاطفه ورحم قلبی با طنی برای انسان  با این همه رسوایی وبی کفایتی که عاید حالش می باشد به عوض استعفاء از مقام وجلالش وابرازمعذرت و عذر خواهی از مردم وندامت و توبه کشیدن در برابر آنها بار دیگرتصمیم کاندیدای  دوبارۀ خویش را درانتخابات بعدی  ریاست جمهوری  زمزمه مینماید. اگر اصالت داریم ، شرم داشتن فضیلت است حیا داشتن کرامت.  

 

نقش زلمی خلیل زاد

زلمی خلیل زاد اصل‌ و نسب‌ ِ « پشتون‌ » دارد، و خانواده اش از جنوب کشور بنا بفرمان های حکام تمامیت خواه همتبارش به ولایت مزار شریف  در جمع ناقلین مسکن گزین گردیده اند.  تحصیلات عالی خود را در سالهای 70 میلادی در دانشگاه امریکایی بیروت وبعد در دانشگاه « شیکاگو سنتا » به پایان رسانید.

يكی ازعوامل‌ سرسپرده‌ای‌ كه‌ نقش‌ ويژه‌ای‌ دراجرای‌ مأموريت‌های‌ كاخ‌ سفيد در كشورهایی  كه‌ مورد تهاجم‌ و تجاوزآمريكا درمنطقه‌ واقع‌ شده‌اند دارد، همین « زلمی‌ خليل ‌زاد پشتون تبار آمریکایی» است‌.

از سال‌ 1985 تا 1989 خليل‌زاد مشاور ويژه‌ معاونت‌ وزارت‌ خارجه‌ آمريكا در مورد جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ بود. که با مشوره های شعله افروزانه  ضد انسانی اش راهکار حمایت سود جویانه ایالات متحدۀ آمریکا را از سیاست متعرضانۀ صدام حسین در جنگ ایران وعراق  بنمایش گذاشت .  " که حاصل دست رنج سیاسی اش دراین جنگ بیش از (500000 ) نفر نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی از جانب ایرا ن ، و بیش از(  375000 ) نفر نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی از جانب عراق تلفات  بوده است "(3)

هم زمان  با وظایف فوق ‌، وی چند  وقتی ‌ نيز مشاور شركت‌ نفتی‌ «اونيكال‌» بود. از جمله‌ مشاوران‌ اين‌ شركت‌، يكی‌ هم‌ حامد كرزی‌ بود كه‌ بعد ها  خليل‌زاد قسمی که گفته آمد در گماردن‌ و انتصاب  وی به‌ رياست‌ دولت‌ افغانستان‌ در کنفرانس بن نقش‌ اصلی‌ را بازی‌ كرد.

خليل‌زاد درایجاد و تمویل حرکت طالبان از طریق شرکت نفتی اونیکال وسایر منابع سیاسی و نظامی برون مرزی نقش تعیین کننده داشت . وبه‌ " طالبان‌ به‌ عنوان‌ نيرویی‌ نگاه‌ میكرد كه‌ بنيادگرايی ‌اش‌ از جمهوری‌ اسلامی  ايران‌ كم‌ خطرتر است‌ و قادراست‌ صلح‌ و ثبات‌ را به‌ افغانستان‌ باز گرداند. " (4)

 وتلاش بخرج داد که تا حکومت بیل کلنتون را معتقد سازد که امارت طالبان را برسمیت بشناسد .

اینکه چقدر انسان های بیگناه بر اثر اعمال سیاست دوسره طالبانی یعنی تطبیق اسلام ستمگستروتحکیم حاکمیت قبیله در افغانستان کشته و زمین و مزرعه شان سوختانده میشد با تأسف که آقای خلیل زاد را متأثر نمی ساخت.

بگونه مثال حتا در ولایت مزارشریف زاد گاه خود آقای خلیل زاد ، طاعون طالبان در ظرف 48 ساعت زیاده از(8000) انسان را به امرامیرالمومنین ملا محمد عمر بقتل رساندند . مگر آقای خلیل زاد و ظاهرشاه مخلوع هردو بانی مستقیم و غیر مستقیم طالبان از حادثه غم انگیز قتل عام مردم  ولایت مزارشریف ، اندوهگین نشدند ، غم شریکِ درد ماتم دیدگان نگردیدند ، برخلاف با تبختر خاص  از طریق رادیوهای بین المللی وابسته به نهاد های سود جویان سرمایه ،  این عمل ناجایز حیوان منش و ضد انسانی طالبان را یک پیروزی تحکیم قدرت قبیله ، گویا بنفع ثبات و امنیت در افغانستان خواندند معرفی و اعلام داشتند .

" خلیل زاد عضوگروه محافظ کار «پروژه‌ قرن‌ آمريكای‌ جديد» نیز  بود که در سال‌ 1998 در نامه‌ای‌ به‌ بیل كلينتون‌ خواهان‌ آن‌ شد كه‌ آمريكا بدون‌ توجه‌ به‌ آرای ‌ سازمان‌ ملل‌ و با توسل‌ به‌ نيروی‌نظامی ‌، حكومت‌ صدام‌ را براندازد.

که اين‌ نامه‌ را علاوه‌ بر خليل‌زاد، كسانی‌ همچون‌ « ولف‌ ويتز» ، « دونالد رامسفلد » سابق وزيردفاع آمریکا  و مشاور ارشد وی‌ يعنی‌ « ريچارد پرل‌» نيز امضا كرده‌ بودند. " (5)

 که بعد این برنامه ای جنگی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به منصه اجرا گذاشته شد . که بر اثر تعرض آمریکا به عراق رئیس جمهوری صدام حسین،  خانواده و مردمش به خاک و خون یکسان گردید.

دست آورد شرمگین برنامه جنگی ضد حقوق بشر زلمی خلیل زاد وهمقطارانش کشتن صد ها هزار انسان بیگناه درعراق ِ به خون غلتیده ،  چیز دیگری نیست .

 طبق آمار  " موسسه نظرسنجی انگليس در سپتامبر سال دو هزار و هفت شمار تلفات غيرنظاميان را در جنگ عراق  يک ميليون و دوصد هزار تن برشمرد  رقمی که با گزارش اوليه لنست نشريه پزشکی انگليس مطابقت دارد." (6)

 

طرح علی احمد جلالی

واقعاً مردم ما از این همه دیده درایی  ودستان آوری  و خود محوری قماش های از جنس خشونت در چهره صلح خسته شده اند . بالا خره آرزو دارند که یک شهروند دانشگاهی بومی ساده وصادق غیروابسته از میان مردم برخاسته وبه منافع صلح و آزادی و استقلال کشور وابسته باشد ، متصدی اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور خویش انتخاب نمایند .

محترم آقای علی احمد جلالی مدیریت  وزارت داخله کشور نتوانست عطش سیری ناپذیر آز قدرت گرایی ذاتی شما بزرگوار را تسکین نماید . میخواهید مانند همتباردوست داشتنی خویش آقای حامد کرزی به قله های بالای قدرت نفسانی جا یابید ونفرت وانزجار بی پایان مردم  جنگزده ما را بخود جلب نماید و عمر خشونت و جنگ را در میهن ما مانند کرزی طولانی سازید . زیرا طرح سیاسی ایکه شما در دست دارید واز طریق رسانه های جمعی به آگهی جهان رسانیده اید . که تمام لعاب آن در این سه مؤلفه زیر تراکم کرده است .

" 1- بازبینی در ستراتیژی توسعۀ  ملی افغانستان ‏ANDS‏ را بمثابۀ چارچوب کاری ضروری پیشنهاد کرده اید  و در عین حال ‏برای تطبیق آن ستراتیژی ‏
‏2- خواهان ایجاد «شورای امنیت و اقتصاد ملی افغانستان» شده اید که باید قدرت و صلاحیت زیاد داشته باشد. این ‏‏«شورا» باید مسایل ستراتیژیک را با جوانب بین المللی در داخل و خارج افغانستان هماهنگ نماید. ‏
‏3- از نظر شما یک نمایندۀ بین المللی با صلاحیت در کابل برای هماهنگ ساختن تلاشهای جامعۀ جهانی ضرورت ‏حیاتی دارد.‏  "
(7)

با بیان چند کلمه مجرد بنام « طرح آقای جلالی »  که در مغز مغز باطن آن سه آرمان سیاسی در آن تعبیه شده :  موقعیت جاویدانگی شخصیت شخیص  خود شما  ، حفظ  منافع آمریکا و بریتانیا ، و حفظ شوونیزم قبیله . مگر ازحفظ منافع ملی و تأمین  صلح و ثبات سراسری کشورخبری نیست . افزون برآن  بدون مشوره اخلاقی با نهاد های سیاسی داخل و خارج کشور ومردم ما ، ماه هاست که جناب محترم یکطرفه در سایه های جهان سرمایه جهت نهایی شدن  « طرح » خویش از مقامات اعلی دولتی  لندن و واشنگتن ، در فاصله خط هوایی از سنای آمریکا  تا پارلمان بریتانیا مصروف مسافرت می باشید. امید واریم که خسته نباشید .

جناب مبارک ! شما در طرح خویش خواستار تغییر اساسی در ساختار حاکمیت و قدرت سیاسی  نگردیده اید . ومراتب تقسیم قدرت و انتخابی بودن میکانیزم واقعی انتخابی بودن  نماینده های بومی را در  ارگان های محلی قدرت وادارۀ دولتی نشانی وشناسایی نکرده اید .

واز نوع تقسیم تعادل قدرت و تفکیک قوای سه گانه وپذیرش نوع  ساختارسیستم نظام پارلمانی ویا فدرالی ووو ... سخنی نگفته اید . بصورت تلویحی از ساختار فعلی قدرت حمایت نموده اید .

مردم ما از نحوۀ حمایت ، نیت و کارکرد های عملی وتبلیغی  آقای  محترم علی احمد جلالی  از طریق رادیو آزادی ، صدای آمریکا و بی بی سی در زمانیکه شعله های رژیم آتش افروز القاعده ــ طالبانی فضای میهن خراسانی ما را دود و درد و ناله پرکرده بود خوب آگاهی دارند . ونیازی به بیان بیشتر  آن نمی دانیم .

 

احمد خان ابدالی

در جریان لشکرکشی نادر افشار ( پادشاه فارس 1732 ـ  1774 م. ) به هندوستان ، احمد خان ابدالی در این نبرد فرماندهی فرقه افغان ها را به عهده داشت . نادر افشار این فاتح پنجاب و قتل عام کنندۀ دهلی بهنگام بازگشت ازهند بکشورش بصورت مخفیانه  زمانی به قتل رسانیده می شود که غنایم بیشمارجنگی بسرحدات فارس میرسد . " ... سربازان فرمانده  احمد خان ابدالی دراین موقع مسؤول کاروان خزانه و غنایم میباشند. اوبمجردیکه ازمرگ نادرافشار باخبرمیشود همرا با افراد خویش کاروان غنایم وخزانه شاهی را غصب مینمایند .

اوبا غنایم وخزانۀ بدست آورده تمام روسای مهم افغان وبلوچ را خریداری نموده وباتفاق آرا بحیث شاه درکندهارتاجگذاری میکند.

جریان 26  سالۀ پادشاهی احمد خان بدون وقفۀ در اشغالگری وغارت میگذرد. او سردستۀ دزدانی بود که ویران کرد، غارت نمود و تابع ارادۀ پشتیبانان وپیروانش بود . وبطورمکرر خزانۀ خویش را با هجوم متوالی هند پُرنموده وبا اشغال مناطق دیگران، یک خط مشی یا نحوۀ زندگی را برای جاه طلبی اشراف حریص و تجملی خویش میگشاید. به اینترتیب تمام حیات و زندگی احمدشاه دراشغال وغارتگری سپری می گردد.

 او برای قوم  بیقرار وبیقانون خویش، شغل اشغالگری و برای اشراف بی ثبات وجاه طلب خویش ساحاتی حاصلخیز برای ارضای امیال آنها فراهم مینماید. قرارمعلوم ، همتبارانش  بطورمداوم کسانی بوده اند بی قانون، بیقرار و جاه طلب و مردمانی بوده اند حریص ثروت (پول پرست)، بدون اینکه کارصادقانۀ برای بدست آوردن آن انجام دهند. " (8)

 

تیمورشاه

احمدشاه در1773 وفات میکند و ولیعهد مورد نظراو، تیمورپسردومش، جانشین اومیشود . " اولین اقدام شاه جدید، سرکوب مخالفت برادربزرگش (سلیمان) بواسطۀ کورساختن اومیباشد .

سلطنت تیموردرتضاد کامل با سلطنت پدرش است. زیرا تهاجمات نظامی مکرر، جنون خزانه وثروت، اقدامات بیقرار و الحاق دوامدار قلمروهای دیگران که خصلت پدرش بود، به زندگی تجملی و عیاشی خانوادگی، به خنیاگری دربار و به کبوتربازی وخروس جنگی تبدیل میگردد. " (9)

تیموریک عیاش و شهوت ران منفورشده در میان مردم مشهور شده بود. وبقول میر عبدالکریم بخاری :  وی در حرمسرایش « 300 » زن  وکنیز داشت ودر ضمن هر هفته یک دختر باکره به حرم شاه افزوده می شد . با این آرمان اودر مدت زمان پادشاهی اش که معادل به 1040 هفته میشود توانست که یک هزار وچهل دختر جوان باکره نو ورود به حرم را بدبخت وسیه روز سازد . اینست نیت نفسانی کردار و رفتار پدر و پسر که یکی با شمشیرغارت سر میبرد ودیگری با شمشیر شهوت . (10)

 

قربان اندیشه های اخلاقی راد مردان خراسانی که گفته اند :

 

درختی که تلخش بود گوهرا    ـــ  اگر چرب و شیرین دهی مرو را

همــــان مــــیوۀ تلخ آرد پدید   ـــ  ازو چرب و شیرین نخواهی پدید (11)

دربخش دوم ادامه دارد ... 

 

رویکرد ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)  برگرفته شده از سایت :  Aftab News

(2) بر گرفته شده ازاخبار سایت آریایی  : پنجشنبه 19 ثور 1387 خورشيدی برابر با 8 می 2008  ميلادی .

(3) نگاه شود به سایت یاد ما  : yadema.wordpress.com/2007/09/22/ -

(4) رجوع شود به  سایت باشگاه  : www.bashgah.net/pages-674.html -

وبه‌ نقل‌ از سايت‌ اينترنتی‌ «ايران‌ امروز» و روزنامه‌ آلمانی‌ «تاتس‌» و «فرانكفورتر روند شاو»

(5) همانجا : www.bashgah.net/pages-674.html -

وبه‌ نقل‌ از سايت‌ اينترنتی‌ «ايران‌ امروز» و روزنامه‌ آلمانی‌ «تاتس‌» و «فرانكفورتر روند شاو»

(6) رجوع شود به سایت : ـ  www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100934039871 - 26k

(7) رجوع شود به سایت پیمان ملی ، مدیر مسؤول : دکتراکبر زیوری .

(8) برگرفته شده از: کتاب « نژاد های افغانستان » ، تألیف : ایچ . دبلیو . بیلیو نویسندۀ مشهور انگلیسی ، سال چاپ 1880 ، فصل سوم ،  ترجمه سهیل سبزواری .

(9)همانجا : کتاب « نژاد های افغانستان » ، تألیف : ایچ . دبلیو . بیلیو نویسندۀ مشهور انگلیسی ، سال چاپ 1880 ، فصل سوم ،  ترجمه سهیل سبزواری .

(10) جهت معلومات بیشتر رجوع شود به : اخلاق تطبیقی بیداریی دگر دوستی ، نوشته این قلم  ،  : چاب اول  بنگاه انتشارات میوند کابل ، سال  1382 خورشیدی ، ، ص 52 تا 60 .

(11) شعراز بوشکور بلخی رجوع شود : به تاریخ ادبیات ایران ، دکتر ذبیح الله صفا ،  جلد اول ، ص 404بصیرکامجو
آلمان - می 2008
  
  
Copyright © 2005-2008 www.khorasanzameen.net