شناسایی کوتاه

نور الله وثوق در هرات باستان دیده به جهان گشود و آموزش های ابتدایی و متوسطه و پایانی را در آن شهر سپری کرد.
وی از آغاز دوران متوسطه با نشریه های آن سامان به همکاری قلمی پرداخت. در سال 1354 با جمعی از فرهیختگان هرات به تاسیس انجمن دوستداران سخن اقدام کرد.

در سال 1354 برخلاف میل قبلی وارد دانشکده ساینس شد و در سال 1356 با سرایش اولین شعر در قالب نیمایی موفق به دریافت جایزه اول ادبی روز مادر گشت.
او همزمان با ختم تحصیلاتش در سال 1357 توسط دستگاه جاسوسی رژیم کودتایی دستگیر و به دنبال شکنجه های فراوان به جرم آزادیخواهی راهی زندان های مخوف دهمزنگ و پلچرخی گردید. پس از نجات از چنگال "اگسا" به مبارزه فرهنگی علیه اشغالگران آغاز کرد و در سال 1364 همراه دوستداران قدیمی اش انجمن شعرای مهاجر را بنا نهاد.

به دنبال سلطه ی طالبان در سال 1376 مجبور به مهاجرت به کشور هالند گردید و در دیار غربت به تلاشهای فرهنگی اش ادامه داد. در سال 1373 با سرودن شعری به زبان هالندی برنده جایزه ی ادبی دیگری گردید.